Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Hadis ve Siyer Araştırmaları Dergisi'nin 5. Cilt 1. Sayısı Çıktı

4 Temmuz 2019 Perşembe Akademik

Hadis ve Siyer Araştırmaları Dergisi’nin 5. cilt 1. sayısında hakemli makaleler, kitap değerlendirmeleri, araştırma notları ve yazışmalara yer verildi. Derginin bu sayısında bulunan makale, yazar ve mütercimler şöyle:
 
Makaleler
 
Güllü Yıldız: Moğultay b. Kılıç’ın el-Hasâisü’n-Nebeviyye Telifi Hakkında Bir İnceleme
 
Mustafa Celil Altuntaş: Hadith Indexes of the Ottoman Period before Concordance (al-Mu‘jam al-Mufahras)
 
Hüseyin Hansu: Fuat Sezgin’in Modern Dönem Hadis Tartışmalarına Katkısı: Yazılı Rivayet Teorisi ve Etkileri
 
Fatih Çimen:Memlükler Döneminde Muallak Hadis Tartışmaları ve Bedreddin ez-Zerkeşî
 
Sinan Pala: “Mânası Sahihtir” Tabiri ve Hakkında Bu İfadenin Kullanıldığı Rivayetler
 
Fatma Kızıl: Oryantalistlerin Akademik Hadis Araştırmaları: Ana Eğilimler, Yerleşik Kabuller ve Temel İddialar
 
Kitap Değerlendirmeleri
 
Zeynep Ekici: Rivayetlerin Hz. Peygamber’e Aidiyetini Tespitte Amel Olgusu – Bekir Özüdoğru
 
Araştırma Notları ve Yazışmalar
 
Zühal Karakaya: İbn Hacer’e Göre İbn Ebû Hâtim’in el-Cerh ve’t-ta‘dîl‘inde Metrûk/Metrûkü’l-hadîs Olarak Tavsif Edilen Râvilerin Durumu
 
 
Hadis ve Siyer Araştırmaları, uluslararası alan indeksi Index Islamicus'ta taranan Hadis ve Siyer merkezli tek dergi. İndeksteki üç hadis ihtisas dergisi arasından ise Türkiye merkezli tek dergi.
 
Hadis ve Siyer Araştırmaları Dergisi'nin bütün sayılarına  ve dergi içeriğine hadisvesiyer.info adresinden online ulaşabilirsiniz.