Müslümanların ilk kıblesi: Kudüs

 

Bir İslam Beldesi Olarak Kudüs

Kudüs, Müslümanların ilk kıblesi ve Hz. Peygamber’in miraca yükseldiği yer olması sebebiyle İslamiyet’in Mekke ve Medine’den sonra üçüncü önemli kutsal şehridir.
devamını oku 17 Ekim 2023 Salı

Hristiyan İnancında Kudüs

Kudüs, Yahudilik ve Müslümanlıkta olduğu gibi Hristiyanlık için de kutsal bir şehirdir. Hristiyanlığın Kudüs ile ilişkisi Hz. İsa ile irtibatından dolayıdır.
devamını oku 17 Ekim 2023 Salı

Yahudi İnancında Kudüs

Yahudilerin Kudüs ile ilişkileri çok eski tarihlere kadar gitmektedir. Yahudilerin bölge üzerindeki iddiaları M.Ö. 18. yüzyılda Hz. İbrahim’in El-Halil’e göçüyle başlatılmaktadır.
devamını oku 17 Ekim 2023 Salı

Miraç Nasıl ve Ne Zaman Gerçekleşti?

Dosyalar / Müslümanların ilk kıblesi: Kudüs / Prof. Dr. Salih Sabri Yavuz


Miracın nasıl ve ne zaman gerçekleştiğini anlatan yazı


devamını oku 13 Nisan 2018 Cuma

Müminlerin İsra ve Miraç ile Sınanmaları

Dosyalar / Müslümanların ilk kıblesi: Kudüs / Prof. Dr. Şinasi Gündüz


Çeşitli dinlerde din kurucuları, din adamları, kahramanlar ve benzeri kişilerin metafizik âleme ya da âlemlere yükselişini konu alan birçok tasavvur bulunmaktadır.


devamını oku 5 Haziran 2017 Pazartesi

Müslümaların İlk Kıblesi: Mescid-i Aksâ

Dosyalar / Müslümanların ilk kıblesi: Kudüs / Prof. Dr. Nebi Bozkurt


Müslümanların ilk kıblesi, en kutsal sayılan üç mescidden biri. Asil adı Aramice Beth makdeşa, İbranice Beth ha-mikdaş ve Arapça Beytülmakdis olup "mukaddes ev" demektir.


devamını oku 24 Ocak 2017 Salı

Namaz Müminin Miracıdır

Namazın şekli, okunan dualar, namazdaki ayetler ve zikirler gerçek namazın motifleridir. Biz namazı ne kadar yüzeyden kılarsak kılalım bu kuralları uygularız. Zaten gerçek namazı anlamak, tarif etmek için çok derin bilgileri karıştırmanıza gerek yoktur.
devamını oku 5 Haziran 2013 Çarşamba

Miraç Bedenen mi Yoksa Sadece Ruhen mi Gerçekleşti?Genel olarak mucize(ler) konusu...


devamını oku 15 Haziran 2012 Cuma

Birincil Kaynaklardan İsra ve Miraç HadisesiHz.Peygamber’in Mekke’deki Mescid-i Harâm’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya götürülmesi şeklinde gerçekleşen olağanüstü olay İslâmî kaynaklarda, metindeki ilgili fiilin masdarı olan “ geceleyin yürüme, gece yolculuğu” anlamına gelen isrâ kelimesiyle anılır.


devamını oku 14 Haziran 2012 Perşembe

Kıblenin Mescid-i Aksa'dan Kâbe'ye Dönüşü

Dosyalar / Müslümanların ilk kıblesi: Kudüs / Prof. Dr. Mustafa Ağırman


Medine’de yapılan mescidin kıblesi Mescid-i Aksa idi. Müslümanlar Hicret’ten önce ve Hicret’ten sonra namaz kılarken Kudüs’e yönelirlerdi. O zaman Müslüman, Yahudi ve Hıristiyanların kıble bakımından ittifakları vardı.


devamını oku 27 Temmuz 2010 Salı