Sorularla Peygamberimiz

 

Sorularınız İçin: info@sonpeygamber.info

 
Bedir Savaşı 04.10.2011
Cevaplayan:
Nimet Yılmaz (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Bedir Savaşı’nda Hz. Hamza, Hz. Ali ve Hz. Übeyde b. Haris kimlerle vuruştu?...

Bedir Savaşı, Arap geleneğine göre mübareze yani teke tek vuruşma şeklinde başladı. Müşrik ordusundan ortaya çıkanı Hz. Hamza öldürdü. Kureyş’ten Utbe, kardeşi Şeybe ve Velid ortaya çıktılar. Karşılarına Ensar’dan üç Müslüman çıktı ama denk değiller...>

 

Kütüb-i Tis'a (Dokuz Hadis Kitabı) 04.10.2011
Cevaplayan:
Nimet Yılmaz (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Kütüb-i Tis'a hangi eserlerdir?...

Dokuz hadis kitabı sırasıyla şunlardır: Buharî'nin Sahihi,  Müslim'in Sahihi,  Ebu Davud'un Süneni,  Tirmizî'nin Süneni,  Nesaî'nin Süneni,  İbni Mâce'nin Süneni,  Darimî'nin Süneni,  İmam Mâlik'in Muvattâsı, Ahmet İbni Hanbel'in Müsnedi.

...

 

Hz. Muhammed ve Gece Namazı 04.10.2011
Cevaplayan:
Nimet Yılmaz (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Hz. Muhammed (sav)’e gece namazı farz mıydı?...

Müzzemmil sûresinde  Hz. Peygamber'e gecenin bir kısmını ibadetle geçirmesi emredilmiştir. Çoğunlukla tefsirlerde gece kalkıp namaz kılmanın peygambere farz olduğu, beş vakit namaz farz olduktan sonra da bu yükümlülüğünün aynen devam ettiği bildirilmektedir.<...>

 

Hz. Musa ve Hz. İsa'ya Gelen Vahyin Orijinal Adı 04.10.2011
Cevaplayan:
Nimet Yılmaz (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Hz. Musa ve Hz. İsa’nın getirdikleri dinler Hıristiyanlık ve Yahudilik diye bildiğimiz dinler midir? Yoksa isimlendirilme sonradan mı yapılmıştır?...

Yüce Allah'ın Hz. Adem'den Hz. Muhammed (sav)'e kadar insanlara bildirdiği din İslam'dır. Peygamberler ve inananları da Müslüman'dır. Yahudilik ve Hıristiyanlık isimleri insanların kullandığı isimlerdir. Kur'an "ehli kitap", (Yahudilik için) &qu...>

 

Peygamberimizin Anne ve Babasının İnancı 04.10.2011
Cevaplayan:
Nimet Yılmaz (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Peygamber Efendimizin babasının ve annesinin inancı nasıldı?...

 

Peygamber Efendimizin babası doğumundan önce , annesi de çocukluk döneminde iken genç yaşlarında vefat etmişlerdir. Kaynaklarda kendileri hakkında cahiliye dönemi inançlarına ait bir yaşantı anlatımı bulunmamaktadır. Hz. Peygamberin anne ve babasının inanç...>

 

Efendimizin Özel Hayatı 04.10.2011
Cevaplayan:
Meral Günel (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Peygamber Efendimizin çeşitli nedenlerle yaptığı bütün evliliklerde eşlerine karşı özel hayatı oldu mu ya da şeklen mi evlendi? Hz. Hatice’den başka, çocuğu olan eşi var mı? soyu hangi kızından devam ediyor?...

 

Kaynaklarda Hz. Peygamberin Yemenli yahut Kelb kabilesinden bir hanımla da nikahlandığı fakat bu hanımın Medine'ye varamadan yolda vefat ettiğine dair rivayet dışındaki evliliklerinin fiilen gerçekleştiği kayıtlıdır.
Hz. Hatice'den başka M...>

 

Efendimize Gelen Üç Mektup 04.10.2011
Cevaplayan:
Meral Günel (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Peygamber Efendimize gelen 3 güzel mektubun hangileri olduğunu yazar mısınız?...

 

Hicretin yedinci yılında Hz. Peygamber İslam davetini her tarafa  duyurmak amacıyla çevre ülkelerin hükümdarlarına İslam'a davet mektupları göndermiştir. Bunların başında Bizans ve Habeşistan Hükümdarları ile İran Kisrası, İskenderiye Hükümdar...>

 

Kadının Erkeğe Secde Etmesi 04.10.2011
Cevaplayan:
Meral Günel (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Kadının erkeğe secde etmesi hakkındaki hadis sahih midir?...

 

Sorunuza konu olan hadisin yer aldığı kaynaklar: Tirmizî, Rada' 10; Ebû Davud, Nikah 40; İbni Mâce, Nikah 4. Hadisin doğru tercümesi ise şöyle: "İnsanın insana secde etmesini emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdi...>

 

Mehdilik ve Hadisler 04.10.2011
Cevaplayan:
Meral Günel (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Ahir zamanda Mehdinin gelişi konusunda Peygamber Efendimiz'in hadisleri var mıdır? Mehdilik bir inanç konusu mudur?...

İslam'da bir konunun inanç unsuru olabilmesi için ya Kur'an-ı Kerîm'de açıkça yer alması ya da mütevatir hadis (sitemizin "hadis çeşitleri" bölümüne bkz.) olarak bize ulaşması gerekir. Mehdî inancı bu bakımdan kesin bir inanç unsuru değildir...>

 

Hz Âişe'nin Peygamberimizle Evlenme Yaşı 04.10.2011
Cevaplayan:
Meral Günel (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Bir çok kaynak Peygamberimizin Hz Aişe ile evlendiğinde Hz Aişe’nin yaşının 9 olduğunu söylüyor. Bu durumu nasıl açıklarsınız?...

 

 Hz. Âişe hicretten önce Hz. Peygamber'le nikahlanmış, ancak fiilî evliliği hicretten iki yıl sonra gerçekleşmiştir. Doğum tarihi dikkate alındığında Hz. Âişe'nin o sırada 9-10 yaşlarında olduğu söylenebilir.
Hz. ...>

 

 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin