Musiki

 
10.01.2013, Perşembe

Mevlid'in Her Bahrini Başka Bir Ustadan Dinleyin

Kültür Sanat / Musiki / Sonpeygamber.info

Usta seslerin icrasıyla mevlid...

devamını oku

Mevlid ve Musikî

Kültür Sanat / Musiki / Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi

Image Sözlük anlamı olarak "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen "Mevlid", İslâm dünyasında Hz. Peygamberin dünyayı teşriflerini ifade etmek için kullanılmaktadır. Cenâb-ı Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği Hz. Peygamberin Veladetleri hakkında İslâm şairleri, âdeta yarış edercesine edebî eserler vücûda getirmişlerdir.

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Türk Dini Mûsikisinde Hz. Muhammed'i Konu Alan Eserler

Kültür Sanat / Musiki / Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan

Nitelik bakımından sözlü mûsiki ve saz mûsikisi olarak ikiye ayrılan Türk mûsikisinde sözlü mûsiki de kendi içinde a) Dînî mûsiki, b) Dindışı mûsiki ana başlıklarıyla iki ayrı bölümde ele alınmıştır. Bir mûsiki formu (şekli) olarak gelişmesi ve şekillenmesi İslâm dünyasında daha çok Osmanlılar'a mahsus olan ve teması, Allah ve Hz. Muhammed (sav) ile tasavvufî anlayışların çerçevesinde işlenen dînî mûsiki..

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi