Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Türk Kültürü, Sanatı ve Edebiyatında Hadisler SempozyumuBildiri Çağrısı

Meridyen Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Hadis ve Siyer Araştırmaları Merkezi, “Türk Kültürü, Sanatı ve Edebiyatında Hadisler” başlıklı bir sempozyum düzenliyor. 24-26 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek sempozyumda hadislerin Türk kültürü, Türk edebiyatı, Türk-İslam sanatları, tasavvuf vb. alanlardaki görünümlerini ve kurucu katkılarını ele alan bildiriler yer alacak. Sempozyum, insan ve toplum bilimlerinin her alanından (tarih, sosyoloji, edebiyat, psikoloji, eğitim bilimleri, ilahiyat, sanat tarihi, mimari, şehir çalışmaları vb.) başvurulara açıktır. Sempozyumun ardından bildiriler hakemlik sürecinden geçirilerek kitaplaştırılacaktır.

Meridyen Derneği olarak tüm bilim insanlarını sempozyuma katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Başvuru Şartları

▪      Bildiri başvurusu yapılırken kısa özet değil geniş özet gönderilmelidir. Geniş özetler en az 700 en fazla 900 kelime olmalıdır.

▪      Bildirilerin sonunda kaynakça yer almalıdır.

▪      Bildiriler yazılırken referans sistemi ve kaynakça düzenlemesi için Chicago16 esas alınmalıdır. Bilgi için: www.chicagomanualofstyle.org

▪      Bildiri metinleri ve özetler Times New Roman yazı karakteri ile 12 pt ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Başlık ve yazar isimleri ortalı, özet metni ise iki yana yaslı olmalıdır. Özet başlıklarında büyük ve bold karakter kullanılmalıdır.

▪      Yazar(lar)ın unvan, kurum ve mail adresleri bildiri özetlerinde dipnotta belirtilmelidir. Sempozyum sürecinde tüm iletişim mail üzerinden yürütüleceği için güncel bir mail adresi yazılmalıdır.

▪      Bildiri başvuruları info@sonpeygamber.info adresi üzerinden yapılacaktır. Bildiri başvurunuzun alındığına dair size geri dönüş yapılmadığı takdirde 0216 310 30 39 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.

Bildiri Değerlendirme Kriterleri

▪      Bildiride amaç, kapsam, yöntem, temel bulgular ile hipotez açık ve anlaşılır şekilde ifade edilmelidir. Sadece hangi konunun ele alınacağının belirtilmesiyle yetinilmemeli, bildirinin esas önermeleri dile getirilmelidir.

▪      Bildiri tasvirî değil tahlilî olmalıdır.

▪      Bildiri bilimsel araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu konuda etik sorumluluk yazarlara aittir.

▪      Bildiri özgün olmalı ve daha önce herhangi bir yerde sunulmuş/yayınlanmış olmamalıdır.

▪      Bildiri bir tezden üretilmişse buna dair gerekli açıklama kapak sayfasına eklenmelidir.

▪      Bildiri özetleri yukarıda belirtilen biçimsel şartlara uygun olarak hazırlanmış olmalıdır.

▪      Her bildiri başvurusu kör hakem usulünce değerlendirmeye alınacaktır. Hakem değerlendirmesi olumlu sonuçlanan bildirilere sempozyumda yer verilecektir.

Sempozyum Ana Temaları

(Bu başlık altında belirtilen ana temalar tavsiye mahiyetindedir. Burada yer alan temaların dışında kalan ancak sempozyumun kapsamına giren konularda hazırlanacak bildirilerle de başvuruda bulunabilirsiniz.)

▪      Hadislerin Türk kültüründeki kurucu rolleri

▪      Türk kültüründe değerler dünyasının kaynaklarından biri olarak hadisler

▪      Gündelik hayat kültürünün (adabımuaşeret, giyim, beslenme, sağlık, vb.) oluşumunda hadislerin rolü

▪      Osmanlı’dan günümüze din kültürünün oluşumunda ve dinin kültürel boyutta yorumlanışından hadislerin rolü

▪      Sözlü kültürde hadisler

▪      Sözlü kültür ürünlerinde (atasözleri, deyimler, halk hikâyeleri vb.) hadislerin yer alış biçimleri ve kurucu etkileri

▪      Klasik Türk edebiyatında hadislerin görünümleri ve edebi metinlerde (divanlar, mesneviler vb.) hadislerin kullanılma/alıntılanma biçimleri

▪      Klasik Türk edebiyatında Kırk Hadis, Yüz Hadis gibi türlerin hususiyetleri

▪      Klasik Türk edebiyatında sanat anlayışlarının şekillenmesinde hadislerin rolü

▪      Klasik Türk edebiyatı metinlerinde yer alan hadislerin kaynak ve sıhhat yönünden değerlendirilmeleri, kaynağı belli olmayan hadislerin kullanılma gerekçelerinin değerlendirilmesi

▪      Modern Türk edebiyatında hadisler

▪      Türk halk edebiyatında hadisler

▪      Sanat ve edebiyatta estetiğin referansı olarak hadisler

▪      Mimari eserlerde (her türlü yapılar, mezar taşları, kitabeler vb.) hadislerin yer alış biçimleri

▪      Mimari anlayışının oluşumunda hadislerin rolü

▪      Şehir, şehircilik ve şehir kültürü bağlamında hadisler

▪      Hat, tezhib ve minyatür gibi klasik sanatlarda hadislerin yer alış biçimleri, bu sanatlarda yer alan hadislerin konularına göre değerlendirilmesi

▪      Görsel kültürün oluşumunda hadisler

▪      Hadis açısından hilyeler

▪      Tasvir meselesi ve hadisler

▪      Musiki eserleri ve hadisler

▪      Tasavvuf kültüründe ve söyleminde hadisler

▪      Farklı tasavvufi ekollerin hadislere yaklaşımları ve karşılaştırmalı incelenmeleri

▪      Mutasavvıfların hadis yorumları ve şerhleri

▪      Muhammediye gibi popüler tasavvufi-edebi eserlerde hadisler

▪      Değerler eğitimi açısından hadisler

▪      Kültür, sanat ve edebiyat eserlerinde en çok kullanılan hadisler ve bunların tercih sebepleri

▪      Türk kültürünü şekillendirmede etkili olan hadislerin kaynakları

Sempozyum Takvimi

Geniş Özetlerin Son Gönderim Tarihi:  20 Mayıs 2021

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı:                20 Temmuz 2021

Sempozyum Programının İlanı:            10 Ağustos 2021

Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi:    1 Eylül 2021              

Sempozyum Oturumları:                       24-26 Kasım 2021

Sempozyum Bildiriler Kitabının Yayını: 10 Şubat 2022

 

Sempozyum Bilim Kurulu

Erdinç AHATLI, Prof. Dr.
Tayfun AMMAN, Prof. Dr.
Vejdi BİLGİN, Prof. Dr.
Semih CEYHAN, Prof. Dr.
Müjgan ÇAKIR, Prof. Dr.
Mücahit KAÇAR, Prof. Dr.
Beyhan KESİK, Prof. Dr.
Abdurrahman KURT, Prof. Dr.
Bekir KUZUDİŞLİ, Prof. Dr.
Halit ÖZKAN, Prof. Dr.
Bekir TATLI, Prof. Dr.
Ahmet Hakkı TURABİ, Prof. Dr.
Yavuz ÜNAL, Prof. Dr.
Sadık YAZAR, Prof. Dr.
Ahmet YILDIRIM, Prof. Dr.
Enbiya YILDIRIM, Prof. Dr.
Hayati YILMAZ, Prof. Dr.
Ahmet YÜCEL, Prof. Dr.
Berat AÇIL, Doç. Dr.
M. Sait ÇALKA, Doç. Dr.
Mutlu GÜL, Doç. Dr.
Ayşe Başak HARMANCI, Doç. Dr.
Hilal KAZAN, Doç. Dr.
Reyhan KELEŞ, Doç. Dr.
Fatma KIZIL, Doç. Dr.
Fatih KOCA, Doç. Dr.
Ubeydullah SEZİKLİ, Doç. Dr.
Ayşe Esra ŞAHYAR, Doç. Dr.
Ahmet Murat ÖZEL, Doç. Dr.
Z. Şeyma ALTIN, Dr.
Mustafa Celil ALTUNTAŞ, Dr.
Reyhan ÇORAK, Dr.
Emine KESKİNER, Dr.

  • hadis, hadisler, sempozyum, tebliğ, çağrı
 

Yorumlar

 
Bu yazıya henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapmak için tıklayın.