Örnek Eş Hz. Peygamber

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. Âdem Apak

Allah Rasûlü, aile fertlerinin tamamına ilgi göstermiş, kıymet verdiğini ifade eden, çeşitli söz ve davranışlarla onları memnun ve ruhen tatmin et­meye çalışmıştır. Bu paralelde hanımlarından her biriyle alâka­lı pek çok rivayet gelmiştir. Hanımlarına faziletlerini söylemesi, sevdiğini ifade etmesi...

devamını oku 20.09.2010, Pazartesi

Örnek Muallim Hz. Peygamber

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. Adem Apak

Hz. Peygamber’in muallim olarak incelen­meye değer oluşu, evvela onun toplum üzerindeki tesirinin başla­masından sonraki devrenin, öncekine göre çok değişik ve zengin bir eğitim faaliyeti ile dikkati çekmesindendir. Gerçekten iptidaî bir kültürün babalardan çocuklara daha çok taklitle inti­kal ettiği bir toplumda..

devamını oku 18.08.2010, Çarşamba

Kulluğumuzun Pusulası

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Mehmet Erkal

'Hz. Peygamber' ve 'Sünnet'in kulluk sürecimizde bize kılavuz olmasının önemine dair bir yazı.

devamını oku 21.06.2010, Pazartesi

Sünnet, Hayatı Kur'ân'a Göre Yaşamaktır

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Ali Rıza Demircan

Rabbimizin emri gereği Peygamberimizin Sünnet’ini izleyebilmek için Sünnet’i, işaret olunduğu üzere Kur’ân tarafından yönlendirildiğimiz örneklendirilmiş inançlar bütünü ve hayat tarzı olarak anlamamız gerekmektedir...

devamını oku 21.06.2010, Pazartesi

İdeal Bir Eş Olarak Hz. Peygamber

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Doç. Dr. Huriye Martı

Kur’an’ın ifadesiyle, “iki eşi; erkeği ve dişiyi yaratan”(1)Allah, sadece insanı değil “her çeşit varlığı eşiyle birlikte yarattığını” belirttiği ayetin sonunda, “belki düşünüp ibret alırsınız!”(2)buyurmaktadır. O halde “eş” kavramı, üzerinde düşünülmeye..

devamını oku 15.06.2010, Salı

Hadis İcazetleri Dağıtılıyor Bir Gelenek Yeniden Diriliyor

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Sonpeygamber.info

Türkiye’de son yıllarda Hadis ilmi alanında köklü bir gelenek günümüzün dünya çapında önde gelen muhaddislerinden Muhammed Mustafa el-A‘zamî ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu’nun yoğun gayretleri sayesinde yeniden diriliyor.

devamını oku 08.06.2010, Salı

Hz. Peygamber'in Eğitim(ciliğ)ini Güncellemede Çoğulluk

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. Şevki Aydın

Hz. Peygamber’in eğitim(ciliğ)inin güncellenmesi bağlamında yapılması gereken çok yönlü ve karmaşık çalışmalara bir önceki yazıda işaret edilmişti. Burada ise, Hz. Peygamber’in eğitim(ciliğ)ini örnek edinme bağlamında ortaya çıkan çoğulluğa temas edilecektir.

devamını oku 07.06.2010, Pazartesi

Hz. Peygamber'in Eğitimciliğini Güncellemek

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. M. Şevki Aydın

Hz. Peygamber'in eğitimciliği ve Kur'an ile olan ilişkisini anlatan yazı.

devamını oku 31.05.2010, Pazartesi

 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin