Kültür Sanat

 

Peygamber Sevgisi ve Saygısında Bir Timsal Şahsiyet: Nâbî

Kültür Sanat / Edebiyat / Müslüm Yılmaz


Osmanlı Devleti'nin siyasi ve ekonomik düzenin bozulmaya yüz tuttuğu...


devamını oku 24 Ağustos 2021 Salı

Edebiyatın Kandilleri: Ramazaniyeler

Kültür Sanat / Edebiyat / Mustafa Mirza Demir


Ramazan, kendisine en büyük sahayı klasik edebiyatımızda “ramazaniye” adlı şiirle açarken nesir dünyasında da azımsanmayacak bir yer tutmuş, Tanzimat sonrasında hatırat, roman, hikâye ve modern öykülerde günümüze kadar varlığını koruyabilmiştir.


devamını oku 25 Nisan 2021 Pazar

Mevlânâ'nın Hz. Muhammed (sav)'e Sevgisi ve Bağlılığı

Kültür Sanat / Tasavvuf / Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu


Mevlânâ Celâleddin Rûmî Hz. Peygambere candan bağlıdır. Mevlânâ’nın, Hz. Muhammed (sav)’e olan derin sevgi, saygı ve bağlılığı şu nedenlere dayanmaktadır: İsminin ve hatırının büyüklüğü. Üstün,  değerli, saygın ve etkileyici kişiliği. Güzel ahlâkı, ilâhî ihsan ve ikrama nail olması, taşıdığı büyük misyon ve mesajının evrenselliği. 


devamını oku 26 Haziran 2018 Salı

Türk Edebiyatında Naatler

Kültür Sanat / Edebiyat / Prof. Dr. Emine Yeniterzi


Klasik Türk edebiyatının en belirgin ve yaygın özelliği, temelinde dinî kültüre yer vermesidir. Bu özellik kullanılan malzeme itibarıyla bütün edebî tür ve şekillere hakim olurken; yalnızca dinî konularda kaleme alınmış binlerce manzume ve dinî konuların terennüm edildiği onlarca tür, edebiyatımızda küçümsenmeyecek bir yere sahiptir.


devamını oku 26 Mart 2018 Pazartesi

Hz. Peygamber'e İlk Medhiyeler

Kültür Sanat / Edebiyat / Prof. Dr. Mücteba Uğur


Image İnsanın sevgi halesinin odağında Allah sevgisi yer alır. İnsanı olgunlaştırır, onurlu, şerefli ve kamil bir insan haline getirir. 


devamını oku 26 Mart 2018 Pazartesi

Hoca Ahmed Yesevî'de Hz. Peygamber ve Sünnet Telakkisi

Kültür Sanat / Tarih / Prof. Dr. Ahmet Yıldırım


Pîr-i Türkistan lakabıyla tanınan Hoca Ahmed Yesevî (ö.562/1166), Türk-İslâm kültür ve edebiyatının mümtaz şahsiyetlerinden birisidir. O, ortaya koyduğu fikir ve düşünceleriyle büyük kitleleri etkilemiştir.


devamını oku 3 Mart 2018 Cumartesi

Hat Sanatında Hilye-i Şerifler

Kültür Sanat / Klasik Sanatlar / Prof. Dr. M. Uğur Derman


İslam inancı, putlaştırılabilecek kimselerin tasvirlerinden şiddetle kaçınmıştır. Bu sebeple, bir kaç asılsız minyatür dışında hiç kimse Rasûlullah'ın resmini çizmeye cesaret edememiştir. 


devamını oku 26 Ocak 2018 Cuma

Kutsal Metinler Işığında İslam'ın Sanat Anlayışı ve Tasvir Yasağı

Kültür Sanat / Klasik Sanatlar / Doç. Dr. Aziz Doğanay


İslam’ın sanata bakışını doğru algılayıp yorumlayabilmek için önce sanatın ne olduğu konusunda ortak bir karara varmak gerekir. 


devamını oku 2 Ocak 2018 Salı

Evliya Çelebi'nin Medine'si

Kültür Sanat / Tarih / Prof. Dr. Mustafa S. Küçükaşçı


Her şehrin bir tarihi vardır. Bu tarih bazen kitaplarda, bazen de o şehrin sonraki nesillere ulaşmış tarihî mirasının içinde yer alır. Yeryüzünde bazı şehirler vardır ki, tarihsel geçmişleri yazılı kültür, abidevi eserlerin yanında insanların gönlünde de daima yaşar.  


devamını oku 8 Aralık 2017 Cuma

Minyatür Sanatında Hz. Peygamber

Kültür Sanat / Klasik Sanatlar / Yard. Doç. Dr. Hilal Kazan


İslam dininde resim ve resim yapma, daima tartışılan, yeri tespit edilememiş nazik bir konudur. Bu hassasiyete binaen bütün Müslümanlar Hz. Peygamber’in tasvirini yapmamak ve yapılmaması gerektiği hususunda çok dikkatlidirler. 


devamını oku 26 Eylül 2017 Salı

Osmanlılarda Mevlid Törenleri

Kültür Sanat / Tarih / Prof. Dr. Mehmet Şeker


Osmanlı teşrifatında Hz. Peygamber'in doğum günü kabul edilen 12 Rebiülevvel'de düzenlenen törenlerin başlangıcı hakkında kesin bilgi yoktur. Bazı vakfiyelerdeki kayıtlardan hareketle bunu Osman Gazi'ye kadar götürenler varsa da genel görüş, bu törenlerin Kanunî Sultan Süleyman döneminden itibaren saray protokolünde yer almaya başladığıdır.


devamını oku 26 Eylül 2017 Salı

Naat Edebiyatımız

Kültür Sanat / Edebiyat / Vedat Ali Tok


Büyük şairlerimizden Mevlana “Şairlik, peygamberlikten bir cüzdür” diyerek şaire insanlık namına, en büyük ve en ulvi vazifeyi yüklerken, Fuzuli de bu vazifelerin ilimsiz yapılamayacağı hükmüne varmıştır.


devamını oku 23 Mart 2015 Pazartesi

Ali Ayçil'den Na't: "Efendim"

Kültür Sanat / Edebiyat / Ali Ayçil


Ali Ayçil'in kaleminden na't...


devamını oku 27 Ekim 2014 Pazartesi

Kemâl Edîb Kürkçüoğlu ve Na'tı

Kültür Sanat / Edebiyat / Müslüm Yılmaz


Bir peygamber aşığı olan Kemâl Edîb Kürkçüoğlu, hayatı boyunca tükenmez bir azimle köy köy, şehir şehir gezip uzun yıllar hocalık hizmetinde bulunmuştur.


devamını oku 28 Nisan 2014 Pazartesi

Aşk Makamının Söz Elçisi: Bizim Yunus

Kültür Sanat / Edebiyat / Müslüm Yılmaz


Ete kemiğe büründüm/ Yunus diye göründüm..


devamını oku 17 Mart 2014 Pazartesi