Sonpeygamber.info
Röportajlar
 

"Bir söz edelim şekerden tatlurak"

Cafer Erol Bey ile gerçekleştirdiğimiz bu söyleşi sonucunda şunun farkına varıyoruz ki Efendimize olan bu hürmet, sadece dinî törenlerle sınırlı kalmıyor, gündelik hayatın ince detayları arasında bile kendini sıklıkla gösteriyor. Onun yüzü suyu hürmetine çocukların, mendillere sarılan şekerlerle sevindirilmesi bunun sadece küçük bir örneği olsa gerektir. Ne de olsa Şeyyad Hamza yüzyıllar önce peygamber kıssalarından bahsederken “Bir söz edem şekerden tatlurak” diye boşuna dememişti…

Ürünlerinizle geçmişten geleceğe bir kültür aktarımına hizmet ediyorsunuz. Bize kuruluşunuzun ve akide şekerinin hikayesini anlatabilir misiniz?

Image

Şekerci Cafer Erol'un temeli; 1807 yılında şimdiki adıyla Tahtakale olan mevkiide Şekerci Mehmet Efendi tarafından atılmıştı. Şekercilik işinde o yıllarda ün yapmaya başlayan Şekerci Mehmet Cafer Erol Birinci Dünya Savaşı'nda yokluklardan dolayı şekercilik işine ara verir. İkinci dünya savaşı sonrası Kadıköy'de yeniden faaliyete geçer. Kurucu Mehmet Dede'nin torunlarından Cafer Erol tarafından 1945 yılında tekrar canlandırılan bu müesseseyi şu anda Cafer Erol'un oğlu Nurtekin Erol olarak ben yaşatmaya çalışıyorum. Eski tatları  günümüze taşıma misyonunu sürdürmeye devam ediyoruz.

Akide şekerinin ilk üretimiyle ilgili olarak iki farklı hikayeden söz ediliyor. İlk hikaye padişahın verdiği maaşlardan memnun kalan yeniçeriler akideyi kazanlarda kaynatıp padişaha ikram ederlerdi. Her bir çeşit şeker yeniçerilerin memnuniyetini anlatıyordu. Diğer hikaye ise ulufe günü yeniçerilere maaşları dağıtıp sarayda yemek verilmesiyle başlayan eski bir gelenekti. Osmanlı sadrazamı ve divan-ı hümayun üyeleri asker yemeklerini tadardı. Daha sonra tabaklar içinde onlara şeker ikram edilirdi. Askerlerin sultana bağlılığı böylece ispat edilmiş oluyordu. Tören sonrasında fetih sûresi okunurdu. Bundan ötürü akide şekeri halkın huzur ve refahının simgelerinden biri haline getirildi.

Geleneksel uygulamaların, özellikle Kandil kutlama geleneğimizin günümüze aktarılmasında ürünlerinizin rolü nedir sizce?

Hızlı bir çağda yaşıyoruz. Her şey çok hızlı... Ama teknolojinin bu gelişmişliği bazı değerlerimizin yok olmasına ve zarar görmesine neden oluyor. Çoğu kişi kandil olduğunu bile o gün ki gazetelerde yer alan "kandiliniz kutlu olsun" yazısından hatırlıyor. Bir de tabii ki kandil için özel olarak üretilmiş kandil simitlerini vitrinde görünce bir anımsama oluyor. Bu doğrultuda bakarsak, kandillerde çıkarttığımız kandil simitlerinin ve kandil için okutulacak mevlitlerde sunulacak olan mevlit şekerlerinin bambaşka misyonları da ortaya çıkmış oluyor. Biz bu nedenle Şekerci Cafer Erol olarak kandil için ürettiğimiz ürünleri bu manevi misyonun ışığı altında hazırlıyoruz.

Sizce son yüzyıl içinde kandillerde talep edilen şeker çeşitlerinde ne tür farklılıklar oldu?

Image

Osmanlı döneminde sadece akide şekeri mendillere konulup gelen misafir çocuklara veriliyormuş. Eve ziyarete gelen büyüklere ise yine evdeki akide şekeri tutulup bazı şerbetler ikram edilirmiş. Günümüzde ise bu adet yerini daha çok kandil simidine bırakmış görünüyor. Bir de tabii mevlit şekerleri var. Akide şekerleri çok eskiden sadece birkaç çeşitken şimdi daha çok şeker çeşidi var. Frambuazlısından muzlusuna çok fazla alternatif sunuluyor.

Mevlit Kandilinde ne tür talepler alıyorsunuz? Mevlit Kandiline yönelik farklı talepler oluyor mu? Müşterilerinizin ürün seçerken bilinçli bir tercih yaptığını söyleyebilir misiniz?

Mevlit ve diğer kandillerde daha çok kandil simidimize ve mevlit şekerlerimize yoğun bir ilgi oluyor. Camilerde okutulacak mevlitlerde veya evlerde okutulacak Kur'ân-ı Kerim seremonilerinde insanlar gelen misafirlerine bir hoşluk yapmak için mevlit şekeri ikramı yapıyorlar. Bir de tabii bu onlara eski adetleri de hatırlatıyor.

Müşterilerimizin ise bilinçli tercih yaptığını söyleyebilirim. Çünkü onlar zaten bizi seçerken çok bilinçli davranıyorlar. Ne istediklerini ve kalitemizi bildikleri için bizi seçiyorlar. Bu nedenle birbirimizi çok iyi anlayabiliyoruz.

Mevlitlerde özel ambalajları içerisinde şeker hazırlıyorsunuz. Bu uygulamanız hakkında bilgi verir misiniz?

Image

Çünkü görselliğin öne çıktığı bir dönemde yaşıyoruz. İnsanlar ürünün kalitesini yanı sıra gözlerini de memnun edecek ürünler elde etmek istiyor. Mevlit şekerlerinde on çeşide yakın ayrı görsel sunumumuz var. Ayrıca artık ürünleri ve sunumları isteğe göre kişiselleştirebiliyoruz. Arzu edenlerin istediğine yakın tatlarda ve görsellikte ürünler ortaya koyabiliyoruz.

Bir de bizde mevsimine göre 20'ye yakın akide şekeri çeşidi mevcut. Kişiler bu nedenle sadece akide şekerini de talep ediyor. Bu kişilere çok çeşitli bir seçme hakkı tanıyor. Aynı zamanda tatlı çeşitlerimize yönelik taleplerde de önemli bir artış gözleniyor. Özellikle bizim çok meşhur bir tatlımız olan Osmanlı tulumbası ve lokmaya olan bir eğilim gözlüyoruz. Biz bu nedenle lokmayı sadece özel sipariş olarak hazırlıyoruz. Hem özel bir anlam ifade ettiği için hem de çabucak tüketilmesi gerekliliği olduğu için.

Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.


 

Yorumlar

 
Bu yazıya henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapmak için tıklayın.

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin