Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer)

 

9 - İlk Müslümanlar

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Hz. Peygamber o andan itibaren çevresindeki insanları İslâm dinine davet etmeye başladı. Bu davet üç yıl kadar gizlice sürdü. Hz. Hatice’nin ardından yakın dostu Ebû Bekir, Ali b. Ebû Tâlib ve Zeyd b. Hârise, kızları Zeyneb, Rukıyye ve Ümmü Külsûm...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

10 - Açık Davetin Başlaması

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Mekke’de nübüvvetin 4. yılından itibaren İslâm daveti açıktan yapılmaya başlandı. Hz. Peygamber’in ilk ve en önemli muhatabı Kureyşliler oldu. Putlarını Kâbe’nin içine ve çevresine yerleştiren Kureyşliler Hz. İbrâhim ve İsmâil’den beri devam eden hac...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

11 - Habeşistan'a Hicret

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Yukarıda kısaca bahsedildiği gibi İslâmiyet Mekke’de yavaş yavaş yayılırken müşriklerin müslümanlara karşı tavırları da sertleşmiş, onların sözlü tepkilerine fiilî müdahaleleri de eklenmişti. Ashabının mâruz kaldığı zulüm ve işkencelere son derecede...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

12 - Kureyş'in Boykotu

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Kureyşliler, Hamza ile Ömer’in İslamiyet’i benimseyişi ile güç kazanan Rasûl-i Ekrem’i etkisiz hale getirmeye karar verdiler; bu amaca ulaşıncaya kadar Haşimoğulları ve Muttaliboğulları’yla mevcut olan akrabalığa ve hukuka riayet etmeyeceklerini söyleyip...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

13 - Hüzün Yılı

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Peygamberliğin 10. yılında, Hz. Peygamber’i her zaman desteklemiş olan amcası Ebû Tâlib ve kendisiyle yirmi beş yıl mutlu bir hayat sürdüğü hanımı Hz. Hatice (10 Ramazan/19 Nisan 620) üç gün arayla vefat ettiler. Onların ölümü Rasûl-i Ekrem’i ve müslümanları...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

14 - Taiflileri İslam'a Davet

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Gelişen olaylar çizgisinde Kureyşliler’in Hz. Peygamber’e karşı sergiledikleri sert davranışlar artış gösteriyordu. Esasen İslâmiyet’i tebliğ açısından Kureyşliler’e yapabilecek bir şey de kalmamıştı. Peygamberliğin 10. yılından hicrete kadar geçen...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

15 - İsra ve Miraç

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Yüce Allah son peygambere, kendisini destekleyen yakınlarının vefatı ve Tâifliler’in eziyetlerinin ardından, mânevî âlemlere seyahat etme mazhariyetini lutfetti. Bir gece Hz. Peygamber Cebrâil eşliğinde Mekke’deki Mescid-i Harâm’dan...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

16 - Akabe Biatları

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Hz. Peygamber hac ve umre için dışarıdan Mekke’ye ve ticaret için panayırlara gelenlere İslâm davetini ulaştırmak amacıyla risâletinin ilk yıllarından itibaren gayret gösteriyordu. Bunlar arasında en verimli olanı Yesrib (Medine) halkıyla kurduğu...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

17 - Medine'ye Hicret

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Rasûlullah İkinci Akabe Biatı’ndan sonra ashabına Yesrib’e hicret için izin verdi. Bunun üzerine ilk defa Âmir b. Rebîa ile hanımı Leylâ bint Hasme buraya göç ettiler; daha sonra da diğer sahâbîler kafileler halinde Mekke’den ayrılmaya başladılar.

devamını oku 25.09.2009, Cuma

18 - Hz. Muhammed (sav)'in Medine'de İlk Faaliyetleri

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Hicret, Hz. Peygamber’in risâlet görevini daha iyi şartlarda yerine getirmesini ve İslâmiyet’in yayılmasını sağlayan çok önemli bir olaydır. Son peygamberin en büyük hedefi, Kur’an âyetlerini tebliğ etmek, dini yaşayarak öğretmek, dinin gelecek nesillere...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin