Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Muhammed Rıf'at

8 Şubat 2010 Pazartesi Musikiname / Mısır Arşivi


Kasîde "Ve men aleyk"

[audioplayer mp3="/images/upload/image/news/190220101615045687879.mp3" ogg="/images/upload/image/news/190220101615045687879.ogg" width="634"][/audioplayer]
 

 

Rast Ezân

[audioplayer mp3="/images/upload/image/news/190220101613565681919.mp3" ogg="/images/upload/image/news/190220101613565681919.ogg" width="634"][/audioplayer]
 

 

Muhammed Rıf’at Kimdir?

Şeyh Muhammed Rif'at (1882-I950), bu yüzyılın en önemli okuyucularındandır Hârikulâde sesi zihinlerde yer etmiştir. Onun için Mısır'da "Savtü'l melâike" (meleklerin sesi) denirdi. Gerçekten de yaptığı nağmeler, tizlerdeki gırtlak nağmeleri, Kur'ân'ın mûcizevî lafzıyla da birleşince dinleyeni "bu  ancak melek sesidir" diyecek kadar etkiliyordu. Ses sahası oldukça genişti. Peslerden başladıktan sonra gittikçe perdeyi yükseltiyor, inanılmaz derecede tiz perdelere çok rahat çıkıyor ve bu perdeleri tertemiz basıyordu.

Sesinin tizlerdeki parlaklığı Hafız Sami'yi andırıyordu. Ne mutlu ki bu ses taş plâklara da olsa kaydedilebilmiş, Tilâvetleri, Kahire Radyoları'nda her gün, değişik sûreler olmak sûretiyle yayınlanmaktadır. Çok sayıda hâfız yetiştirmiştir. Mısır'ın önemli kurrâlarının pek çoğunu o yetiştirmiştir.