Bir Hadis Bir Yorum

 

Her Taşa İhtiyaç Var

Müminlerin bir vücuda, bir binaya benzetildiği hadis-i şerifleri okuduğumuzda gözümüzde canlanan birlik görüntüsü, muhteşemdir. Hacda, tavaf halkasındayken, eşsiz hisler taşırsınız belki ama bir de uzaktan hele yukarıdan o akışı izliyorsanız adeta kâinat döner yüreğinizde.

devamını oku 25.12.2009, Cuma

Seni Unutmaktan Muhafaza Buyur Allah'ım!

Zikir, anmak, hatırlamak manasına gelen bir kelimedir. Bu dünya Allah'ı unuttuğumuzda, yarım, kırık, buruk bir hal alır. Dünya lezzetleri, yakalanması imkansız bir rüya kahramanı gibi sürekli kaçar elimizden, bir sonraki hedefte arz-ı endam eder.

devamını oku 25.12.2009, Cuma

Zalime Yardımcı Olmak

İslam yeryüzünün tamamında rahmet ve adaleti ayakta tutma, zulmün karanlığını hakikat ışığıyla aydınlatma misyonunu yükler Müslümanın omuzlarına. İnsanlığın kaderi adeta Müslümanın elleri arasında şekillenir.

devamını oku 25.12.2009, Cuma

Özel Anlar, Özel Mekanlar

Anlar, mekanlar, Allah'ın kutsal kılmasıyla değerlenirler. Hacer-i Esved'i öperken "Ey taş, seni Rasûlullah öptüğü için öpüyorum." diyen güzide sahabe Hz. Ömer, cennetten indiğine inanılan bir cisme bile Allah'ın elçisinin saygı göstermesini..

devamını oku 25.12.2009, Cuma

Niyet Ettim

Niyet, bir şeyi yapmayı zihinde tasarlamak, o işi yapmak üzereyken kalpte oluşan pekişmiş karardır. Dünya ve ahirete ait bütün işler, kul açısından bu azim ve kararla vücut bulur. Bu sebeple niyet, amellere atılan bir ilk adım sayılabilir.

devamını oku 25.12.2009, Cuma

Aç İnsana Komşu Olmak

"Komşusu açken tok yatan kimse mümin değildir." Heysemî, Mecmeu'z-zevâid, VIII, 167 Bencillik, insanda bulunan ama dinimizce hor görülen bir vasıftır. Nefsin en temel özelliklerindendir, hazzı yakalama ve kendine ait kılma arzusu.

devamını oku 25.12.2009, Cuma

Merhameti Çağırmak

Merhamet, en temel duygulardan biridir; sevgi ve acımanın içiçe geçtiği, canlılar içinde, izdüşümü noktasına "anne" denk gelen, sıcacık bir güven atmosferi. Öyle ki Hz. Peygamber bile, Allah-u Teala'nın rahmetini anlatırken..

devamını oku 25.12.2009, Cuma

Allah'a Ne Kadar Güveniyoruz?

İnsanın hayata adımlarını attığı ilk andan itibaren ona yoldaşlık eden bir dürtüdür her şeyi kontrolü altında tutma isteği. İyi çalışıldığında, gerekli önlemler alındığında sonucun tam da planladığımız gibi olması gerektiğine öylesine içten inanırız ki önümüze çıkıveren küçük bir pürüz bizi, iç dünyamızla birlikte tepetaklak ediverir.

devamını oku 25.12.2009, Cuma

Hayrı Geciktirmemek

Ebû Sirve'a Ukbe İbni Haris (ra) şöyle dedi: "Bir keresinde Medine'de Rasûlullah'ın arkasında ikindi namazı kılmıştım. Rasûlullah selam verip namazı bitirdi ve süratle yerinden kalktı, safları yararak hanımlarından birinin odasına gitti.

devamını oku 25.12.2009, Cuma

Amellerin Değeri

Sonpeygamber.info / Bir Hadis Bir Yorum / Doç. Dr. Cemal Ağırman

'Niyet' ve 'karşılık' bu hadisin anahtar kavramlarıdır. Niyet, "kişiyi harekete geçiren, eyleme yönelten iç saik / etmen / güdü / motivasyon / amaç / gaye" demektir. Niyet "bu işi neden yaptım / neden yapıyorum / neden yapacağım?" sorusunun cevabıdır.

devamını oku 25.12.2009, Cuma

 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin