Peygamberliği

 

Yahudilikte Nübüvvet Anlayışı

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Eldar Hasanov

Yahudilik, Allah tarafından vahyedilmiş, kutsal kitabı olan bir dindir. İlahi kaynağa dayanan kutsal metinlerin insanlara ulaştırılmasında aracılık görevi peygamberlere tevdi edilmiştir. Nübüvvet müessesesi Yahudilikte temel inanç esaslarından olup ünlü Yahudi düşünür Musa b. Meymun...

devamını oku 19.10.2010, Salı

Vahiy ve Hz. Peygamber

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Prof. Dr. M. Zeki Duman

Arap dilinde süratli ve gizli konuşmak, emretmek, ilham etmek, ima ve işaret etmek, elçi göndermek gibi anlamlara gelen vahy, tefsir ilminde ise, Allah Teâlâ'nın özellikle peygamberlerine ya keyfiyeti bizce bilinmeyen bir tarzda vahyetmesi veya perde arkasından konuşması..

devamını oku 10.01.2010, Pazar

Kaynaklarda Zikredilen Mucizelerden Bazıları

- Hz. Muhammed (sav)'in Parmakları Arasından Suların Akması ve Çoğalması: Abdullah b. Mesud (ra) rivayet ediyor: "Ondan görülen harika halleri biz bereket olarak telakki ederken siz O'nu korkutucu olarak görüyorsunuz. Bir seferde..

devamını oku 10.01.2010, Pazar

Ay'ın İki Parçaya Bölünmesi

Bazı sahih hadislerde nakledildiğine göre; müşriklerden bir grup, bir mucize olarak, ayın iki kısma ayrılmasını, Hz. Muhammed (sav)'den istediler. Hz. Muhammed (sav) de, Rabbine yönelerek niyazda bulundu...

devamını oku 10.01.2010, Pazar

Beşer ve Peygamber Olarak Kur'ân'da Hz. Muhammed (sav)

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Prof. Dr. Ali Akyüz

Hz. Peygamber'i tanımak; O'nu kabullenmek, yakınlık hissetmek, örnek almak ve sevmek için vazgeçilmez bir esastır. Tanımadan ne iman etmek, ne sevmek ne de örneklemek söz konusu olur. Tebliğin baş köşesine seçtiğimiz kelam-ı..

devamını oku 09.01.2010, Cumartesi

Ulu'l Azm Peygamberlerin Ortak Yönleri

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Doç. Dr. Salih Karacabey

Azim; bir işin icrasına ve yerine getirilmesine kalbi kesinlikle bağlamak yahut iradede sabır ve sebat ile maksadı takip ve gayret sarf etmek, ısrarla istemek, yemin etmek, herhangi bir işi yapmaya niyet etmek, sıkı bir şekilde emretmek, zoru..

devamını oku 08.01.2010, Cuma

Batı'da Hz. Muhammed (sav)'in İmajı

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Doç. Dr. Özcan Hıdır

Şarkiyatçıların Hz. Peygamber hakkındaki görüşleri, aslında onların genelde İslam, özelde Kur'ân ve sünnet ile ilgili görüş ve iddialarının nirengi noktasını oluşturur. Dolayısıyla onların Hz. Peygamber hakkındaki...

devamını oku 07.01.2010, Perşembe

Oryantalistlerin Hz. Muhammed (sav)'e Bakışı

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Dr. Hilal Görgün

Batı'da Hz. Muhammed (sav) hakkındaki çalışmalar başından itibaren çeşitli ön yargılar ve iftiraya dayalı olarak yapılmıştır. Bu ön yargılar daha ziyade İslamiyet'in hızla büyük topluluklar tarafından kabul edilmesiyle birlikte güç kaybına uğrayan Yahudi-Hıristiyan...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

Rönesans ve Aydınlanma Döneminde Avrupa'da Hz. Peygamber'in Kişiliğiyle İlgili İlk Çalışmalar

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Yrd. Doç. Dr. Talip Karakaya

Bu konuda Hz. Peygamber'le ilgili yeterli eser ve çalışma bulunmamasına karşın yine de dönemin edebiyat ve kültür dili olarak Latince hazırlanmış bazı yapıtlarla karşılaşmaktayız. Halk edebiyatında bu çalışmaların Latince yapılmış...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

Kutsal Kitaplarda Hz. Muhammed (sav)`in Müjdelenmesi

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Dr. Lejla Demiri

Kur’ân âyetlerinin etkisiyle Müslüman yazarlar, Ehl-i Kitab ile tartışma ve diyaloglarında yine onlara ait kutsal metinleri okuyup İslam’a uygun bir şekilde yorumlamaktan oluşan bir savunma yöntemi geliştirmişlerdir. 

devamını oku 25.09.2009, Cuma

 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin