Sünnet ve Hadis

 

Allah Rasulü'nden Bilgeliğe Giden Kırk AnahtarAllah Rasulü’nden Bilgeliğe Giden Kırk Anahtar


devamını oku 14 Temmuz 2011 Perşembe

Sesli Kırk Hadis 2 / Hz. Peygamber'in Dilinden DualarSonpeygamber.info web portalı olarak hazırladığımız özgün bir çalışmayı sizlere üç aylar hediyesi olarak sunuyoruz: “Hz. Peygamber’in Dilinden Dualar.” “Dua ibadetin ta kendisidir” buyuran Allah Rasûlü’nün eşsiz duaları..


devamını oku 2 Haziran 2011 Perşembe

Sesli Kırk Hadis 1 / Hadisleri Arapça ve Türkçe Sıralı DinleyebilirsinizDaha önce sizlerle paylaştığımız ve Sonpeygamber.info editörleri tarafından hazırlanan kırk hadis derlemesinin bu defa Arapça orijinal metinleriyle birlikte sesli versiyonunu ilginize sunuyoruz...
 


devamını oku 9 Mayıs 2011 Pazartesi

Hz. Peygamber'den Hayatınıza Rehberlik Edecek Bir Kırk Hadis DahaSizler için hazırladığımız Kırk Hadis derlemelerine bir yenisini daha ekliyoruz. Önceki haftalarda sunduğumuz hadis derlemelerine ise sayfa altında yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Allah Rasûlü’nün “Ümmetimden kim kırk hadis..


devamını oku 14 Mart 2011 Pazartesi

Sonpeygamber.info'dan Bir Kırk Hadis Daha “Müslüman’ın Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana ‘yerhamukellah’ demek.” (Buhâri, Cenaiz 2; Müslim, Selam, 4)...


devamını oku 21 Şubat 2011 Pazartesi

Sonpeygamber.info-dan Kırk HadisKırk Hadis derlemesi


devamını oku 22 Haziran 2010 Salı

Kulluğumuzun Pusulası

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Mehmet Erkal


'Hz. Peygamber' ve 'Sünnet'in kulluk sürecimizde bize kılavuz olmasının önemine dair bir yazı.


devamını oku 21 Haziran 2010 Pazartesi

Sünnet, Hayatı Kur'ân'a Göre Yaşamaktır

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Ali Rıza Demircan


Rabbimizin emri gereği Peygamberimizin Sünnet’ini izleyebilmek için Sünnet’i, işaret olunduğu üzere Kur’ân tarafından yönlendirildiğimiz örneklendirilmiş inançlar bütünü ve hayat tarzı olarak anlamamız gerekmektedir...


devamını oku 21 Haziran 2010 Pazartesi

Cumhuriyet Türkiyesi Hadis Çalışmaları Üzerine

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Yrd. Doç. Dr. Yavuz Ünal


Dinî eğitim açısından fetret devri olarak isimlendirilebilecek olan 1920-1950'li yılların hadis çalışmaları açısından da çok farklı olmadığı görülmektedir. Ancak Diyanet İşleri Riyaseti, Türk milletinin dinini öğrenebileceği ez-Zebîdî tarafından yapılan Sahîh-i Buhârî ihtisarını tercüme ve şerh ettirerek..


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Kütüb-i SitteKütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır. Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren..


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Hicri 5. Asır Sonuna (Tasnif Dönemi Sonuna) Kadar Telif Edilen Hadis KitaplarıSahife adı ile bilinen hadis kitapları, sahabe yahut tabiun nesli tarafından not olarak yazıya geçirilmiş ve olduğu gibi gelecek nesillere intikal etmiş bulunan küçük çaptaki yazılı hadis vesikalarıdır. Kur'ân-ı Kerim'den sonra İslam'ın ilk yazılı vesikaları olan sahifeler, hadis edebiyatının da ilk mahsulleridir.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Hadis Rivayet Sisteminin Sosyolojik Boyutları

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Recep Şentürk


On beş asırdır Malezya'dan Orta Asya'ya, Hicaz'dan Fas'a kadar bütün İslam dünyasını sinir sistemi gibi kuşatmış olan hadis rivayet ağı veya isnad zincirleri, bölgeler ve nesiller arası toplumsal bilgi akışını sağlayan ilginç bir sosyal organizasyondur.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

İsnadın Sosyal ve Sözel Yapısı: Kimin Rivayeti

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Recep Şentürk


Hadis bilginlerinin 1400 yılı aşkın bir sürelik sosyal ağı, geleneksel anlamda, geniş İslam coğrafyasının sayısız bilginlerini içine alan isnad sistemi olarak bilinir. Bu bilginlerin entelektüel uğraşı ise, Hadis ilim(ler)i olarak bilinir. Burada "ilim" (el-'ilm), sistemli bir bilgi birikimine karşılık gelir.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Hadislerin Yazılmasıyla İlgili Rivayetlerin Tenkit ve Değerlendirilmesi

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Ahmet Yücel


Bilgilerin gelecek nesillere aktarılmasında yazının önemli bir unsur olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Ancak aslına uygun ve güvenilir bir şekilde nakil için bilginin kayda geçirilmesinin tek başına yeterli olmadığı da bir başka gerçektir. Zira geçmişe ait herhangi bir bilginin..


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi