Bir Hadis Bir Yorum

 

Yalnız İki Şeye Gıpta Edilir

Kaynaklar bu Hadis-i Şerifin metninde geçen hased kelimesinin hakikî ve mecazi iki anlam taşıdığını, burada mecazi mananın kastedildiğini bildirmektedir. Hakikî manasıyla hased, bir başkasının elinde var olan maddi-manevi her türlü nimetin onda olmayıp sadece kendinde olmasını dilemektir.

devamını oku 25.12.2009, Cuma

Kemale Kapı Aralamak: İstiğfar

İstiğfar... Bağışlanmayı dilemek... Yapılan yanlışlıkların hiç yapılmamış sayılmasını arzulamak... Bu dileğe dili ve bedeni şahit tutmak... Diliyle affolunmayı dilerken davranışlarla bu dilekteki samimiyeti göstermek...

devamını oku 25.12.2009, Cuma

Nöbet Değişimi

Kendi varlıklarını damıtarak kişiliklerimizi yoğuran ellerdir ebeveynlerimiz. Anne karnındaki sakin ve güvenli ortamdan dünyaya fırlayıverdiğimiz günden itibaren sevginin, fedakârlığın, güvenin, koruyuculuğun sembolleri olarak hayata katılmamızda ne de büyük pay sahibidirler.

devamını oku 25.12.2009, Cuma

Mümin Sabreden ve Şükredendir

Sabır, bir Müslümanın hayatın zorluklarını göğüslemede direncini artıran potansiyel gücüdür. Zafer ve başarının temel şartıdır; müminin enerji ve ışık kaynağıdır. Sabır, her şart altında sahibinin izzet ve şerefini korumasını sağlayan bir zırhtır. 

devamını oku 25.12.2009, Cuma

İmanın Tadına Varmak: Sevgi - İhlas ve Kulluk

İslam toplumunu diğer toplumlardan ayıran dinamiklerin başında sevgi - kulluk ve ihlas temelleri üzerine kurulmuş olması gelir. Sevgiye dayanmayan kulluğun ve kulluğu hedeflemeyen ihlasın/samimiyetin değeri tartışmalıdır.

devamını oku 25.12.2009, Cuma

Hayâ imandandır

İşiten, gören ve her şeyden haberdar olan Allah’a inanan her Müslüman bilir ki, yanında hiç kimse olmasa da aslında insan yalnız değildir; her an Rabbinin huzurundadır. Bu “huzurda oluş” şuuru insanda otokontrol sisteminin gelişmesine yardımcı olur.

devamını oku 25.12.2009, Cuma

Aranızda Selamı Yayınız

İman, Kur’ân-ı Kerim’deki tasviriyle kökü yerin derinliklerine işleyen, gövdesi ve dalları göğe yükselmiş bir olgudur. Çoğu zaman insanı varlığının bilincine yükselten bir merdiven görevi üstlenir, tırmandıkça yüceleceğimiz, indikçe alçalacağımız bir merdiven..

devamını oku 25.12.2009, Cuma

 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin