Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Notre Dame De Sion'dan Eyüp Camii'neMehmet Yaşar Kandemir 10 Aralık 1939'da Yozgat'ta dünyaya gelir.  İlkokulu doğduğu köyde okur. 1940'lı yılların sınırlı imkanlarına rağmen daha bu sıralarda  çalışkanlığı ile göz doldurmaya başlamıştır.

                        

Image


İlköğrenimini tamamlayan Kandemir bir yıl süreyle Kur'an Kursu eğitimine devam eder. Bu sırada sistemli ilk din eğitimini de almış olur. Bir yıllık Kur'an Kursu eğitiminden sonra Yozgat'ta henüz yeni açılmış olan ve hayatının tamamını şekillendirecek olan İmam-Hatip Okulu'na geçer. Yaşar Kandemir, Yozgat İmam-Hatip Okulu'na ilk kayıt yaptıran öğrencidir aynı zamanda.  İmam Hatip Okulu'na başladığında sadece okulda aldığı eğitimle sınırlı kalmaz. Ayrıca kentin alimlerinden özel olarak Arapça ve Farsça dersleri alır.Image


Yaşar Kandemir ilk mesleki tecrübesini de İmam Hatip Okulu eğitimi esnasında edinir. Mesleki uygulama stajları gereğince Yozgat'taki Büyük Camii'de vaaz verecektir.  Kendi deyimiyle "korka korka" hazırlanır vaaz vermeye. Fakat bu ilk tecrübeyi başarıyla tamamlar. Yozgat'ta başlayan cami vaazları sonraki yıllarda Peygamber arkadaşı Eyyub el-Ensârî'nin camisinde büyük kalabalıklarla buluşacaktır.Image


Yaşar Kandemir Yozgat İmam Hatip Lisesi'nden 1960 yılında mezun olur.  Aynı yıl henüz ikinci defa öğrenci alacak olan İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne (Bugünkü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) kayıt yaptırır.Image


Sıkı bir disiplin altında eğitimini sürdürdüğü İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü (YİE)'nde tıpkı İmam Hatip Okulu'nda olduğu gibi okulda aldığı derslerle yetinmez, İslami ilimlere dair özel dersler almaya devam eder. Dönemin önemli isimlerinden Ahmet Davudoğlu'ndan Fıkıh Usulü dersleri alır. Kandemir bu dönemde ayrıca Fransız Konsolosluğu'nda verilen Fransızca ve İran Konsolosluğu'ndaki Farsça derslerini de takip etmektedir. YİE'de Ömer Nasuhi Bilmen, Mahir İz ve Üsküdarlı Ali Efendi gibi meşhur İslam alimleri Yaşar Kandemir'in ders almış olduğu hocalar arasındadır. Kandemir bir yandan da İstanbul Üniversitesi'nde dersler vermeye başlayan Muhammed Hamidullah'ı takip eder.


ImageImage

Enstitüyü de derece ile bitirdikten sonra mesleki hayatına Sivas İmam-Hatip Okulu'nda öğretmenlik yaparak başlar. 3 yıl burada öğretmen olarak görev yaptıktan sonra 1967 yılında İstanbul YİE'ye asistan olarak atanır. İlk bilimsel çalışmasını hadis alanında yapar ve 1970 yılında Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'ne atanır. 2 yıl  burada öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra askerlik görevini Edirne'nin Lalapaşa ilçesindeki sınır bölüğünde gerçekleştirir. Askerlik görevi sonrası tekrar İstanbul YİE'ye öğretim görevlisi olarak atanır.


1970'li yılların ilk yarısı ise önemli bir dönemeç olacaktır Kandemir için;  Türkiye'deki din ve çocuk eğitimi sahasında önemli bir yol açacak, çocuklar için kaleme aldığı dini eğitim kitapları bu yıllarda yayımlanmaya başlayacaktır. Bu kitaplardan ilki kelime-i tevhidi işlediği Dine Doğru'dur. Daha sonra 6-9 yaş grubu için 10 kitaplık Dinim serisini kaleme alır.  Dinim serisinin ardından da bu defa 9-14 yaş grubu için yazdığı ve iman esaslarının anlatıldığı 5 kitaplık bir eseri daha yayımlanır. Peygamberimi Seviyorum ve Peygamberimiz Çocuklarla adındaki eserleriyle de birçok insanın küçük yaşta Hz. Peygamber'i tanımasına vesile olur.  Çocuklar için yazdığı kitapların yanı sıra yetişkinlere yönelik yazdığı eserler de halk tarafından büyük bir teveccühle karşılandı.  Baskı tirajı 3 milyonu geçen Gül Muhammed'im adlı kitabı bunlardan biridir.


Kandemir dini yayın hizmetlerinin yanında akademik çalışmalarına da aralıksız devam etti. 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şark Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nde doktora çalışmasını tamamladı. 1982 yılında yardımcı doçent, 1987 yılında doçent, 1991 yılında ise profesör ünvanlarını aldı.  1999 yılında akademiden emekli olan Kandemir aynı zamanda 1984 yılından bu yana Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde Hadis alanında müellif ve redaktör olarak çalışmakta ve şu an TDV İslam Araştırmaları Merkezi Hadis Bilim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.  Image


Bilimsel çalışmalarını İSAM'da sürdüren Yaşar Kandemir halka yönelik gerçekleştirdiği dini eğitim çalışmalarını da aralıksız sürdürmektedir. Bu bağlamda son dönemde Eyüp Sultan Camii'nde her Pazar günü öğle namazından önce bir saat süren Şifa-i Şerif derslerini devam ettirmektedir.  


Kandemir'in eserleri İngilizce, Almanca, Rusça ve Gürcüce olmak üzere birçok yabancı dile çevrildi.Image