Musikiname
Türkiye Arşivi
 

Sebilci Hüseyin Efendi

Mevlid  (Velâdet  Bahri)

 

Mevlid  (Münâcât  Bahri)

 

Kasîde: “Muhammed ahsen-i hulk ile nebîlere bir tâc oldu”

 

 

 

Kasîde: “Rasûl-i müctebâ ayn-i derde devâsın sen”

 

Kasîde: “Şâfî-i rûz-i cezâ eşref-i sermed geldi”

 

Sebilci Hüseyin Efendi Kimdir?

Doğum Tarihi 1894'tür. Seyyid sülalesinden gelmektedir. Asıl soyadı Okurlar'dır. Hüseyin Efendi su satarken mersiyeler, kasideler okuduğundan kendisine Sebilci denmiştir. Hafız Hüseyin Sebilci Tarik-i Uşşâkiye’dendir. Tarik-i Uşşakiye'den Mürşid Mustafa Sâfî Efendi amcası idi. Mevlid ve kasîde icrâsında kendine has tavrı ile tanınmıştır. Bilhassa Muharrem mersiyeleri denince akla ilk gelen odur. Hüseyin Sebilci 'nin bestelediği ilâhilerinden bazıları : “Allah emrin tutalım gel zikredelim Hak'kı ,Vâsıl-ı feyz-i Hüdâ'yız, Güzel âşık, Gece gündüz döne döne, Milk-i bekâdan gelmişem”. Öğrencilerinden onun tavrını sürdüren Celal Yılmaz Efendidir. Sebilci 1975 yılında 82 yaşında vefat etti. Kabri Karacaahmet'te mescidin bulunduğu adadadır.

www.ussaki.net
 

Yorumlar

 
aysel camkir
aysel camkir05.10.2013

dedemin sesi bana kücüklügümü hatirlatti.dedemin sesi bu dinledigimden cokdaha dokunakli ve güzeldi dinleyenleri aglatirdi .

05.10.2013