Hz. Muhammed

 

Hz. Peygamber ve Hak Duyarlılığı

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. Bünyamin Erul


Yirmi üç yıllık risalet hayatı Hakk’ı hâkim kılma mücadelesiyle geçen Peygamberimiz’in zihin dünyasında en önemli ve öncelikli kavramlardan birisidir.


devamını oku 18 Ocak 2019 Cuma

Hz. Peygamber’in Sünnetini Anlamak ve Yaşamak

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Salahattin Polat


Müslümanlar arasında sünnet kavramının içeriği konusunda bazı kargaşalar ve sapmalar yaşanmakta oluşu sünneti doğru şekliyle anlamayı bir problem olarak ele almayı gerekli kılmaktadır. 


devamını oku 16 Aralık 2018 Pazar

Hz. Peygamber ve Gençlik

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. Bünyamin Erul


Hz. Peygamber İslam'ı tebliğ ederken, toplumun yeniliğe açık, idealist ve enerjik kesimini oluşturan gençlerden büyük ölçüde destek almıştır.


devamını oku 26 Kasım 2018 Pazartesi

Kur’an Peygamberimiz’i Nasıl Tanıtıyor?

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Doç. Dr. İsmail Karagöz


Kur’ân’da birçok ayette Hz. Muhammed’in müjdeleyici (beşir ve mübeşşir) ve uyarıcı (nezir ve münzir) olarak gönderildiği bildirilmektedir...


devamını oku 23 Kasım 2018 Cuma

Hz. Peygamber’in İbadetleri

Hz. Muhammed / Kimdir / Prof. Dr. İbrahim Bayraktar
Dindarlığın esasını iman vücuda getirirse de kalpteki imanın varlığını fiilen ibadetler ortaya koyar. Esasen insan, Allah'a ibadet etmek için yaratılmıştır. Bilindiği gibi İslam ahkamının bir kaynağı da Hz. Peygamber'in bizzat yaptığı ibadetlerdir.
devamını oku 25 Eylül 2018 Salı

Hz. Muhammed'in Ehl-i Kitab'la Olan İlişkileri

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. Ahmet Yücel


Hz. Peygamber'in genellikle Medine döneminde Ehl-i Kitab'la olan ilişkilerini inanç, hukuk ve beşeri ilişkiler başlıkları altında ele alan yazı.


devamını oku 20 Eylül 2018 Perşembe

Hz. Peygamber’in Sünnetinde Sözün Güzellik Boyutu

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. Yavuz Köktaş


Karar verme, düşünme nasıl ki insanı insan yapan temel unsurlardan sayılıyorsa, söz söyleme de böyledir.


devamını oku 20 Temmuz 2018 Cuma

Asr-ı Saadette Spor

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Vecdi Akyüz


Spor, fizik kondisyonu iyileştirmeyi amaçlayan, oyun, yarışma ve mücadele anlayışıyla yapılan fizik etkinliklerdir.


devamını oku 26 Haziran 2018 Salı

Peygamber Ailesinin Sofrası

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. Celal Yeniçeri


Rasûlullah’ın sofrası yiyecekler bakımından fakir, fakat muhtaçlara yardım ve Allah’a şükür bakımından sofraların en zengini olmuştur. 


devamını oku 26 Haziran 2018 Salı

Kur’ân Karşısında Nebevi Duruş

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. Ali Akpınar


Hz. Peygamber, her konuda olduğu gibi Kur’ân okuma, onu anlamaya ve onun hükümlerini hayata geçirme konusunda da bizlere en güzel örnekliği sunmuştur.


devamını oku 25 Haziran 2018 Pazartesi

Hadislerden Kültürümüze Yansıyan Komşuluk Öğretileri

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. Raşit Küçük


Prof. Dr. Raşit Küçük'ün kaleminden "Sünnet-i Seniyye ve Hadis-i Şeriflerden Kültürümüze Yansıyan Komşuluk Öğretileri"


devamını oku 11 Haziran 2018 Pazartesi

Peygamberimiz Döneminde Teravih Namazı

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Rıfat Oral


Teravih namazı aslında bir teheccüt eğitimidir. Asr-ı Saadet’te farz namazlar dışında Hz. Peygamber'in devamlı kıldığı tek namaz teheccüttür. Hatta teheccüt namazının tarihi, farz namazlardan daha eskidir.  


devamını oku 6 Mayıs 2018 Pazar

Hz. Peygamber'in Orucu

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. Adnan Demircan


Hem insan ruhunu, hem bedenini, hem de toplumu terbiye eden oruç ibadeti...


devamını oku 29 Nisan 2018 Pazar

Nebevi Adalet: Hz. Peygamber'in Adalet Anlayışından Örnekler

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Doç. Dr. İshak Emin Aktepe


Kur’an-ı Kerim'in nazil olduğu ortamda adaletli bir yapı olmadığı anlaşılıyor. Akrabalık, kavmiyetçilik, düşmanlık, zenginlik, soyluluk ve güçlülük gibi faktörler adaletsiz davranışlar sergilemelerine sebep olmaktaydı. 


devamını oku 20 Nisan 2018 Cuma

Hz. Peygamber’in Dilinde Doğruluk ve Sadaka

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. Mehmet Görmez


Hadis kaynaklarımızda yer alan ve Abdullah b. Mes’ud’dan rivayet edilen bir hadiste, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: 


devamını oku 18 Nisan 2018 Çarşamba