Sonpeygamber.info
Güncel
 

Literatür Dergisi’nin Hadis Sayısı Çıktı

Türkiye’de İslami İlimler üst başlığıyla “Tefsir ve Kur’an İlimleri”ni iki cilt halinde yayınlayan Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, “Hadis” sayısını da yayınladı.

Hadis sayısından sonra serinin devamını, Fıkıh, Kelam ve Tasavvuf başlıklı sayılar oluşturacak.

“Türkiye’de İslami İlimler: Hadis” sayısında,  klasik hadis eserlerinin tercümeleri, Osmanlı dönemi hadis âlimlerinin tasavvuf, kelam, fıkıh gibi alanlardaki çalışmaları, Osmanlı mutasavvıflarının hadis anlayışı, modernleşmenin hadis alanına etkisi, Osmanlı literatüründe hadis eserlerinin yeri, Türkiye’de hadis disiplininin gelişimi ve Türkiye yazma kütüphanelerindeki hadis eserleri gibi konular yer alıyor.

Türkiye’deki Hadis çalışmalarını konu edinen bu sayıda, Prof. Dr. Raşit Küçük ile gerçekleştirilen bir söyleşinin yanı sıra, Cumhuriyet Dönemi Hadis Çalışmaları, Memlükler Dönemi Hadis Çalışmaları, Cumhuriyet Türkiyesi’nde Türkçe Telif Edilmiş Hadis Usûlü Eserleri, Osmanlı Dârülhadislerinde Hadis Eğitimi, Hadis Tarihi’ Yazıcılığı,  Türkiye’de Hadis Araştırmaları ve Oryantalizm  gibi pek çok makale yer alıyor.

 

Yorumlar

 
Bu yazıya henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapmak için tıklayın.