Kitaplık

 

Saadet Hanesinin Bahtiyar Gülleri Ezvâc-ı Tâhirât

Saliha Akgül, Gül Yurdu Yayınları - 2007
Gül Yurdu Yayınları İslamiyet'in neşrinde ve özellikle kadınlar tarafından iyi anlaşılmasında önemli bir görevi ifa eden Peygamber eşlerinin örnek hayatlarını kitaplaştırarak kültür hayatımızda önemli bir esere daha imza attı. Saliha Akgül'ün kaleme aldığı eserde insanlığın son rehberiyle ilgili birçok soru cevabını buluyor.
devamını oku 13 Aralık 2009 Pazar

Peygamber Efendimiz'in İzinde Mekke-Medine

Talha Uğurluel, Işık Yayınları - 2007
Mekke ve Medine Hak aşıklarının gönlündeki iki müstesna belde. Talha Uğurluel'in bu ciddi çalışması iki kutsal beldeyi fotoğraflarla ve samimi bir anlatımla gözümüze ve gönlümüze ulaştırıyor. İslam'ın ilk mescidi nasıldı? Peygamberimiz'e kıblesini değiştirme emrinin geldiği Kıbleteyn Mescidi'nden Şakkel Kamer mucizesinin yaşandığı tepeye..
devamını oku 13 Aralık 2009 Pazar

İlk Kaynaklara Göre Hz. Peygamber Devri Kronolojisi

Doç. Dr. Kasım Şulul, İnsan Yayınları - 2003
Zeynelabidin Ali b. Hüseyin'in, Hz. Peygamber'in siyerini bilmenin önemini, "Rasûlullah (as)'ın megazisini, Kur'ân sûrelerini öğretir gibi öğretirdik." şeklindeki sözleri ile en açık bir biçimde dile getirmiştir. Hz. Peygamber Devri, başka bir deyişle "Nübüvvet Zamanı", din ahlak ve medenî hayat gibi zaviyelerden bakıldığında görüleceği gibi çok boyutlu bir zaman dilimidir.
devamını oku 13 Aralık 2009 Pazar

Hanım Sahabeler

Havva Ergene Işık, Gül Yurdu Yayınları - 2007
Teknolojinin bütün ilerlemişliğine rağmen günümüz insanının "insanlık nokta-i nazarından" kendine bir model arayışı devam etmektedir. Bu, insan olmanın da bir gereğidir; çünkü insan, diğer yaratılmışların aksine, bazı donanımlarını, yaşadığı müddetçe, diğer insanlarda görüp kendi hayatına tatbik etmek suretiyle kazanır.
devamını oku 13 Aralık 2009 Pazar

Hz. Muhammed'in Faziletleri

Allâme Yusuf b. İsmail b. Yusuf en-Nebhanî, çeviren: Yrd. Doç. Dr. Fethi Güngör,
İnsan Yayınları - 2003

Allah Rasûlu'nu daha yakından tanımayı amaç edinen özgün eserlerden biri de, Allâme Yusuf b. İsmail b. Yusuf en-Nebhanî'nin "Fezâil-i Muhammediyye" isimli eseridir. Müellifinin eserini takdim ettiği ifadelerle kitabı tanımak, en isabetli yol olacaktır.
devamını oku 13 Aralık 2009 Pazar

Gönül Tahtımızın Eşsiz Sultanı Efendimiz (sav)

Reşit Haylamaz, Işık Yayınları - 2007
Bugün bizim, sadece savaşlardan ibaret bir siyer geleneğinden daha çok bir insan olarak Allah Rasûlu'nun toplum içindeki misyonunu anlatan kitaplara ihtiyacımız var ve işte elinizdeki bu eser, sözünü ettiğimiz ihtiyacı karşılamayı hedefleyen farklı bir gayreti ifade ediyor. Onun satırları arasında okurumuzun, kilometre taşlarını savaşların belirlediği bir hayat serüveninden ziyade..

devamını oku 13 Aralık 2009 Pazar

Hazreti Ömer ve Nebevi Sünnet

Ebubekir Sifil, Kayıhan Yayınları - 2007
Hz. Ömer (ra)'i konuşmak, Kur'ân'ı, sünneti, sahabeyi, fıkhı, hadisi konuşmaktır. Ortaya koyduğu icraatlarla tarih boyunca olduğu gibi, günümüzde de en çok konuşulan, tartışılan, hakkında müstakil eserler yazılan sahabi olma özelliğini sürdüren Hz. Ömer Kur'ân'ı ve sünneti nasıl anladı, nasıl yorumladı ve hayata nasıl aktardı?
devamını oku 13 Aralık 2009 Pazar

Her Yer Kerbela

Sadık Yalsızuçanlar (Söyleşi), Kapı Yayınları - 2007
Hz. Muhammed'in kutlu soyundan gelen Hz. Fatıma ile, onun kutlu eşi, Peygamber'in amcasının oğlu, Allah'ın arslanı, velilerin sultanı, bilgeliğin büyük kılavuzu Hz. Ali ile; yine cennet gençlerinin efendisi olan Hz. Hasan ve Hüseyin, İslam geleneğinin bir bakıma kurucu ailesini oluşturur.
devamını oku 13 Aralık 2009 Pazar

