Kültür Sanat

 

Muhammediye'nin Kültür Tarihimizdeki Konumuna ve Muhtevasına DairImage Asırlardan beri İslam coğrafyasında pek çok kalem Hz. Peygamber'in hususiyetlerini, yüce ahlakını, örnek şahsiyetini, güzel mizacını, yaşantısını ve daha birçok yönünü farklı dikkat noktalarından farklı bakış açılarıyla anlatmaya çalışmıştır.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Necip Fazıl’ın Kaleminden Hz. Peygamber

Kültür Sanat / Edebiyat / Fatih Demir


Necip Fazıl'ın belki gözden kaçan, belki de hayatının ve siyasî mücadelesinin gölgesinde kalan bir hususiyeti de onun son asır edebiyatımızda Hz. Peygamber'i konu alan önemli kalemlerden biri oluşudur.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Naatİslam medeniyeti dairesinde yer alan edebiyatların kendilerine has geliştirdikleri bu şiir türünün Türk edebiyatındaki bazı örneklerini aşağıda bulacaksınız:

 

devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Mevlid İlk Defa Manzum Şiir Formatında SeslendiriliyorSonpeygamber.info olarak yeni ve özel bir çalışmayı daha sizlerle buluşturuyoruz. Asırlardır Hz. Peygamber'e duyulan bağlılık duygularının tercümanı olan ve Türkçe'nin en büyük şaheserleri arasında gösterilen Mevlid (Vesiletü'n-Necat) ilk defa Sonpeygamber.info için manzum şiir formatında okundu.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Eyüp Sabri Paşa'nın Kaleminden Medine'de Receb-i Şerif

Kültür Sanat / Tarih / Dr. Hilal Kazan


Eyüp Sabri Paşa Sultan İkinci Abdülhamid döneminde yetişen önemli bir Osmanlı generaliydi. Asker kimliğinin yanında onu önemli kılan özelliklerinden biri de alim bir şahıs olmasıydı. Uzunca bir dönem Hicaz'da Osmanlı idaresini temsilen görevde bulundu.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Sebeb-i Kainat'ın Kadem Giysisi

Kültür Sanat / Tarih / Dr. Vildan Serdaroğlu


“N’ola tâcım gibi başımda götürsem dâim Kademi resmini ol Hazret-i Şâh-ı Rusülün Gül-i gülzâr-ı nübüvvet o kadem sahibidir Ahmedâ durma yüzün sür kademine o gülün” (Rasûller şahının ayağının resmini tacım gibi daima başımın üzerinde taşısam ne olur? O ayağın sahibi, nebîliğin gül bahçesinin gülüdür. Öyleyse ey Ahmet o gülün ayağına yüz sür!)


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Arz-ı Mev'ud Kimlere Vaat Edildi?

Kültür Sanat / Tarih / Editör


Sadece Kur'ân'da değil aynı zamanda temel Musevi kaynaklarında da Yahudilerin bereketli toprakları hak etmedikleri için buradan kovuldukları sıkça belirtilmektedir. Tevrat'taki şu satırlar oldukça düşündürücüdür: "Öküz kendi sahibini, eşek de efendisinin yemliğini bil­diği halde İsrail Rabbini bilmemektedir.(İşaya 2-3) "Ahde riayet etmeyen Arz-ı Mev'uddan mahrum kalacak ve lanetlenecektir."  (Yeremya 3)


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Kudüs’ün Kandillerini Aydınlatmak

Kültür Sanat / Tarih / Editör


İmam Ebû Davud, Sünen'inde Hz. Peygamber'in azadlı cariyesi Meymûne'den şu rivayeti nakletmektedir:
Birgün Meymûne Hz. Peygamber'e gelir ve: "Ya Rasûlallah! Beytu'l-Makdis'e (Mescid-i Aksâ'ya) gidip gitmeme hakkında bize ne buyurursunuz?" der. Allah Rasûlü:


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Hz. Peygamber ve Filistin

Kültür Sanat / Tarih / Sonpeygamber.info


İmam Buhari, et-Târihu'l-Kebîr adlı meşhur eserinde "Bişr b. Akrabe el-Filistinî" hakkında şu rivayeti naklediyor:
Babam, Hz. Peygamber ile birlikte katıldığı bir savaşta şehit düşmüştü. Birgün Peygamber yanıma uğradı. Ben, ağlıyordum. (Ey sevimli çocuk!) diye seslenerek benden ağlamayıp susmamı istedi ve bana yasımı unutturacak şu teklifte bulundu:


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi