Hz. Muhammed

 

Bütün Boyutlarıyla Din Sempozyumu

Hz. Muhammed  / Editör


Kur'ân Çalışmaları Vakfı, "Bütün Boyutlarıyla Din Sempozyumu" düzenliyor...


devamını oku 23 Mart 2016 Çarşamba

Sünnetin Bağlayıcılığı

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Yrd. Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya


Sünnetin bağlayıcılığı konusuna geçmeden önce sünnet kelimesinin anlamını ve ilk asırlardan itibaren yapılan sünnet tasniflerini kısaca açıklamak, meseleyi sağlıklı bir şekilde değerlendirmemizi sağlayacaktır.


devamını oku 15 Şubat 2016 Pazartesi

Peygamber Mescidinde Kadınlar

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Huriye Martı


Peygamber Mescidi, Müslüman toplumun bütün kodlarını içinde barındıran bir çekirdek gibiydi...


devamını oku 8 Şubat 2016 Pazartesi

Muhammad: The Messenger of God Filminin Resmi Fragmanı YayınlandıMajid Majidi'nin Muhammad...


devamını oku 19 Ekim 2015 Pazartesi

Ashabın Sorularla Eğitimi

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Ramazan Ötkün


Peygamber Efendimiz’in eğitim-öğretim metotlarının temelini kolaylaştırmak, güçleştirmemek, müjdelemek, nefret ettirmemek esası oluşturmaktadır.


devamını oku 3 Ağustos 2015 Pazartesi

Sesli Kırk Hadis 5Sesli Kırk Hadis çalışmalarımızın beşincisi sizlerle...


devamını oku 12 Aralık 2014 Cuma

Peygamberimizden Gençliğe Bir Demet Mesaj

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. Mesut Erdal


Peygamberimizin çocukluğu ve gençliği temiz ve iffetli bir şekilde geçmiştir. Gerek O'nun üstün seciyelerle donatılmış olması ve gerekse ilahi gözetim ve koruma altında bulunması sebebiyle, O'nun bütün hayatı gibi gençliği de bizim için en güzel örnektir.


devamını oku 1 Aralık 2014 Pazartesi

Hz. Peygamber'in Tarihi Olaylarla İlgili Dualarından Örnekler (3)

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Ali Aksu


İslam'a, Müslümanlara ve Peygamber'e şiirleriyle hakaret eden şairlerden birisi de Yahudi asıllı Ka'b idi...


devamını oku 15 Eylül 2014 Pazartesi

Hz. Peygamber'in Tarihi Olaylarla İlgili Dualarından Örnekler (4)

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Ali Aksu


Hicretin 4. yılında Adel ve Kare kabilesinden bir heyet...


devamını oku 23 Ağustos 2014 Cumartesi

Hz. Peygamber'in Tarihi Olaylarla İlgili Dualarından Örnekler (2)

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Ali Aksu


Mekke dönemindeyken Allah Râsulü (sav) ve Müslümanlar pek çok sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır... 


devamını oku 21 Ağustos 2014 Perşembe

Hz. Peygamber'in İnsan Eğitimi

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Prof. Dr. Zekeriya Güler


Yüce Kur’ân, “Verdiği nimetler hususunda sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O’dur” (En’am, 6/165) ayetiyle insanın varoluş sebebinin ve yaratılış hikmetinin denemek olduğunu öğretir.


devamını oku 16 Haziran 2014 Pazartesi

Bağlayıcılık Bakımından Rasûlullah'ın Davranışları

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Prof. Dr. Hayrettin Karaman


Peygamberler akıl ve duyu organlarıyla ulaşılamayacak Allah, ruh, yaratılış, ölümden sonraki ebedi hayat gibi alanlarda insanoğluna vahye dayalı olarak bilgi vermiş ve onları aydınlatmışlardır. 


devamını oku 27 Ocak 2014 Pazartesi

Allah Rasûlü'nün Rahmet Yüklü İlişkileri (Aile ve Yakın Çevre Örnekliği)

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Hatice Kübra Görmez


"Rasûlullah ne kötülük yapar, ne de çirkin bir söz söylerdi. Çarşı-pazarda kabalık yapmaz, hiçbir kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. O, sadece affeder ve bağışlardı.” 


devamını oku 16 Aralık 2013 Pazartesi

Sadreddin Konevi ile Hadis Sohbeti

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Zekeriya Güler


Sadreddîn Konevî'ye ait Şerhu'l-Erbain Hadisen (Kırk Hadis Şerhi), tasavvuf ilmine dayanak teşkil eden yirmi dokuz hadisin derlenip şerh edildiği bir eserdir.


devamını oku 4 Aralık 2013 Çarşamba

Hadis ve Sünnetin Hayatımızdaki Yeri

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Zekeriya Güler


Hadis, “Rasûlullah (sav)  sözü, fiili, takriri yani, sahabenin yaptığını görüp de reddetmediği hareket ve davranışları (kabul, takrir ve tasvibi), yaratılışı (fıtri-fizyolojik özellikleri) veya ahlaki ile ilgili intikal eden her türlü bilgi” diye tarif edilir. Sünnet ise hadislerle ifadesini bulan Muhammedî yol ve yöntemdir. 


devamını oku 22 Ekim 2013 Salı