Osmanlı'da Peygamber Sevgisi

Ziya Demirel/ Avni Arslan, Akçağ Yayınları - 2007 
Bir medeniyet coğrafyası düşünün. O coğrafyada doğan her çocuğun kulağına ezan okunur, kâmet okunur. O coğrafyada yurt tutan, köy, kasaba, şehir kuran topluluklar ezan mayalı, Kur'ân ve salavat boyalı bir ruhla yaşar. Zaman şeridinin her karesinde çizilen hayat tablosuna hakim renk ve şekiller Ahmed ü Mahmud u Muhammed Mustafa (sav) edalı renk ve şekillerdir.
devamını oku 13 Aralık 2009 Pazar

Geçmişten Günümüze Mekke Tarihi

Nuh Korkmaz, Nesil Yayınları - 2007
Kâbe tüm Müslümanların günde beş vakti yöneldikleri en kutsal mekan. 
Beytullah, yani Allah'ın Evi. İlk Mabed.
Kâbe etrafında kurulan şehir ise Mekke.
Bu yüzden Mekke insanlık tarihi boyunca hep var olageldi. Geçmişten günümüze insanların uğrak yerlerinden birisi oldu.
Mekke'yi bu kadar değerli kılan özellikler nelerdi?
devamını oku 13 Aralık 2009 Pazar

Ehl-i Beyt Sevgisi

Dr. Ömer Menekşe, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları  Dr. Ömer Menekşe'nin derlediği kitapta, Osmanlı'da Ehl-i Beyt sevgisi, Ehl-i Beyt anaları, Hz. Ali ile Hz. Fatıma'nın evliliği, Hz. Ali'de yönetim anlayışı, Hz. Ali'nin hutbeleri, Hz. Ali'nin özdeyişleri ve Hz. Ali'nin vasiyetine yer veriliyor. Kitabın önsözünde milletin asırlardır Hz. Muhammed (sav)'e derin bir muhabbet beslediği..
devamını oku 13 Aralık 2009 Pazar

Asr-ı Saadet İklimini Solumak

Zehra Korkmaz, Semerkant Yayınları - 2007 "Asr-ı Saadet İklimini Solumak" Zehra Korkmaz'ın ikinci kitabı. "Allah Rasulü ve Arkadaşlarıyla Yola Çıkmak" adıyla yayınlanan ilk kitapta bir başlangıç yapmıştı ‘yol'a dair. İkinci kitap ise ‘yolda olmak' üzerine. Türkoloji mezunu yazar, Türkçe'nin tüm nimetlerinden ustalıkla yararlanarak bize hem uzak hem yakın, hem eski hem yeni bir ‘yol'u anlatıyor.
devamını oku 13 Aralık 2009 Pazar

Bir Başka Dünyanın Kızları

Carol L. Anway, çeviren: Nuray Şentürk, İz Yayıncılık - 2001 Karşı Tarafa Geçişin Hikayesi
Carol L. Anway, kızı Müslüman olmuş Hıristiyan bir anne. "Bir Başka Dünyanın Kızları" adıyla Türkçe'ye tercüme edilen kitabın yazarı olan Anway, kızının Müslüman olma sürecinde duygu ve düşüncelerini soğuk kanlı bir şekilde gözlemleyip yaşadıklarına olgun bir yaklaşım getirebilen nadir insanlardan biri.
devamını oku 13 Aralık 2009 Pazar

Kiliseden CamiyeOsman Necmi Gürmen, Kanat Kitap, 2007 Mühtedi'nin Dünyası
Dünyanın belki en anlatılmaz duygularıyla doludur mühtedinin iç dünyası. Ne kadar anlatırsa anlatsın hayat hikayesini, anlatılamamış bir duygu hep vardır ruh dünyasının derinliklerinde. "Gitmek mi zor, kalmak mı zor?" sorusuyla yüzlerce kez boğuşarak gelmiştir yeni dine. "Hangisi daha güç? Yeni bir inancı kabul etmek mi, eskisinden sıyrılmak mı?" sorusu hep geçerlidir, din değiştiren insan için.


devamını oku 13 Aralık 2009 Pazar

Peygamber Şehri Medine-i Münevvere

İrfan Küçükköy, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara - 2007  İrfan Küçükköy'ün "Peygamber Şehri Medine-i Münevvere" adlı eseri Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları arasından çıkmış. Hz. Peygamber'in ruhaniyetini içinde barındıran aziz bir beldenin, Medine'nin rehberliğini yapan eser, bir siyer kitabı veya "Hac rehberi" olmadığı hatırlatmasıyla okura yalnız  Peygamber şehri Medine'yi değil, aynı zamanda  gündelik hayatın şehri olarak Medine'yi anlatıyor.
devamını oku 13 Aralık 2009 Pazar