Soru: Peygamber Efendimizin hakemlik davasında hangi davranışları ön plana çıkmıştır? Cevaplayan: Nimet Yılmaz (Uzman İlahiyatçı)

 

Peygamberimizin Kâbe hakemliğinde yani Mekke'de 35 yaşındayken Kabe'nin inşaatında anlaşmazlık oluşturan  Hacerü'l Esved taşını yerine yerleştirmede, ridasını (üst kıyafetini) yere serip her kabileden birer kişiye yerine kadar taşıtması ve kendisinin yerine koyması hadisesinde, Hz. Peygamberin özellikle şu hususiyetleri öne çıkmaktadır:
Anlaşmazlığı en razı olunacak yolla çözmesi (çözüm üreten bir kişi),
Verdiği hükme karşı gelinmeyecek şekilde insanlara güven vermiş olması ( Mekke'de el-Emin yani güvenilir Muhammed diye çağrılıyordu),
Akıllı ve zeki oluşu (bu, peygamberliğin en önemli vasıflarındandır).

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin