Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Kur'ân'a Aykırı Görülen Hadisler

9 Ekim 2014 Perşembe Sonpeygamber.info / Kitaplık
Prof. Dr. Yavuz Köktaş'ın "Kur'ân'a Aykırı Görülen Hadisler" isimli hadis tenkidi kitabı İnsan Yayınlarından çıktı.

Tanıtım bülteninden:

"Hadislere yönelik tenkit faaliyeti yeni değildir. Geleneğimizde hadisleri anlama yönünde büyük gayretlerin ağırlık kazandığı söylenebilirse de çeşitli etkilerin, bazen de haklı gerekçelerin eşliğinde öteden beri hadislerin Kur’ân’a, akla, sahih sünnete, tarihe aykırı olduğu ileri sürülerek tenkitler yapılmıştır. Şüphesiz bu tenkitlerde en çok göze çarpan husus, hadislerin Kur’ân’a aykırılığıdır.

Kur’ân’a aykırılığı ispat etmede kolaya kaçıldığı bir vakıadır. Zira Kur’ân’a arz işleminde de ortaya çıkabilecek sorunlar vardır. Bu noktada en büyük sorun, Kur’ân’ın bütünlüğünü gözden kaçırmaktır. Biz, genelde işimize gelen ayetlere arz işlemini yapmaktayız. Mesela, gaybî hadisleri reddetmek için onları siyakına sibakına bakmadan “Ben sadece bir beşerim” ayetine arz ediyoruz. Ama Allah’ın razı olduğu elçilerine gaybı bildirebileceği ayetini görmezden geliyoruz. Hadislerin Kur’ân’a aykırılığı söyleminde bu hata, çoğu kez tekrarlanmaktadır.

Bu çalışmada Kur’ân’a aykırı olduğu iddia edilen doksan altı hadis tespit edilip değerlendirilmiştir. “Hepsi derlenilmiştir” iddiasında olmasak bile büyük ölçüde Kur’ân’a aykırı hadisler tespit edilmeye çalışılmıştır. Elinizdeki çalışma, birtakım iddiaları değerlendirme noktasında atılmış küçük, ama tatmin edici olduğunu düşündüğümüz bir adımdır."Kitabın Künyesi:

Kitabın Adı:
Kur’ân’a Aykırı Görülen Hadisler

Yazar: Prof. Dr. Yavuz Köktaş

Yayınevi: İnsan Yayınları

Yayın Yılı: 2014

Sayfa Sayısı: 403