26.03.2018, Pazartesi

Hz. Peygamber'e İlk Medhiyeler

Kültür Sanat / Edebiyat / Prof. Dr. Mücteba Uğur

Image İnsanın sevgi halesinin odağında Allah sevgisi yer alır. İnsanı olgunlaştırır, onurlu, şerefli ve kamil bir insan haline getirir. 

devamını oku

Mevlid

Kültür Sanat / Edebiyat / Prof. Dr. Ahmet Özel

Tarih boyunca Hz. Peygamber’in doğum yıldönümüyle ilgili kutlamalar hemen bütün İslam ülkelerinde dinî ve sosyal hayatın önemli bir unsuru haline gelmiş, yöneticiler katında da yerine göre siyasî meşruiyetin, yerine göre dinî kimlik ve hassasiyetin bir göstergesi olarak son derece renkli ve gösterişli merasimlere sahne olmuştur.

devamını oku 10.01.2018, Çarşamba

Kutsal Metinler Işığında İslam'ın Sanat Anlayışı ve Tasvir Yasağı

Kültür Sanat / Klasik Sanatlar / Doç. Dr. Aziz Doğanay

İslam’ın sanata bakışını doğru algılayıp yorumlayabilmek için önce sanatın ne olduğu konusunda ortak bir karara varmak gerekir. 

devamını oku 02.01.2018, Salı

Evliya Çelebi'nin Medine'si

Kültür Sanat / Tarih / Prof. Dr. Mustafa S. Küçükaşçı

Her şehrin bir tarihi vardır. Bu tarih bazen kitaplarda, bazen de o şehrin sonraki nesillere ulaşmış tarihî mirasının içinde yer alır. Yeryüzünde bazı şehirler vardır ki, tarihsel geçmişleri yazılı kültür, abidevi eserlerin yanında insanların gönlünde de daima yaşar.  

devamını oku 08.12.2017, Cuma

Minyatür Sanatında Hz. Peygamber

Kültür Sanat / Klasik Sanatlar / Yard. Doç. Dr. Hilal Kazan

İslam dininde resim ve resim yapma, daima tartışılan, yeri tespit edilememiş nazik bir konudur. Bu hassasiyete binaen bütün Müslümanlar Hz. Peygamber’in tasvirini yapmamak ve yapılmaması gerektiği hususunda çok dikkatlidirler. 

devamını oku 26.09.2017, Salı

Osmanlılarda Mevlid Törenleri

Kültür Sanat / Tarih / Prof. Dr. Mehmet Şeker

Osmanlı teşrifatında. Hz. Peygamber'in doğum günü kabul edilen 12 Rebiülevvel'de düzenlenen törenlerin başlangıcı hakkında kesin bilgi yoktur. Bazı vakfiyelerdeki kayıtlardan hareketle bunu Osman Gazi'ye kadar götürenler varsa da genel görüş, bu törenlerin Kanunî Sultan Süleyman döneminden itibaren saray protokolünde yer almaya başladığı ve III. Murad zamanında tamamen resmîleştiği şeklindedir.

devamını oku 26.09.2017, Salı

Naat Edebiyatımız

Kültür Sanat / Edebiyat / Vedat Ali Tok

Büyük şairlerimizden Mevlana “Şairlik, peygamberlikten bir cüzdür” diyerek şaire insanlık namına, en büyük ve en ulvi vazifeyi yüklerken, Fuzuli de bu vazifelerin ilimsiz yapılamayacağı hükmüne varmıştır.

devamını oku 23.03.2015, Pazartesi

Ali Ayçil'den Na't: "Efendim"

Kültür Sanat / Edebiyat / Ali Ayçil

Ali Ayçil'in kaleminden na't...

devamını oku 27.10.2014, Pazartesi

Peygamber Sevgisi ve Saygısında Bir Timsal Şahsiyet: Nâbî

Kültür Sanat / Edebiyat / Müslüm Yılmaz

Osmanlı Devleti'nin siyasi ve ekonomik düzenin bozulmaya yüz tuttuğu...

devamını oku 09.07.2014, Çarşamba

Kemâl Edîb Kürkçüoğlu ve Na'tı

Kültür Sanat / Edebiyat / Müslüm Yılmaz

Bir peygamber aşığı olan Kemâl Edîb Kürkçüoğlu, hayatı boyunca tükenmez bir azimle köy köy, şehir şehir gezip uzun yıllar hocalık hizmetinde bulunmuştur.

devamını oku 28.04.2014, Pazartesi