Denemeler

 

İnsanlar Neden Duaya İhtiyaç Duyar

Sonpeygamber.info / Denemeler / Doç. Dr. Hasan Kayıklık


İnanan birey, inancını zihinsel düzeyde bırakmaz ve inandığı varlık ile yakın ilişkiler geliştirir. İnanan ile inanılan arasındaki bu ilişkilerden biri de duadır. Dua ilişkisi mümin ve Allah olmak üzere iki ana öğe ön plana çıkmaktadır. Allah ile insan arasındaki bu ilişki, İslâm'ın ana kaynağı Kur'ân'da çok sık bir şekilde göze çarpmaktadır. Nitekim Kur'ân'ın, dua ile başlayıp yine dua ile sona ermesi ..


devamını oku 27 Ekim 2010 Çarşamba

Efendilerin Efendisi Canım Sultanım

Sonpeygamber.info / Denemeler / Nuriye Akman


Dün gece, rüyası bahşedilmedi ama bir hayal yanaştı zihnimin kuytusuna. Seninle bir yolda yürüyoruz. Yürüdükçe açılan bir yol bu. Ağacı, aracı, toprağı yok. Yok ikimizden başka yolcusu. Sen, en çok konuşmak istediğim insan, yanımdasın ama..


devamını oku 25 Ekim 2010 Pazartesi

Hz. İsa'nın Özünü Aramak

Sonpeygamber.info / Denemeler / Najla T. İlhan


Çocukluk yıllarımda yine bir 25 Aralık günü gelip çatmıştı. Herkes noel hazırlıkları yaparken bizim için bugünün diğer günlerden bir farkı yoktu. Bu tarihin Hz. İsa'nın doğduğu tarih olduğuna ve kutsal bir gün olduğuna ..


devamını oku 25 Ekim 2010 Pazartesi

Nebevi Mesajın Evrenselliği Ne Anlama Gelir?

Sonpeygamber.info / Denemeler / Sonpeygamber.info


Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen ve Nebevî Mesajın Evrenselliği alt başlığını taşıyan ulusal Siret Sempozyumu 9-10 Mayıs tarihlerinde Konya'da gerçekleştirildi. Yurtiçinden bilim adamlarının katıldığı sempozyumda Hz. Peygamberin ortaya koyduğu nebevî mesajın evrensel nitelikleri ve insanlığa sunmuş olduğu evrensel değerler, çağımız sorunları karşısında nebevî mesajın konumu gibi konular gündeme getirildi.


devamını oku 25 Ekim 2010 Pazartesi

Fiji'den Guyana'ya İslam Dünyasının Üçüncü Dini Bayramı: Mevlid 

 Dünya Tarihinin Son Miladı: Mevlid
Mevlid denildiğinde kuşkusuz birçoğumuzun zihninde Hz. Peygamberin dünyayı aydınlattığı gece ve bu vesile ile tertiplenen kimi merasimler gelir. Bununla beraber bugün dünya genelindeki panoramaya bakıldığında "Kutlu Doğum"un tarihsel süreç içerisinde yüklendiği anlamın sınırlarının, artık ne denli genişlediği görülebilir. Doç. Dr. Ahmet Kavas'ın konu hakkında kaleme aldığı yazıda "Îdü Milâdü'n-Nebî"nin yeryüzündeki son "Milad" olduğunu göreceksiniz.

devamını oku 25 Ekim 2010 Pazartesi

Huzur Dersleri

Sonpeygamber.info / Denemeler / Prof. Dr. Mehmet İpşirli


Kuruluş yıllarından itibaren Osmanlı padişahları gerek ilmî ortamı canlandırmak, kültürel gelişmeyi sağlamak, gerekse iktidarlarını çeşitli kesimler nezdinde desteklemek ve hanedanın meşruiyetini ortaya koymak gibi düşüncelerle kendi..


devamını oku 14 Ekim 2010 Perşembe

Hz. Muhammed (sav)'le Hasbihal

Sonpeygamber.info / Denemeler / Doç. Dr. İsmail Çalışkan
Muhammed Mustafa (sav) isminin sizin aklınızda, kalbinizde ve gönlünüzde nasıl bir yeri vardır, O'nu nasıl bilirsiniz? Sizi bilmem, ama ben bir durum muhasebesi yapmaya çalıştım.

devamını oku 5 Şubat 2010 Cuma

Siyer Arkeolojisi Yapmak

Sonpeygamber.info / Denemeler / Prof. Dr. Ramazan Altıntaş
İslam düşüncesinde siyer, fiilî ve takriri sünnet açısından önemli bir kaynaktır. Sîret, Hz. Peygamber'in amelî yönünü temsil eder. Birçok âyetin sebeb-i nüzûlü ve birçok hükmün vazediliş hikmeti siyer kaynaklarından anlaşılabilmektedir.
devamını oku 29 Ocak 2010 Cuma