Sorularla Peygamberimiz

 

Sorularınız İçin: info@sonpeygamber.info

 
Peygamberimiz'in Yatak Elbisesi 04.10.2011
Cevaplayan:
Meral Günel (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Peygamberimiz'in yatak elbisesi ayrı mıydı? Bir geceliği var mıydı? Yoksa gündüz giydiği elbise ile mi uyurdu? Bu konuda kaynaklı bilgi verebilir misiniz?...

 

Şemail kitaplarının Hz. Peygamber'in giyim tarzıyla ilgili kısımlarında verilen bilgiler daha çok giyinmede esas aldığı prensipler, giyim tarzı, tercihleri gibi konularda yoğunlaşmaktadır. Uyurken giyilen, bizim pijama olarak tanımladığımız kıyafetinin...>

 

Peygamber Efendimiz'e Sağlığında İmamlık Yapan Sahabiler 04.10.2011
Cevaplayan:
Nimet Yılmaz (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Peygamber Efendimiz'e sağlığında imamlık yapan sahabiler kimlerdir?...

Peygamber Efendimiz, mecbur kalmadıkça imamlık görevini bir başkasına bırakmamıştır. Kendisinin imamlık yapamadığı durumlarda imamete ehil olanları bizzat seçmiş ve görevlendirmiştir. İmamlık yapacak sahabeleri belirlerken Kur'ân'ı iyi okuyup anlamalarına ...>

 

Hz. Peygamber'in Gerçek Vefat Yılı 04.10.2011
Cevaplayan:
Nimet Yılmaz (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Peygamber Efendimiz doğum yılı 571. Kendisinin 63 yıl yaşadığı biliniyor. Dolayısıyla vefat tarihi olarak bilinen 632 yılı 571'e 63 eklenince eksik bir rakam olarak duruyor. Bunun sebebi nedir? Hz. Peygamber'in gerçek vefat yılı nedir?...

Peygamber Efendimiz'in doğum tarihi ile ilgili farklı rivayetler de vardır. En yaygın olan ve kabul gören 571 olduğu için bu tarih ortak olarak dillendirilmektedir. Doğum-ölüm tarihleri ve yaşı arasındaki sizin de fark ettiğiniz durum hem bu rivayet çeşit...>

 

Hz. Peygamber'in Dinlenmesi 04.10.2011
Cevaplayan:
Nimet Yılmaz (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Hz. Peygamber nasıl dinlenirdi ve O'nun (sav) yemek yeme adabı, gün içerisinde öğünleri, aylara göre beslenme düzenleri ne şekildeydi?...

 

Peygamber Efendimiz her zaman sade ve mütevazi bir hayat yaşamıştır. Elde ettiği geliri ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştır. Bazen birkaç gün yemek yemediği, gün boyu aç kaldığı, evinde iki ay boyunca yemek pişmediği olmuştur. Buğday ekmeğini nadir yemiş,...>

 

Peygamberimiz'in İsimlerini Anlatan Eserler 04.10.2011
Cevaplayan:
Meral Günel (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Peygamberimiz'in isimlerini anlatan eserler hakkında bilgi verir misiniz?...

 

Hz. Peygamber'in Kur'ân'da, diğer mukaddes kitaplarda ve hadislerde geçen isimlerinin yanında ashabının O'nun için kullandığı, dini ve edebî eserlerde
O'nu vasfetmek için zikredilmiş isim ve sıfatlarından derlenmiş, 99'd...>

 

Hz. Peygamber'in ve Eşlerinin Birbirlerine Karşı İlişkileri 04.10.2011
Cevaplayan:
Nimet Yılmaz (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Hz. Peygamber'in ve eşlerinin birbirlerine karşı ilişkileri nasıl olmuştur?...

        Temel olarak peygamberimizin, eşlerinin hakkına riayet eden, evliliğin gerektirdiği maddi ve hissi sorumlulukları yerine getiren, ihtiyaçlarına cevap veren, şiddete asla baş vurmayan, değer üreten ve değer veren, sevgisini daima ifade eden ve gösteren, g...>

 

Peygamber Efendimiz namaz dışında tesbih kullanması 04.10.2011
Cevaplayan:
Meral Günel (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Peygamber Efendimiz namazdan sonra veya boş zamanlarda tesbih kullanılmış mıdır?...

 

Ebû Davud, Tirmizî, Nesaî ve Hakim'in kaydına göre Rasûl-i Ekrem Efendimiz, her namazdan sonra ümmetine de tavsiye ettiği zikirlerini (otuz üçer defa tesbih-sübhanallah- tahmid-elhamdülillah- ve tekbir-allahuekber-) parmak
eklem...>

 

Peygamber Efendimiz'in en sevdiği renkler 04.10.2011
Cevaplayan:
Meral Günel (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Peygamber Efendimiz'in en sevdiği renkler hangileridir?...

Peygamber Efendimiz, giydikleri elbisede her hangi bir renk üzerinde ısrar etmemişlerdir. Beyaz, siyah, sarı, yeşil ve kırmızı renklerden yapılmış elbiseleri çeşitli zamanlarda giymişlerdir. Ancak kendileri, iklim icabı beyaz rengi tercih ettikleri gibi, Müslümanların da beyaz...>

 

Hz. İsa (as)'ın Yeryüzüne İnişi 04.10.2011
Cevaplayan:
Nimet Yılmaz (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Zuhruf sûresi 61. âyetin delil olarak gösterildiği Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne inişi hakkında bilgi verir misiniz?...

Hz. İsa'nın kıyamet alameti olarak yeryüzüne inişi çeşitli hadislerde anlatılmaktadır. Hadislerde mahiyet farklılıkları varsa da ortak olan husus Hz. İsa'nın yeryüzüne inişidir. Hadislerin sıhhat dereceleri ve anlam bakımından nasıl değerlendirileceği farklı bir...>

 

Çocuklara Hadis Nasıl Öğretilir? 04.10.2011
Cevaplayan:
Nimet Yılmaz (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Çocuklara hadis ezberletirken onların anlayamayacağı kelimeleri değiştirerek ezberletmek doğru mudur? Örneğin "Oruç kalkandır." hadisinde ‘kalkan' kelimesi yerine ‘örtüdür' kelimesi kullanılsa ve "Oruç örtüdür." diye ezberletilse olur mu?...

Hadislerde rivayet edilen kelimleler önemlidir. Anlamı aynı dahi olsa lafzı kaynaklarda olmayan bir ifadeye hadis demek doğru olmaz. Bu itinaya binaen mümkün olduğunca hadis lafızlarına dikkat etmek önemlidir. Hadisin açıklanmasında ve anlaşılmasında farklı kelimeler ve benzet...>

 

 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin