Musikiname
Kerbela Mersiyeleri
 

Sebilci Hüseyin Efendi - Mersiyeler

"Ehl-i Hakkı"

 

"Teşne Lebler"

 

"Zalimler..."

 

Yorumlar

 
ismail sezgin
ismail sezgin22.05.2019

Ehl-i Hakkı Şamiyan öldürmeyin na-hak yere
Görmeyin bu zulmü caiz hanedan-ı Hayder'e

Kıblegahım Kabe'dir maksud u mabudum ilah
Kavlime ikrarıma ceddim peyamberdir güvah

Bi-günahım cümle edyan ü milelde bT-günah
i.ntisabımdır günahım varısa peygambere

Ehl-i Hakkı Şamıyan öldürmeyin na-hak yere
Görmeyin bu zulmü caiz hanedan-ı Hayder'e

Bildiniz mi ben kimim çeşm-i çerağ-ı Haydar'ım
Bid'a-i pakize-i hatun-ı ruz-ı mahşerim

Nev gülüm gülşensera-yı hazret-i peygamberim
Yok mudur imanınız eya o vala gevhere

Ehl-i Hakkı Şamıyan öldürmeyin na-hak yere
Görmeyin bu zulmü caiz hanedan-ı Hayder'e

(Hacı Bektaş-ı Veli)

22.05.2019

 

iffet arkun usta
iffet arkun usta21.02.2012

rahmetli hüseyin sebilci fatih horhorda rahmetli babamın dostlarındandı evimize meşk için davete gelirlerdi çok sesli kayıtları vardır bizdede evimizde okurken hor hor cad inlerdi ismail doruk hocada bülbül okurlardı müthiş duyglndım ve hatıralrmz yaşadım çok feyzli günlerdi çok güzel çalışmalr hizmetlrnz tebrik edyrm

21.02.2012