Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Hadis ve Siyer Araştırmaları’nın 8. Cilt 1. Sayısı Çıktı

12 Eylül 2022 Pazartesi Sonpeygamber.info / Güncel

Editörlüğünü Doç. Dr. Fatma Kızıl’ın yürüttüğü, online olarak yayınlanan Hadis ve Siyer Araştırmaları dergisinin 8. cilt 1. sayısı çıktı. Hakemli makaleler, kitap değerlendirmeleri, araştırma notları ve yazışmalara yer verilen derginin bu sayısındaki makale, kitap değerlendirmesi ve yazarlar şunlar:
 
Makaleler:
 
Ramazan Topal - Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde Yer Alan Medine Dönemi ile Alâkalı Siyer Rivayetlerinde Olayların Tarihlendirilmesi
Mustafa Sezer - Geç Dönem Siyer Eserlerinden Sübülü’l-hüdâ’da Nübüvvet Öncesi Delâil ve İrhâsât Anlatımlarından Örnekler
İdris Çelik & Ömer Faruk Akpınar - Huzeyme b. Sâbit ve Hadis Rivayetindeki Yeri
Enes Salih & Omar Ahmad - مدرسة الحديث في نيسابور في القرنين الثالث والرابع الهجري
 
Kitap Değerlendirmeleri:
 
Dilek Tekin - Modern Hadith Studies: Continuing Debates and New Approaches – Belal Abu-Alabbas, Micheal Dann & Christopher Melchert
Mustafa Sürün - Osmanlı Kültür Ortamında Miraç ve Yolculuk Durakları: Edebiyatta, Müzikte ve Resimli Elyazmalarında Miraç ve İslam’ın Üç Kutsal Şehri - Editörler: Ayşe Taşkent & Nicole Kançal-Ferrari
Hatice Karadeniz – Günümüz Arap Dünyasında Hadis Usulü Tartışmaları – İbrahim Koç
 
Hadis ve Siyer Araştırmaları Dergisi, uluslararası alan indeksi Index Islamicus’ta taranan Hadis ve Siyer merkezli tek; indeksteki üç hadis ihtisas dergisi arasından ise Türkiye merkezli tek dergi konumunda. Derginin tüm sayılarına ve içeriklere hadisvesiyer.info adresinden online olarak ulaşabilirsiniz.