Soru: Hz. Muhammed (sav)'in amcası Ebû Talib Müslüman olarak mı öldü? Cevaplayan: Meral Günel (Uzman İlahiyatçı)

 

Ebû Talib'in Müslüman olarak mı yoksa müşrik olarak mı öldüğü hususu tartışmalıdır. Anlaşıldığına göre yeğenini en zor şartlarda savunmasına rağmen Arap kabile reislerinin gururları ve atalarının yoluna bağlı olma zaafları yüzünden İslam'ı kabul ettiğini açıktan söyleme cesaretini gösterememiştir. Muhtelif hadis ve tefsir kaynakları, "Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin, bilakis Allah dilediğine hidayet verir."         ( Kasas; 56) mealindeki ayetle, "ne Peygamberin ne de müminlerin akrabaları bile olsa müşrikler için af dilemeleri uygun olmaz" ( Tevbe; 113) mealindeki ayetin bu hadise üzerine nazil olduğunu kaydederler. Ebû Talib'in ölüm döşeğinde Müslüman olduğuna dair rivayetler şia kaynaklıdır.
Daha geniş bilgi için bkz. DİA Ebû Talib maddesi.

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin