Röportajlar

 

'İslamî İlimler Birbirinden Ayrı Alanlar Değildir'

Halit Özkan, hazırladığı kapsamlı doktora tezi çalışmasında hicrî ilk iki asır boyunca farklı fıkhî anlayışların temsil edildiği büyük ilim merkezlerindeki fakihlerin amel telakkilerini mercek altına alarak modern İslam ilahiyatı literatürüne çok değerli katkılarda bulundu.

devamını oku 18.12.2009, Cuma

Önce Ruh Sağlığını Korumak

Geleceğimizin Çocukları Vakfı, sokakta büyüyen veya sokağa terkedilen çocuklara yatılı bakım hizmeti sunarak bu alanda önemli bir boşluğu dolduruyor. İstekleri dışında düştükleri bu durumu yetişkinlerin suçu olarak daha da kötüleştirdiği ve ilgilendikleri çocukları incittiği gerekçesiyle

devamını oku 18.12.2009, Cuma

"Hadis Müslümanın Kainat Telakkisini İnşa Eder"

Mustafa Macit Karagözoğlu, Tabiûn tarafından aktarılan söz ve fiiller şeklinde tanımlanan maktû hadisler konusunda hazırladığı ve ödüle layık görülen yüksek lisans tezinde maktû hadisin tanımı ve diğer hadis kavramlarıyla ilişkisi üzerinde durmanın yanı sıra, onun rivayet literatüründeki yeri ve kullanım özellikleri hakkında bazı tespitler bulundu.

devamını oku 18.12.2009, Cuma

"Bir söz edelim şekerden tatlurak"

Cafer Erol Bey ile gerçekleştirdiğimiz bu söyleşi sonucunda şunun farkına varıyoruz ki Efendimize olan bu hürmet, sadece dinî törenlerle sınırlı kalmıyor, gündelik hayatın ince detayları arasında bile kendini sıklıkla gösteriyor.

devamını oku 18.12.2009, Cuma

'Çocuklar Sokakta Solmasın'

Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı'nın hayata geçirdiği bir proje Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2006 Vakıf Medeniyeti Yılı Kutlama Etkinlikleri Yarışmasında ilk üçe girdi. Profesyonel bir iş disiplini içinde hareket eden gönüllülerin sokakta çalışan/çalıştırılan çocuklara ve ailelerine nasıl bir destek verdiğini, Proje Danışmanı Dr. Havva Sula'ya sorduk.

devamını oku 18.12.2009, Cuma

Hatemi: "Hüseyin Sevgisi Ortak Paydamız"

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, İran Azerbaycan'ından İstanbul'a gelen...

devamını oku 18.12.2009, Cuma

Klasikle Modern Arasında Bir Nefeslik Sohbet

Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı, 22 Haziran 1938 Sakarya, Hendek doğumlu. Küçük yaşta Kur’an-ı Kerim’i ezberleyip Hasırcılar Kur’an Kursu’nda Tecvid, Kıraat, Arapça, Tefsir, Hadis, Fıkıh ve diğer İslami ilimler alanında eğitim gördü ve buradan mezun oldu.

devamını oku 18.12.2009, Cuma

Bir Hadis Aliminin İlim Yolculuğu; Mustafa El-A'zami

İlim yolculuğunda sırasıyla Diyobend (Hindistan), Ezher (Mısır), Cambridge (İngiltere)'de konaklayan Mustafa el-A'zamî hayatını, klasik ve modern ilmi mezcettiği ilim yolculuğunu  tüm ayrıntısıyla ilk defa   Doç. Dr. Recep Şentürk'e sonpeygamber.info için anlattı.

devamını oku 18.12.2009, Cuma

Hadis ve Siret Araştırma Ödülü Sahipleri Hamdi Çilingir ve Rahile Yılmaz Sorularımızı Yanıtladılar

Sonpeygamber.info'nun bu alanlardaki çalışmaları desteklemek ve başarılı araştırmacıları ödüllendirmek amacıyla her sene düzenlemeyi planladığı Hadis-Siret Araştırmaları Yarışması'nda bu yıl Yüksek Lisans dalında iki isim jüri heyeti tarafından ödüle layık görüldü.

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

En Başarılı Reklam Kampanyası Cennette Şeytanın Yürüttüğü Kampanyaydı

Gösterişli iftar sofraları, reklamlar, kampanyalar, şaşaalı bayram alışverişleri, bayram için tatil planları, lüks dinî turizm turları... İbadet ayı Ramazan kanaatin, empatinin, paylaşmanın vaktiyken nasıl oluyorsa oluyor ve birden "tüketim" mevsimine dönüyor artık. İktisatçı Dr. Mustafa Özel'le bu olgu üzerine konuştuk.

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi