Dosyalar
Sonpeygamber.info ISNA`da
 

Amerika'da Topluma Rağmen İnsan Yetiştirme Çabası


Bu tür toplumlarda Müslüman çocuklar, kendi inançlarının derinliğini ve faydalarını anlamalarına yardımcı olacak okullara gerçekten ihtiyaç duymaktadırlar.


Çok geniş bir arka bahçesi olan ve yarım daire şeklindeki ön girişini çevreleyen beş adet yaşlı ve uzun pikin ağacına sahip küçük beyaz çerçeveli bir evdi. Yoldan baktığınızda ağaçların arkasından binanın girişini görebiliyordunuz. Küçük verandasının dövme demirden yapılmış sütunlarının siyah boyası pul pul dökülüyordu, fakat kapıda şu anda okul olarak kullanılan bu eve herkesi buyur eden yeni basılmış bir tabela vardı.

Yeni yeşeren bu okul sekizinci faaliyet yılında kök salmaya çalışıyordu. İlk olarak sorumluluk sahibi bir grup ebeveyn tarafından kurulan bu okulun amacı Amerika'da yaşayan Müslüman ailelerin yaşamlarında İslam'ı muhafaza etmekti. Çok büyük finansal ve kurumsal zorluklara rağmen birçoğu aynı zamanda gönüllü olarak da çalışan öğretmenlerin ve ebeveynlerin kendilerini bu işe adaması sayesinde öğrenciler orta dereceli bir başarı düzeyi yakalamıştı. 

{mosimage}Fakat okul ilerlemek için stratejisini değiştirmek zorundaydı. Profesyonel kişilerin gerekli olduğu yerlerde gönüllülere bağlı kalmayı bırakmalıydı. Sahip olduğu eğitim standartlarını yükseltmeliydi. Bu eğitimi sağlamakla ilgili maliyetleri karşılamak için okul harcını arttırması gerekiyordu, fakat ne yazık ki bu durum herkesin okul harcını karşılayamaması anlamına geliyordu. Bu sosyal zorlukla başa çıkabilmek için cemaatin varlıklı üyeleri tarafından finanse edilen bir mali yardım paketi oluşturdular. Bu, genel anlamda işe yaradı. Öğretmenleri işe alma standardı yükseltildi. Devam etmekte olan personel eğitimine daha fazla değer verildi. Öğretim teknikleri zenginleştirildi. Öğrencilerin standardize edilmiş test puanları önemli ölçüde yükseldi. Okul zamanla denklik belgesi bile aldı. 

Bu, işin kolay kısmıydı. Daha büyük ve devam eden mücadele ise yararlı olanı birçok yönden desteklemeyen bir toplum içerisinde insanlığa yararlı bireyler yetiştirmekti. Müslüman ebeveynler ve öğretmenler öğrencilere İslam'a uygun olarak nasıl yaşanacağını öğreten bir ortam sağlamak için uğraştılar. Bu süre zarfında bu rehberliğe zıt ideolojiler ve uygulamalar taşıyan bir toplumda yaşama çelişkisi şiddetli dalgalar gibi üzerlerine çöktü.

Bir yandan "uyuşturuculara ve sekse hayır" kampanyası devlet okullarında ve kiliselerde yürütülürken, öte yandan genel olarak sokakta, sinema salonlarında ve radyoda insanlar toplumda içki içme ve birisiyle çıkma konusuna evet diyebiliyorlar. Bu çevreleyici toplumun sınırları ahlakî olanın ve topluma yararlı olanın ötesine geçmese de bu noktaya çok yaklaşmaktadır. Öyleyse, bin veya iki bin kişi de olsa bir grup insan bu dalgaya nasıl karşı çıkabilir? Bu insanlar daha yüksek bir yaşam standardı ve Allah tarafından sunulan ahlakî bir kural konusunda kendilerini eğitirlerken aynı zamanda Allah'ın rehberliğine zıt olan dünyevi çevreye ve kanunlara ait eğitimi nasıl edinirler? Bu durum İslamî okulların Batıda karşılaştığı büyük bir zorluktur.

Bu tür toplumlarda Müslüman çocuklar, kendi inançlarının derinliğini ve faydalarını anlamalarına yardımcı olacak okullara gerçekten ihtiyaç duymaktadırlar. Dünya "Hakikat" bilgisine sahip olan ve bu bilgiyi yaşadığımız zamanda ve koşullarda nasıl uygulayacağını da bilen bir Müslümandan daha iyi bir vatandaşa sahip olamaz.

Ebu Derda (r.a)'ın da belirttiği üzere, Hz. Muhammed (sav) şöyle demiştir: "Diriliş gününde bir mü'minin terazisine konulacak en ağır şey davranışlarının iyiliğidir. Allah yozlaşmış ve ayıp olandan nefret eder." (Tirmizi) Bazı sapkınlık türlerinin kültür olarak kabul edildiği bir toplumda yaşamanın karmaşıklığı, bizi iyi olan her şeyde ve kritik düşünme yeteneklerimizin gelişiminde zararlı şeylerin yanında toplumumuzun yararlı unsurlarını kolayca seçebilmemiz için kendimizi eğitme azmine yöneltir. Bu  İslamî okul yönetim kurulu başkanının bir keresinde okulun sarf ettiği çabalar üzerine söylediği gibi "Bu zor bir iş çünkü insan yetiştiriyoruz".

 

Yorumlar

 
Hacı Mustafa ERSÖZLÜ
Hacı Mustafa ERSÖZLÜ12.05.2016

"Bu zor bir iş çünkü insan yetiştiriyoruz".

12.05.2016