Dosyalar

 

Hicret'ten Alınacak Dersler

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Ömer Tuğrul İnançer


Hicret sadece Rasulullah Efendimiz’in Mekke’den Medine’ye teşrifi ile sınırlı bir hadise değildir. Onu sosyal bir gereklilik, epey sıkıntılı bir yerden sıkıntısız bir yere gitme arzusu şeklinde algılarsak Efendimiz’e saygısızlık yapmış oluruz.

devamını oku 24 Ağustos 2021 Salı

Kur'ân Okurken Nelere Dikkat Edilmeli?

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Doç. Dr. Murat Sülün


Kur’ân-ı Kerim her türlü laubalilikten uzak, tarihsel kültür ve gelenek bir tarafa atılıp insanların kınamalarına kulak asmaksızın, zihnî meşgalelerden mümkün mertebe uzaklaşarak ve ayetlerin manası üzerinde yoğunlaşarak okunmalı...

devamını oku 24 Ağustos 2021 Salı

Peygamber Mescidinde Çocuklar

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Doç. Dr. Huriye Martı


Çocuk ile cami arasına duvar örmeyen Allah Rasulü’nün, geleceğin büyüklerini...

devamını oku 24 Ağustos 2021 Salı

İletişim Ahlâkımıza Dair

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Taha Kılınç


Ekranlardan evlerimize ve kalplerimize akanlar karşısında ayağımızın kaymaması ve sürüklenip gitmemek için bazı kaideleri hatırlamaya hepimizin ihtiyacı var. “Sanal âlem fıkhı” da diyebileceğimiz bu kaideler bütünü, internet ortamında da Müslümanca kalabilmemiz için elzem.

devamını oku 4 Ocak 2021 Pazartesi

Sahih Bilginin Dijital Çağla İmtihanı

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Lokman Arslan


Olanca yoğunluğuna ve yoruculuğuna rağmen dijital mecralara bigâne kalmak mümkün değildir. Bu ortamlardan akan verilerin sıhhati ve sunum tarzı kendine özgü bir okuryazarlık gerekmektedir. Çünkü sanal mecralardan gelen veriler yalan, yanlış, eksik ve çarpıtılmış olabilir.

devamını oku 24 Aralık 2020 Perşembe

‘Proje İnsan Proje Hayat’ Düzeninde Dindar Kalabilmek

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Nevin Meriç

Teknolojik üretimin algı ve zihinsel değişimini belirleyen; rasyonellik, realitenin çoğulcu yapısı, yapabilirlik/güç ilişkisi, boş zaman vs. gibi argümanlara sahip olan teknolojik üretim, modern zihni ve algı kalıplarını hem farklılaştırıyor hem de değiştiriyor.
devamını oku 24 Aralık 2020 Perşembe

Çağımızın Fasığı Sosyal Medyada Hadis Paylaşmak

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Dr. Recep Emin Gül


Sosyal medyanın olumsuz yönünün en fazla hissedildiği alanlardan birisi de dini bilgidir. Zira Kur’an ayetleri ve Hz. Peygamber’in (sav) hadisleri hiçbir kontrole tabi olmaksızın, bağlamından koparılarak veya bir propaganda aracı yapılarak sosyal medyada sıklıkla paylaşılıyor.

devamını oku 24 Aralık 2020 Perşembe

Tıbb-ı Nebevî Nedir, Ne Değildir

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Doç. Dr. Ayşe Esra Şahyar


Tıbb-ı nebevî, tıp alanında Peygamberimizin insanlığa tevhit, hikmet, insaf, şefkat, gayret ve tevekkül gibi değerler etrafında öğrettiği bir takım esaslar ihtiva eder.

devamını oku 16 Temmuz 2020 Perşembe

Dünya ve Ahiretin Köprüsü Ramazan

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Dr. Emine Gümüş Böke


Ramazan ayının faziletlerine dair...

devamını oku 30 Nisan 2020 Perşembe

Ramazan ve İsraf

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Dr. Emine Gümüş Böke


Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı, müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir...

devamını oku 23 Nisan 2020 Perşembe

Hadislerle Su

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Dr. Fatma Şensoy


Fuzûlî,"su kasidesi" diye bilinen "Kasîde der medh-i Hazret-i Fahr-ı...

devamını oku 29 Temmuz 2019 Pazartesi

Kurban: Sınıra Yakın Durmak

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu


Emniyet sözcüğü ile iman sözcüğünün aynı kökten gelmesinin işaret ettiği üzere, din, her şeyden önce, insan aklının metafizik güvenliğini saklar.

devamını oku 12 Temmuz 2019 Cuma

Kurban Kesmenin Metafizik Temelleri

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Ali Murat Daryal


İslam'da kurban kesme vakıasını, tarihî menşeinden itibaren günümüze kadarki seyrinde herhalde üç merhaleye ayırmak mümkündür: 1-Hz. İbrahim'in kendi oğlunu Allah'a kurban etme teşebbüsü... 

devamını oku 9 Temmuz 2019 Salı

Hac: Bir Yaratılış Gösterisi

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Ali Şeriati


Senin İsmail'in kim veya ne? Mevkiin mi? Şerefin mi? Mesleğin mi? Paran mı? Evin mi?

devamını oku 9 Temmuz 2019 Salı

Kadir Gecesi

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Sezai Karakoç


Kur'an gelmeseydi, kainat ve varlık, her türlü yaratılış, sırrı çözülmez bir tılsım, bir büyü gibi kalırdı.

devamını oku 21 Mayıs 2019 Salı