Ehl-i Beyt

 

Cennet Ehlinin Gençleri: Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin

Sahabe / Ehl-i Beyt / Prof. Dr. Adem Apak


Hz. Muhammed (sav) iyi ve müşfik bir baba, aynı zamanda merhametli bir dede idi...


devamını oku 13 Ağustos 2019 Salı

Hz. Ali

Sahabe / Ehl-i Beyt / Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı - Prof. Dr. Yaşar Kandemir


Ali b. Ebû Talib ortaya yakın kısa boylu, koyu esmer tenli, iri siyah gözlü olup sakalı sık ve genişti; yüzü güzeldi, gülümserken dişleri görünürdü. 


devamını oku 6 Eylül 2018 Perşembe

Muhammediye ve Muhammediye Şerhinde Hz. Fatıma

Sahabe / Ehl-i Beyt / Prof. Dr. Emine Yeniterzi


Muhammediye; Hacı Bayram Veli'nin müritlerinden Yazıcıoğlu Mehmed'in H. 853/ M. 1449'da Gelibolu'da kaleme aldığı, 9008 beyitten müteşekkil hacimli bir eserdir. 


devamını oku 2 Kasım 2015 Pazartesi

Ehl-i Beyt Kavramının Tarihi Gelişim ve Değişim Süreci

Sahabe / Ehl-i Beyt / Prof. Dr. M. Bahaüddin Varol


slam toplumunun inşa edildiği ilk dönemde ortaya çıkan kavramların en önemli yönü...


devamını oku 14 Ekim 2015 Çarşamba

Ehl-i Beyt'in İslam'daki Yeri ve Önemi

Sahabe / Ehl-i Beyt / Prof. Dr. Mehmet Bahaüddin Varol


Ehl-i Beyt gerek kavram...


devamını oku 11 Kasım 2013 Pazartesi

İslam Tarih ve Kültüründe Ehl-i Beyt-i Rasûlullah'ın Yeri ve Önemi

Sahabe / Ehl-i Beyt / Dr. Gülgûn Uyar


İslam kültür ve tarihinde ehl-i beyt...


devamını oku 11 Kasım 2013 Pazartesi

Hazreti Hasan & Hazreti Hüseyin

Sahabe / Ehl-i Beyt / Prof. Dr. M. Bahaüddin Varol


 “Kim Hasan ve Hüseyin’i severse beni sever, kim de onlara buğz ederse bana buğz eder.”   


devamını oku 29 Kasım 2011 Salı

Hz. Hüseyin

Sahabe / Ehl-i Beyt / Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı


5 Şaban 4 yılında (10 Ocak 626) Medine'de doğdu. "Şehid" lakabıyla meşhurdur. Göğsünden aşağısının dedesine çok benzediği rivayet edilir. Doğduğu zaman Hz. Peygamber, ağabeyi Hasan'a yaptığı gibi o güne kadar Araplarca pek bilinmeyen...


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Hz. Hasan

Sahabe / Ehl-i Beyt / Prof. Dr. Ethem Ruhi FIĞLALI


Hz. Hasan'ın hayatı ve şahsiyetinin anlatıldığı yazı.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Hz. Fatıma

Sahabe / Ehl-i Beyt / Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir


Hz. Fatıma'nın faziletlerinin ve edebiyattaki yerinin anlatıldığı yazı.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Ehl-i Beyt Kavramının Değişim Süreci

Sahabe / Ehl-i Beyt / Doç. Dr. M. Bahaüddin Varol


Ehl-i Beyt kavramının Hz. Peygamber ve Hulefa-i Raşidin dönemlerinden Hz. Hüseyin'in şehid edilmesinden sonraki döneme değişim sürecini anlatan yazı.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Kur'ân-ı Kerîm'de "Ehl-i Beyt"

Sahabe / Ehl-i Beyt / Prof. Dr. M. Zeki Duman


Ehl-i Beyt, İslam'dan önce Beytü'l-Âlihe tabir edilen, içinde putların bulunduğu Kâbe ile içindeki ilahlardan sorumlu olan kabileye verilen bir isimdir. Daha sonra bu kavramın anlam alanı genişletilerek kavrama, dinî anlamının yanında, şehrin savunma..


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi