Sorularla Peygamberimiz

 

Sorularınız İçin: info@sonpeygamber.info

 
Efendimizin Mütevazı Yaşamı ve Günümüz Koşulları 04.10.2011
Cevaplayan:
Meral Günel (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Muhtelif kaynaklardan edinilen bilgilere göre Peygamberimiz çok mütevazı bir hayat yaşamıştır. Acaba günümüz koşullarında nasıl yaşardı?...

Hz. Peygamberin geçim kaynakları ve sürdürdüğü yaşam biçimi -tüm hayatı boyunca- mukayeseli olarak incelendiğinde lüks ve refahtan uzak olan hayatını, o dönemin koşullarının ve maddî durumunun yetersizliği ile açıklayamayız. Rasûl-i Ekrem başka seçeneği olm...>

 

Dört Halife ve Kandil Kutlamaları 04.10.2011
Cevaplayan:
Meral Günel (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Ülkemizde kutlanan (Berat, Mevlit, Regaib gibi) kandil geceleri ile ilgili Kur'anî bir dayanak var mıdır? Peygamberimiz ve Dört Halife döneminde benzeri kutlamalar yapılmış mıdır?...

 

Müslümanlarca mübarek sayılıp kutlanan özel gecelere kandil diyoruz. Osmanlı padişahı II. Selim döneminde camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için bu gecelere kandil geceleri denmiştir.
Mevlid kandili kutlamalarını ...>

 

Efendimiz ve Ledün İlmi 04.10.2011
Cevaplayan:
Meral Günel (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Ledün ilmi ne demektir? Sadece Efendimize mi verilmiştir?...

 

İlm-i ledün (bâtın ilmi), gizli hakikatleri konu alan ve bu yolla insanı manevî kurtuluşa ulaştırdığına inanılan ilim.
İslam'da zahir ve bâtın olmak üzere iki bilgi türünün bulunduğu görüşü ilk defa Şiîler tarafı...>

 

Peygamberimizin Hayatının Günlük İzlenebilmesi 04.10.2011
Cevaplayan:
Doç. Dr. Kasım Şulul

Soru: Günlük bir kronoloji ile Peygamberimizin hayatı ajanda türü bir çalışmaya konu yapılamaz mı? Böylece günlüklü bir siyer oluşturularak herkesin gün be gün Peygamberimizin hayatını takip etmesi sağlanamaz mı?...

 

İslam ilim dairesinde siyer kitaplarının ya kronolojik tertibe göre ya da konularına göre telif edilmesi süre gelen bir adettir.
Ajanda türü bir çalışmanın bazı handikapları da bulunmaktadır: Şöyle ki:
1- Rasûlullah’ın ...>

 

İlk Emri 04.10.2011
Cevaplayan:
Fatma Bayram (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Kur’an’da Hz. Peygamberin ümmi olduğu belirtilmektedir. İlk emri oku olan, ilim öğrenmeyi teşvik eden bir dinin Peygamber'i nasıl olur da bu konuya bigane kalabilir?...

 

“Allah’a ve O’nun peygamber ve ümmî olan elçisine iman ediniz” (A’raf 158) ayetinin yanında yalnız Peygamberin değil, Kureyş’in ve Arapların çoğunun da ümmî olduğunu beyan eden Cuma Suresi 2. ayet ile Peygamberin Kur&r...>

 

Peygamberimizin Torunları 04.10.2011
Cevaplayan:
Meral Günel (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den başka torunları var mıydı?...

Hz. Peygamberin kızı Zeyneb’in Ali ve Ümame adlı iki çocuğu, Rukıyye'nin Abdullah adında bir oğlu, Fatıma'nın Hasan ve Hüseyin'den başka iki kızı (Ümmü Gülsüm ve Zeynep) ve bir oğlu (Muhsin) dünyaya gelmişti. Diğer kızı Ümmü Gülsüm'ün çocuğu...>

 

Medine'ye Hicretteki Kılavuz 04.10.2011
Cevaplayan:
Meral Günel (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Hz Muhammed (sav) Medine’ye hicret ederken, kendisine klavuzluk etmek üzere yanında bulunan rehberin adını öğrenebilir miyim?...

Hicret yolculuğunda Hz. Peygamberin küçük kafilesine (diğerleri Hz. Ebu Bekir ve Onun azatlısı Amir b. Füheyre idi), henüz İslam'ı kabul etmemiş ama güvenilir bir kimse ve maharetli bir kılavuz olan Abdullah b. Üreykıt -belli bir ücret karşılığında- rehberlik yapmışt...>

 

Cevşen Duası Kaynağı 04.10.2011
Cevaplayan:
Serkan Demir (Ar. Gör., İnönü Üni. İlahiyat Fak.)

Soru: Cevşen Duası’nın, Peygamber Efendimiz'e Bedir Savaşında Cebrai l(as) tarafından verildiğine dair bir hadis var mı?...

 

Sözlükte "bir tür zırh, savaş elbisesi" anlamına gelen cevşen kelimesi Hz. Peygamber'e isnat edilip Cevşen-i Kebîr ve Cevşen-i Sagir  diye bilinen, metinleri birbirinden farklı iki duanın ortak adıdır. Cevşen-i Kebîr. diğerine nisb...>

 

İsra Sûresi'ndeki Mescid-i Aksâ'nın Yeri 04.10.2011
Cevaplayan:
Meral Günel (Uzman İlahiyatçı)

Soru: İsra sûresinde bahsi geçen Mescid-i Aksâ nerededir?
Rastladığım bir kaynakta, Mescid-i Aksâ'nın "en uzak noktadaki mescit" anlamında Mekke'nin Cirane vadisi'nde bulunan mescid olduğu ve Mekke'nin merkezine en uzak mescit olan bu mescitte Hz. Peygamberin zaman zaman gidip namaz...?

 

İslam alimlerinin çoğunluğu Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksâ'nın, çevresi mübarek kılınan Beytü'l Makdis (Kudüs'teki) olduğunda  ittifak halindedir. Pek çok peygamberin gelip geçtiği, epeyce bir kısmının da içerisinde m...>

 

Çocuğun Dayakla Eğitimine Peygamberimizin Yaklaşımı 04.10.2011
Cevaplayan:
Fatma Bayram (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Annelerin eğitim adına çocuğunu dövdüğünü düşünürsek cennet nasıl onların ayakları altında olur? Peygamberimizin bu konudaki tutumu nasıldı?...

 

“Cennet anaların ayakları altındadır.” Hadis-i Şerifi, annelerin çocuklarını dövebileceği anlamına gelmez. Böyle bir yorum hadisin lafızlarını zahiri anlamlarıyla ele almak olur ki, bu yolla maksadın anlaşılması mümkün değildir. Bu sözden an...>

 

 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin