Sahabiler

 

Cennetle Müjdelenen Sahabelerden Said b. Zeyd

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak

Hz. Peygamber, Said b. Zeyd’i (ra) hayatta iken cennetle müjdelediği sahabe (aşere-i mübeşşere) arasında saymıştır.

devamını oku 09.11.2012, Cuma

Rum Diyarından İlk Müslüman Sahabi Suheyb b. Sinan

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak

 

Suheyb (ra), Ammâr b. Yâsir (ra) ile birlikte Dâru’l-Erkam’da Hz. Peygamber’in huzuruna çıkmış ve burada Müslümanlığını açıklamıştır.

 

devamını oku 24.09.2012, Pazartesi

Hz. Peygamber'in Manevi Torunu Üsâme b. Zeyd

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak

Ashap arasında Üsâme (ra) Allah Rasûlü (sav)’nün sevgilisi (Habîbü’n-Nebi) olarak tanınmıştır...

devamını oku 23.09.2012, Pazar

Âlim ve Devlet Adamı Sahabe Ebû Mûsâ El-Eşarî

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak

Ebû Mûsâ (ra) politik hayatta olduğu kadar ilmî kişiliğiyle de temayüz etmiş sahâbîlerdendir. 

devamını oku 21.09.2012, Cuma

Şamlılara İslam’ı Öğreten Sahabi Ebu’d-Derdâ

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak

Hz. Peygamber'in Ebu’d-Derdâ hakkında, "ümmetimin en âbidi ve en müttakısi", "bu ümmetin hâkimi" gibi takdir bildiren ifadeler kullandığı rivayet edilmektedir...

devamını oku 13.09.2012, Perşembe

Sahabe

Sahabe / Sahabiler / Dr. Mehmet Efendioğlu

Arapça bir kelime olan sahabi, lügat anlamı itibarıyla dost ve arkadaş demektir. Terim olarak ise “Hz. Peygamber’i gören, O'na iman edip kendisiyle birlikte hareket eden ve bu inancını koruyarak vefat eden kimse” manasında kullanılır. Çoğulu “sahabe” ve “ashab” şeklinde gelmektedir.

devamını oku 06.09.2012, Perşembe

Ali Ural'ın Kaleminden Sahabe Portreleri

Şair ve yazar A. Ali Ural, Sonpeygamber.info Web Portalı için Sahabe-i Kiram'ı, Hz.Peygamber`in yörüngesinde O`nun nurunu yansıtan peygamber arkadaşlarını yazıyor. 

devamını oku 25.06.2012, Pazartesi

Ebû Zer el-Gıfârî

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak

Ebû Zer (ra), gizli davetin gerçekleştiği ve Müslüman olanların ancak Mekke’nin uzak vadilerinde toplanıp ibadet edebildikleri bir dönemde Kâbe’ye giderek İslam’a girdiğini herkese açıklama cesaretini gösterdi.

devamını oku 01.06.2012, Cuma

Es'ad bin Zürâre (ra)

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak

Ebû Umâme olarak da tanınan Es‘ad b. Zürâre (ra), Medine’yi yurt edinmiş olan Güney Arabistan menşeli iki büyük kabileden Hazrec kolunun Neccaroğulları’na mensuptur. Neccaroğulları ailesi, dedesinin annesi sebebiyle Hz. Peygamber ile akrabadır.

devamını oku 29.05.2012, Salı

Seyfullah (Allah'ın Kılıcı) Hâlid b. Velîd

Sahabe / Sahabiler / Prof.Dr. Ahmet YILDIRIM

Hz. Peygamber’in (sav) seyfullah (Allah’ın kılıcı) unvanını verdiği, hakkında ‘ne güzel kul’ diye buyurduğu meşhur kumandan sahabi.

devamını oku 17.11.2011, Perşembe

 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin