Sahabiler

 

Hak ve Adaletle Taçlandırılan Bir İdari Portre: Hz. Ömer (ra)

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. İsrafil Balcı


Hz. Ömer (ra)’in (12-22/634-644) hilafet yılları İslam tarihinde örnek gösterilen ve idealize edilen en müstesna dönemlerden birisi olarak kabul edilir. Hiç kuşku yok ki onu gönüllerin sultanı yapan en önemli vasfı, sergilemiş olduğu yönetim anlayışı ve bu yönetim anlayışını taçlandıran adalet konusundaki hassasiyetidir. 


devamını oku 8 Mayıs 2019 Çarşamba

Asr-ı Saadet ve Sahabe Neslini Anlamak: Tasavvufun Rehberi Olarak Sahabe Nesli

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Ekrem Demirli


Din bilimleri için Asr-ı Saadet, henüz adlarının bulunmadığı fakat 'mana' olarak bulundukları devre karşılık gelir.


devamını oku 10 Nisan 2019 Çarşamba

Sahabenin Kur'ân Kardeşliği

Sahabe / Sahabiler / Hüseyin K. Ece

“Müminler sadece kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle davranın ki O'nun merhametine mazhar olasınız.” Hucurat 49/10

devamını oku 30 Temmuz 2018 Pazartesi

Müslüman Olan Yahudi Âlimi Sahâbî Abdullah b. Selâm

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


...Medine’de Yahudilerden İslâm’a ilk giren Abdullah b. Selâm (ra) olmuştur.


devamını oku 25 Ocak 2016 Pazartesi

Allah'ın Aslanı Uhud Şehidi: Hz. Hamza

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


Hz. Hamza (ra) kendisinden sonraki mücahitler için bir model olarak kabul edilmiştir. Bundan dolayıdır ki, ona “şehidlerin efendisi” ve “Allah’ın aslanı” unvanları verilmiştir.


devamını oku 17 Kasım 2015 Salı

Hz. Peygamber'in Habeş Kralına Davet Elçisi Amr b. Ümeyye Ed-Damrî

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


İslam tarihi ile ilgili kaynaklarda Hz. Peygamber’in Amr b. Ümeyye ed-Damrî (ra) vasıtasıyla hicretin 7. yılı Muharrem ayında İslam’a davet için gönderdiği mektuptan söz edilir. 


devamını oku 2 Kasım 2015 Pazartesi

Ziraatçi Bir Sahabi: Râfi' b. Hadîc

Sahabe / Sahabiler / Yrd. Doç. Dr. Abdullah Taha İmamoğlu


Hz. Peygamber yaşı küçük olduğu için Bedir Gazvesi’ne (2/624) katılmasını onaylamadığında Râfi’ b. Hadîc (ra)’in gönlü ne kadar da mahzun oldu...


devamını oku 14 Eylül 2015 Pazartesi

Uhud Şehidi Genç Sahabe Mus’ab b. Umeyr

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


Kureyş kabilesinin Abdurrâroğulları kolundan gelmektedir. Onun yaşadığı dönemde ailesi mensup olduğu kabilenin önde gelen ve zenginleri arasında sayılırdı. Babası ailenin ileri gelenlerinden Umeyr b. Hâşim, annesi ise Hannâs binti Mâlik’tir.


devamını oku 25 Ağustos 2015 Salı

Hz. Peygamber'in İslam'a Davet Elçilerinden Abdullah b. Huzâfe

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


İslâmiyet'in yayılmaya başladığı ilk günlerde Müslüman olan Abdullah b. Huzâfe (ra), Mekke döneminin çileli hayatını yaşadı. 


devamını oku 3 Ağustos 2015 Pazartesi

En Çok Hadis rivayet Eden Sahabilerden Câbir b. Abdullah (ra)

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


Câbir b. Abdullah (r.a.), Hz. Peygamber'in özel iltifat ve ilgisine mazhar olan sahâbîlerden sayılır.


devamını oku 20 Temmuz 2015 Pazartesi

Hudutsuz Dostluk: Muhacir ve Ensar

Sahabe / Sahabiler / Nuran Döner


Dünya hayatı bir oyun ve eğlence, insan da bu oyunun baş aktörü...


devamını oku 30 Mart 2015 Pazartesi

Hz. Peygamber'in Şairi Hassân b. Sâbit

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


"Hassân’ın fıtrî kabiliyetini ve ilhamını Rûhul kudüs teyit ediyor”  ...


devamını oku 30 Mart 2015 Pazartesi

Fakih, Müfessir ve Muhaddis Sahabi Abdullah b. Abbas

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


İbn Abbas’ın ilim öğrenme gayretlerini gören Allah Rasûlü (sav), “Allah’ım, ona Kitab’ı öğret ve dinde mütehassıs kıl” diye duada bulunmuştur.


devamını oku 12 Ocak 2015 Pazartesi

Hz. Peygamber'e Hizmetiyle Tanınan Sahabi Enes b. Mâlik (ra)

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


Enes b. Mâlik (ra) bu andan itibaren Hz. Peygamber’in vefatına kadar on yıl boyunca hizmetinde bulundu...


devamını oku 15 Aralık 2014 Pazartesi

Hz. Peygamber'in Müezzinlerinden İbn Ümmü Mektûm

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


İslamiyet'te özürlülerle ilgili çeşitli hükümlerin belirlenmesi İbn Ümmü Mektûm (ra) vesilesiyle mümkün olmuş...


devamını oku 17 Kasım 2014 Pazartesi