Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

100. Yılında Türkiye Hadisçiliği Sempozyumu

9 Ekim 2023 Pazartesi Sonpeygamber.info / Güncel


2022’nin temmuz ayında Ankara’da Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar başkanlığında kurulan Hadis Tarihi Derneği; Türkiye Diyanet Vakfı, İlahiyat Vakfı ve İslam Düşünce Enstitüsü ortaklığı ile 20-21 Ekim 2023 tarihlerinde “100. Yılında Türkiye Hadisçiliği” başlıklı bir sempozyum düzenliyor. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yunus Emre Konferans Salonu’nda gerçekleşecek olan sempozyumda, Tanzimat’tan bugüne, çeşitli yönleriyle Türkiye’de hadis alanında yapılan çalışmalar ele alınacak. Bu konu çerçevesinde on üç akademisyenin sunacağı tebliğler, yine bu alanda akademik çalışmalar yürüten akademisyenler tarafından müzakere edilecek.

Hadis Tarihi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar’ın açılış konuşması ile protokol konuşmalarının ardından başlayacak olan program iki gün sürecek. Dört oturumdan oluşan sempozyumun katılımcıları ve sunacakları tebliğ başlıkları şöyle:

20 Ekim 2023 Cuma

Açılış Konuşması (09.00 - 09.15)

Birinci Oturum: Arka Plan ve Oluşum (09.30 - 12.45)

(Oturum Başkanı: İsmail Hakkı Ünal)

Hüseyin Hansu: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Akademik Hadisçiliğin Doğuşu (Müzakereciler: Ahmet Yücel, Abdullah Taha İmamoğlu)

Yavuz Ünal: İlahiyat Dönemi Hadis Çalışmaları: Ana Temalar ve Temel Problematikler (Müzakereciler: Ahmet Yıldırım, Selçuk Coşkun)

İsa Akalın: Türkiye’de Ansiklopedik Hadis Çalışması Olarak TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA) (Müzakereciler: Mustafa Macit Karagözoğlu, Muhammet Emin Eren)

Ferhat Gökçe: Türkiye’de Akademi Dışı Hadis Çalışmaları (Müzakereciler: Abdullah Karahan, Erdinç Ahatlı)

İkinci Oturum: Etkileşim ve Özgünlük (14.30 - 17.30)

(Oturum Başkanı: Ali Dere)

Fatma Kızıl: Türkiye’deki Hadis Çalışmalarının Batı ile Etkileşimi (Müzakereciler: Fatma Betül Altıntaş, Fatma Yüksel Çamur)

Yusuf Suiçmez: Türkiye’deki Hadis Çalışmalarının Arap-İslam Coğrafyası ile Etkileşimi (Müzakereciler: Enbiya Yıldırım, Ahmad Snober)

Bekir Kuzudişli: Doğu-Batı Arasında Türkiye’de Hadis Çalışmaları (Müzakereciler: Halit Özkan, Şuayip Sev)

21 Ekim 2023 Cumartesi

Üçüncü Oturum: Teori ve Pratik - Türkiye Hadisçiliğinin Kolektif Tecrübesi Olarak 10. Yılında Hadislerle İslam (09.00 - 12.20)

(Oturum Başkanı: Ayşe Esra Şahyar)

Mahmut Demir: Hadislerle İslam Projesi: Tasarım, Arka Plan ve Özellikleri (Müzakereciler: Zişan Türcan, Rukiye Aydoğdu Demir)

Yusuf Acar: Hadislerle İslam’ın Tahlil ve Tenkidi (Müzakereciler: Suat Koca, Elif Erdem)

Yıldıray Kaplan: Hadislerle İslâm’ın Yansımaları ve Etkisi (Müzakereciler: Muhammet Ali Asar, Hale Şahin)

Dördüncü Oturum: Türkiye Hadisçiliğinin Gelecek Perspektifi (13.30 - 16.30)

(Oturum Başkanı: Emin Aşıkkutlu)

Bünyamin Erul: Türkiye Akademik Hadisçiliğinin Kritiği (Müzakereciler: Mustafa Ertürk, Süleyman Doğanay)

Recep Emin Gül: Türkiye’de Popüler Hadis Tartışmalarının Kritiği (Müzakereciler: Ayşe Esra Şahyar, Selim Demirci)

Mehmet Emin Özafşar: Türkiye’de Hadis Çalışmalarının Geleceği (Müzakereciler: Muhammet Enes Topgül, Mehmet Apaydın)

Kapanış Oturumu (17.00 - 17.45)