Yazarın Tüm Yazıları

 

''Ramazân-ı Şerîf, Gönül Sultânımız ve Biz Mü'minler''

İnsanlığa Örnek Cân-ı Cânân Efendimiz, Yüce Mevlâmız ile olan daimi halvetini, Ramazan ve Oruç vesîlesiyle daha da zirvelere taşımış, huzur ve bahtiyarlık veren tatlı bir esinti gibi insanlık için bir numûne-i imtisâl sunmuştur.

devamını oku 22.07.2013, Pazartesi

İman ve Davranış Bütünlüğü

 

man bir şeyi kabul ederken zıddını reddedişin döngüsel olarak ilânını ve eylemini ifade etmek demektir."

devamını oku 05.01.2012, Perşembe

Kur'ân-ı Kerîm'i Gönül Sultânımız Efendimiz'in Aynasından Okumak

Hepimizin bildiği üzere, Kur’ân-ı Kerîm, Yüce Allah’ın doğru yolu göstermek üzere bütün insanlığa gönderdiği ve korunmasını kendi üzerine aldığı (Hicr 15/9) İlâhî kitaptır. Allah Teâlâ, indirildiği şekliyle Kur’ân-ı Kerîm’i koruma vaadini, mü’minler tarafından sürekli okunmak..

devamını oku 13.08.2010, Cuma

Gönül Sultânımızın İzinde: Muhabbeti Niyaz...

Sonsuz Kudret Sâhibi Yüce Rabbimiz bütün varlıklar içinde âdemoğlunu, insanlık içinde de Seçkin Kulları Enbiyâ-i Kirâm hazerâtını, bütün Peygamberler arasında da Gönül Sultânımız Efendimizi en güzel vasıflara sahip bir şekilde yaratmıştır.

devamını oku 04.02.2010, Perşembe

İ'tikaf: Kurbiyetin Zirvesi

İnsanoğlu tecelliyât-ı ilâhiyyeyi bünyesinde en üst düzeyde barındıran varlıktır. 

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu

26.01.1966 tarihinde Muğla’nın Fethiye İlçesi Karaçulha beldesinde doğdu. İlkokulu (Çamköy 1975) ve İmam Hatip Lisesi’ni (Fethiye 1982) memleketinde tamamladı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nü ikinci sınıftan terk ederek, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne kaydoldu ve bu fakülteden 1989’da mezun oldu. Aynı üniversiteye bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Hadis Usûlü Kaynaklarına Göre Hadis Öğrenim ve Öğretim Âdâbı başlıklı Yüksek Lisans tezini 03.09.1991; İslâm’da Yenilenme Düşüncesi Açısından Modernistlerin Sünnet Anlayışı adlı Doktora tezini de 04.10.1996 tarihinde tamamladı. Bu safhada önce altı ay süreyle Mısır (Kasım 1992-Nisan 1993), bir yıl süreyle de (Eylül 1994-Eylül 1995) İngiltere’de tezi ve alanıyla ilgili araştırmalarda bulundu. Tanzimat sonrası Osmanlı düşüncesinde hadis ve müsteşriklerin hadis araştırmaları konularında yaptığı çalışmaları ile İlâhiyat (Hadis) Doçenti (10.05.2002), Bulgaristan Müslümanlarının Dinî Islâhat Düşüncesi ve Türkiye’de akademik hadisçiliğe dair çalışmalarıyla da Profesör oldu (21.03.2008). Temmuz 1999-Temmuz 2000 Eğitim-öğretim yılında Türkiye Diyanet Vakfı’nın bünyesinde bir yıl süreyle Bulgaristan/Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü’nde, bir dönem de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde alanıyla ilgili dersler verdi. Temmuz 1990’dan itibaren TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’nde önce araştırmacı, daha sonra da TDV İslâm Ansiklopedisi’nde müellif redaktör olarak çalışmalarını sürdürdü. Halen İSAM Hadis İlim Kurulu üyeliği ve müellif redaktörlük görevi devam etmektedir. 21 Kasım 2002 tarihinden itibaren Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde; önce İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’nde (21.011.2002–21.03.2008), ardından da Temel İslâm Bilimleri Bölümü, Hadis Anabilim Dalı’nda (21.03.2008-) öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. 24.04.2009–02.05.2011 tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde iki yılı aşkın süre Dekanlık görevini üstlendi. Halen, 24.05.2011 tarihinden başlamak üzere Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kurucu Dekanı olarak görev yapmaktadır. Askerlik görevini Mart-Ekim 1997’de Diyarbakır’da ifa eden Hatiboğlu İngilizce ve Arapça bilmektedir. Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu evli ve iki çocuk babasıdır. Çalışmalarını, Günümüz hadis çalışmaları, çağdaşçı düşünce, Tanzimat sonrası Osmanlı Düşüncesinde hadis, Oryantalist düşünce ve erken dönem hadis usûlünün mâhiyeti konularında yoğunlaştıran Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu’nun İslâm Dünyası’nın Çağdaşlaşma Serüveni (İstanbul: İz Yayıncılık 2010), Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları (İstanbul: İz Yayıncılık 2010), Bulgaristan Müslümanlarının Dinî Islâhat Düşüncesi (Bursa: Emin Yayıncılık 2007), Hadis Tarihi -tenkitli neşir- (İstanbul: Dârulhadis 2002), Ahlâk ve Tasavvuf Kitaplarındaki Hadislerin Sıhhati -tenkitli neşir- (İstanbul: Dârulhadis 2001) gibi kitapları yanında ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Prof. Hatiboğlu aynı zamanda uluslar arası akademik bir ihtisas dergisi olan Hadis Tetkikleri Dergisi’nin editörlüğünü yürütmektedir. 

devamını oku
 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin