Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

"Sîreti Sûrette Görmek" Çalıştayları Devam Ediyor

12 Nisan 2018 Perşembe Sonpeygamber.info


Meridyen Derneği, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi işbirliği ile Hz. Peygamber’in sanat ve edebiyat formlarıyla anlatımı meselesini kapsamlı bir şekilde ve disiplinlerarası bir perspektifle tartışmaya açmayı hedefleyen bir proje hayata geçirildi. “Sîreti Sûrette Görmek” üst başlığıyla düzenlenmeye başlanan bir dizi çalıştayda edebiyattan sinemaya, klasik sanatlardan musikiye çeşitli sahalarda siyerin ele alınış biçimleri masaya yatırılacak. İki yıllık bir süre içerisinde farklı sahalar ve temalara odaklanan beş toplantı ile tamamlanması planlanan projede bir taraftan örnekler üzerinden eleştirel durum değerlendirmesi yapılırken bir taraftan da yapıcı teklifler sunulması amaçlanmakta. Bu bağlamda 29 Kasım 2017’de “Hz. Peygamber’i Kurmaca Dünyada Yazmak” başlığıyla düzenlenen ilk toplantıda roman ve öykü gibi modern edebî türler ile siyer yazıcılığı arasındaki ilişki ele alındı.

Sîreti Sûrette Görmek çalıştay dizisinin ikinci toplantısı, “Modern Şiirde Hz. Peygamber’i Söylemek” başlığıyla 11 Nisan 2018 tarihinde, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören ikinci toplantı Meridyen Derneği Başkanı Melike Koç, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. M. Fatih Andı ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. İhsan Karaman’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Prof. Dr. M. Fatih Andı “Modern Türk Şairinin Hz. Peygamber’e Yönelişinin Ana Görünümleri”, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Murat Özel “Kaside-i Bürde Bugün Yazılsa Nasıl Karşılanırdı?”, Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu “Sîreti Anlatmada Modern Şiirin İmkânları”, Arif Ay “Günümüz Şiirinde Peygamber Algısı” başlıklı tebliğlerini sundular. Birinci Oturum, Yrd. Doç. Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış’ın müzakere konuşmasıyla sona erdi.

İkinci Oturum, Prof. Dr. Mehmet Narlı’nın “Bütün Güzel Şiirler Naattir”, Doç. Dr. Turgay Anar’ın “Tedirginlikler Çağında Hz. Peygamber İmgesine Sığınmak: Modern Türk Şairinin Zihinsel Retinası”, Ali Günvar’ın “Bugünün Muhammed Noktası Olan İnsan-ı Kâmil ve Şiirin Kelâm’dan Gelişi” ve Dr. Celal Fedai’nin “Postmodern Çağda Naat Yazmanın Doğası” başlıklı konuşmalarının ardından Prof. Dr. Hasan Akay’ın müzakeresi ile sona erdi.

Üçüncü ve son oturumda Prof. Dr. Şaban Sağlık “Hz. Muhammed’i Demistifikasyona Uğratmak: Modern Türk Şiirinde Hz. Muhammed’e ‘Yabancılaştırılmış’ Bakış”, Prof. Dr. İbrahim Tüzer “Mukaddes”e Dönüşen Dil: Bir “Muhayyile Olarak Hz. Peygamber Anlatımı ve Modern Türk Şiiri”, Ali Ural “Modern Türk Şiirinde Hz. Peygamber’i Ashabıyla Anlatmak” başlıklı tebliğlerini sundular.

Yoğun katılımın olduğu ikinci toplantı, Ali ayçil’in değerlendirme konuşmalarıyla sona erdi.

Çalıştaylarda sunulan tebliğler ve müzakereler, Meridyen Derneği tarafından kitaplaştırılarak yayımlanacak.