Siyer Kronolojisi

 

Hz. Peygamber Devri Kronolojisi

Siyer / Siyer Kronolojisi / Prof. Dr. Casim Avcı

569
  • Hz. Muhammed’in doğumu (hicretten önce 12 Rebîülevvel 53/17 Haziran 569 Pazartesi veya hicretten önce 9 Rebîülevvel 51/20 Nisan 571 Pazartesi)
  • Sütannesi Halîme’ye verilmesi.


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma