Sorularla Peygamberimiz

 

Sorularınız İçin: info@sonpeygamber.info

 
Hayırlı Evlat 30.05.2012
Cevaplayan:
Serkan Demir (Araş. Gör., İnönü Üni. İlahiyat Fak.)

"Bir kadının ilk çocuğu kız ise o kadın o hane için hayırlıdır" ve "Bir kadın üç kız evlat yetiştirirse mekanı cennet olur" şeklindeki hadis rivayetleri sahih midir? Özellikle ilk rivayet sahih ise bundan "ilk çocuğu erkek olan kadın hayırlı olmaması" sonucu çıkarılabilir ...?

Hadis kitaplarında kız çoçuğuna sahip olma ve kız çocuğu yetiştirmenin faziletlerine dair pek çok rivayet bulunmaktadır. Bu rivayetlerin, kız çocuklarına değer vermeyen ve onların diri diri gömülmesini kabullenmiş bir topluma söylendiği göz önünde bulundurulmalıdır. Ni...>

 

Nesi Uygulaması ve Ramazan Ayı 30.05.2012
Cevaplayan:
Prof. Dr. Hayrettin Karaman

Peygamberimiz döneminde Araplar nesi uygulaması yaparak ayları kaydırıyordu. Bu durumda, Ramazan orucu gerçek Ramazanda mı, yoksa Arapların belirlediği Ramazan'da mı tutuluyordu?...

Nesi, Hicret'ten sonraki 9. veya 10. yılda düzeltilmiştir. Oruç ise Hicrî 2. yılda farz kılınmıştır. Arada kalan yedi yıllık süre içindeki Ramazan aylarının kaymış olması ihtimali vardır. Ancak mesela hava bulutlu olunca oruç 30 gün tutulur. Bu otuzuncu günün R...>

 

Hz. Peygamber ve Gül Sembolü 30.05.2012
Cevaplayan:
Prof. Dr. Mustafa Kara

Efendimiz'in "gül" ile birlikte anılmasının sebebi nedir? Efendimiz'in gül sembolüyle ilişkilendirilmesi ne zaman başlamıştır?...

Hz. Peygamber'in gül ile irtibatlandırılması dinin ana kaynakları olan Kur'ân ve Hadis'e dayanmaz. Bunun dayanağı, müminlerin gönlündeki Rasûlullah sevgisidir. Müminler O'na duydukları sonsuz aşkı, kâinatın en güzel canlılarından biri olan gü...>

 

Hz. Peygamber'in İsim ve Sıfatları 05.10.2011
Cevaplayan:
Nimet Yılmaz (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Bir hadiste; Hz. Peygamber'in isim ve sıfatlarını yazan, okuyan ve asan kimsenin evine bela, hastalık, dert, illet, göz değmesi, haset, büyü, yangın ve yıkıntı gibi şeylerin yaklaşamayacağı gibi; ismi şeriflerinin orada bulunduğu sürece ev halkının fakirlik, zehirlenmek, g...?

Anlatılan manada bir hadis bilinmemektedir. Herhangi bir dinî dayanağı tesbit edilmemekle birlikte içinde hilye bulunan evin felakete uğramayacağı ve üzerinde hilye bulunduran kişinin her türlü musibetten korunacağına inanılmış ve halk arasında evde hilye bulundurma ve ü...>

 

Aşkın Tarifi 04.10.2011
Cevaplayan:
Prof. Dr. Hayrettin Karaman

Soru: Hz. Muhammed (sav) aşkı nasıl tarif eder? Allah aşkı dışındaki bir aşka nasıl bakardı?...

Onun bir aşk tarifi yoktur. İslam'da sevmek vardır, ama "Allah'ı sever gibi bir başkasını veya şeyi sevmek" yoktur. Bunu da biz Peygamberimizden öğrendik. O son nefesini verirken "En yüce dosta..." demiştir. 

...

 

Cahiliye Dönemi Hala Devam Ediyor 04.10.2011
Cevaplayan:
Doç. Dr. Casim Avcı

Soru: Cahiliye devri tam olarak hangi dönemdir? Eğer Peygamber Efendimiz'den önceki dönem ise bu dönem ne kadar geriye gitmektedir? Hz. İsa’dan sonraki bütün dönem (tüm o zaman, fetret dönemi olarak kabul edilebilir mi?) Cahiliye dönemi midir? Fetret ile Cahiliye dönemi arasında bir ...?

Câhiliye dönemi, özel ve yaygın anlamıyla İslâm'dan önce Araplar'ın dinî ve sosyal hayat telakkilerini ifade eder. Bu dönem "ilah olarak sadece Allah'ı kabul etmek, ondan başkasına asla tapmamak" anlamındaki tevhidin yerini "Allah'a ortak koşmak, onun yanısıra putlara vb. şe...>

 

Yağmur Damlalarının Yeryüzüne İnişi 04.10.2011
Cevaplayan:
Serkan Demir (Ar. Gör., İnönü Üni. İlahiyat Fak.)

Soru: Meleklerin yağmur damlalarını yeryüzüne indirdiğine dair hadis var mıdır?...

Söz konusu rivayet birinci el kaynaklarımızda geçmemekle birlikte Ali el-Müttaki’nin Kenzü’l Ümmâl isimli eserinde yer alan bir rivayette Nuh tufanı haricinde yere inen her bir yağmur damlasının bir melek gözetiminde indiğind...>

 

Hz. Muhammed (sav)'i Göremeyişimizin Dezavantajları 04.10.2011
Cevaplayan:
Prof. Dr. Hayrettin Karaman

Soru: Bizlerin İslamiyet'in yayılışı zamanında olmadığımızdan ve Hz. Muhammed (sav)'i göremeyişimizden dolayı dezavantajlarımız var mı? Bu fark nasıl kapanır?...

O'nu dünyada görememek, meclisinde ve sohbetinde bulunamamak elbette büyük kayıptır. Ama çevre bozulduğu, insanlar dünyevileştiği, dindarlar garip karşılandığı zamanlarda O'nun yolunda sebat edenlere yüz şehit sevabı veriliyor ve O'nu sevenlere, cennette O'na ...>

 

Şükür Duası 04.10.2011
Cevaplayan:
Meral Günel (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Şükür duası nasıl yapılır?...

 

Kaynaklarda "şükür duası" adıyla zikredilen özel bir dua olmamakla birlikte Hz. Peygamber'in şükretme maksadıyla gece namaz kıldığı (Buhari, 48,2; Müslim, Münafikîn 81), sevineceği bir haber aldığında hemen şükür secd...>

 

Hz. Peygamber'in Beslenme Şekli 04.10.2011
Cevaplayan:
Meral Günel (Uzman İlahiyatçı)

Soru:
Peygamberimizin hayatında kendisini sürekli dinç ve kuvvetli tutan beslenme şeklini merak ediyorum. Beni bu konuda aydınlatırsanız sevinirim....

 

Peygamberimiz'in şemaili ile ilgili kaynaklarda yeme içme âdeti başlığında işlenen pek çok konu bulunmaktadır. Bu rivayetleri incelerken o dönemin coğrafî ve kültürel şartlarını göz önünde bulundurmak sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.

 

 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin