Hz. Muhammed
Sosyal Hayatı
 

Hz. Muhammed (sav)'in Evliliklerinde Kronolojik Yapı

 

 
“Sizin sürdüğünüz şu dünya hayatından (iki şey) Bana hoş göründü: hanımlar ve güzel koku; bununla beraber namaz gözbebeğim kadar değerlidir.”
 
Rasûlullah hiçbir hadisinde, insanların tamamen zühd ve takvaya dönük, cemiyet dışı ve insan ilişkilerinden uzak bir hayat sürmeleri gerektiğinden sözetmemiş bulunmaktadır. Bunun aksine vasat insan için nasıl bir yaşayış gerekiyorsa onu tavsiye etmiş ve belli bir denge içinde kadın-erkek her iki cinsin tek evli yahut çok evli, fakat kesinlikle zina, fuhuş ve sapık ilişkilerden uzak bir aile hayatı sürmelerini istemiştir. O, bu yönde bize örnek olacak bir çok emsal bırakmış bulunmaktadır.
 
Kendilerinin, müminlerin annesi Hz. Hatice (r.anha) ile evli kalmaları yirmibeş yıl kadar sürmüş ve peygamberlik yıllarının ilk senelerini de içine alan bu evlilik, monogami (tek kadın evliliği) şeklinde geçmiş ve hatta damatlarından da böyle yapmalarını ısrarla istemiştir. Ancak Hz. Hatice (r.anha) validemizin vefatını takibendir ki, Hz. Peygamber 53 yaşından sonra ve kendine has sebepler içinde çok sayıda hanımı nikahı altında tutarak aile hayatını sürdürmüştür.
 
Kendilerinin, müminlerin annesi Hz. Hatice (r.anha) ile evli kalmaları yirmibeş yıl kadar sürmüş ve peygamberlik yıllarının ilk senelerini de içine alan bu evlilik, monogami (tek kadın evliliği) şeklinde geçmiş ve hatta damatlarından da böyle yapmalarını ısrarla istemiştir. 
 
Rasûlullah’ın gerçekleştirdiği evliliklerin sayısı onbir, zevcelerinden dul olanların sayısı dokuz, izdivac hayatı sürdürdüğü zevcelerinin en çok sayısı dokuz, Rasûlullah hayatta iken vefat eden zevce sayısı ise ikidir.
 
Eş sayısını dört ile sınırlayan âyet h. VIII. veya IX. yıllarda nazil olduğunda Hz. Peygamber dokuz zevce ile aile hayatını sürdürmekteydi. Bu âyet nazil olduğunda, Hz. Peygamber, aralarından beş tanesini çıkarma konusunda anlaşmalarını zevcelerinden istedi ise de onlar razı olmayıp bu teklifi reddettiler. Fakat Rasûlullah, inen âyete göre sadece dördü ile fiilen zevci ilişkilerini sürdürmek durumunda kaldı. Böylece beş validemiz, O'nunla hukuken evlilik (nikahlı) durumlarını sürdürdüler.
 
Rasûlullah (sav)’ın bütün hanımları, o gün ve bugün, Müslümanların valideleri (Ümmühât’ul-Müminîn) durumundadırlar. Yani, boşansalar veya Rasûlullah’ın son nefesinden sonra dahi, onlarla Müslümanların izdivacı hukuken mümkün değildir ve öyle de olmuştur.
 
 

Yorumlar

 
Bu yazıya henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapmak için tıklayın.