Musikiname
Mısır Arşivi
 

Ali Mahmûd

Nûrun buis


 

Muhayyer Ezân

 

Ali Mahmûd Kimdir?

Şeyh Ali Mahmûd (Doğumu,1878), Mısır'ın ender okuyuş tavrına sâhip üstâdlarındandı. Türk Mûsikîsi'ne ait makamları ve karakteristik perdelerini, Ali Mahmûd'un da sıkça kullandığı görülür. Bugün değil Mısır'da Türk okuyucularda bile duyamadığımız makam çeşnilerini rahatlıkla icra ettiğini görürüz. Makamları ve perdeleri kullanmasındaki ustalığı takdîre şâyândır. Perdeler arasındaki geçişleri ve ses atlamalarını, son derece rahat ve ustalıkla icrâ etmektedir. Şeyh Ali Mahmûd'un inici bir seyirle, muhayyer makâmında okuduğu ezân da enteresân nağmeleriyle öneme hâizdir.

Eldeki mevcûd tilâvetleri ancak taş plâklardan elde edilmiş kayıtlar olan Ali Mahmûd, aynı zamanda "kasîde" okuyuşu ile de zirvede olan hâfızlardandır. Kur'ân tilâvetindeki değişik kırâatlerde tekrar yapılırken kullanılan makam seyirlerinde olduğu gibi, kasîde okurken de kelimelerde tekrarlar yapıp her tekrarında daha güzel ve farklı nağmeler yapması, bir kelime hattâ harf üzerinde nağmeleri istediği gibi kullanabilmesi, mûsikî ve ses kullanımı konusunda ne kadar mâhir olduğunu ortaya koymaktadır.

Allah onu geniş rahmetiyle kucaklasın ve bizi de âhirette berâber eylesin.

 

Yorumlar

 
muhammed çoşkan
muhammed çoşkan08.10.2013

hergun dınlıyorum super harıka

08.10.2013

 

burhan tahiri
burhan tahiri18.11.2011

Ses güzelse ve birde Güzeli okuyorsa insana dinlemekten başka bir şey düşmüyor.teşekkürler

18.11.2011