Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Neyzen Halil Can

8 Şubat 2010 Pazartesi Musikiname / Türkiye Arşiv


Şevkutarab Tevşîh: Bir muazzam pâdişahsın ki kulundur cümle şâh

[audioplayer mp3="/images/upload/image/news/100220101353544168552.mp3" ogg="/images/upload/image/news/100220101353544168552.ogg" width="634"][/audioplayer]

 

Hicaz Tevşîh: Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi

[audioplayer mp3="/images/upload/image/news/170220101144463983513.mp3" ogg="/images/upload/image/news/170220101144463983513.ogg" width="634"][/audioplayer]

 

Rast Tevşîh: “Bu şeb hurşid-i evreng-i risâlet geldi dünyâya”

[audioplayer mp3="/images/upload/image/news/170220101149513983256.mp3" ogg="/images/upload/image/news/170220101149513983256.ogg" width="634"][/audioplayer]

 

Hüzzam Tevşîh: “Merhabâ ey fahr-i âlem merhabâ”

[audioplayer mp3="/images/upload/image/news/170220101153403987662.mp3" ogg="/images/upload/image/news/170220101153403987662.ogg" width="634"][/audioplayer]

 

Kasîde-i bürde’den bir bölüm (Rast): “Emin tezekküri cîrânin bizî Selemi"

[audioplayer mp3="/images/upload/image/news/170220101156303983817.mp3" ogg="/images/upload/image/news/170220101156303983817.ogg" width="634"][/audioplayer]