Peygamberliği

 

Rasûlullah (sav) Kimlere İsim Verdi, Kimlerin İsmini Değiştirdi?

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Fatımatüz Zehra Kamacı
Sahâbîler yeni doğan çocuklarını, hayır duasında bulunması ve isim vermesi için Hz. Peygamber’e getirirlerdi. Hz. Peygamber bir miktar hurmayı çiğnedikten sonra bebeğin damağına yapıştırır, yani tahnîk yapar, dua eder, bazen de isim koyardı.
devamını oku 14 Haziran 2022 Salı

En Büyük Örneğimiz Hz. Peygamber’e Tabi Olmanın Anlamı ve Ölçüsü

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Prof. Dr. Abdullah Kahraman
Hz. Peygamber'e Neden Tabi Olmalıyız?
devamını oku 8 Eylül 2021 Çarşamba

Bir İnsanı Kazanmak

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Prof. Dr. Yaşar Kandemir
İlahi daveti bütün insanlığa benimsetme aşkı, Rasûl-i Kibriya Efendimiz’e derin bir heyecan veriyordu. Gönüllerini bu davete kapayanlara acıyarak, üzülerek bakıyordu.
devamını oku 25 Ağustos 2021 Çarşamba

Hz. Peygamber'in Tebliğ ve Terbiye Metodu

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Prof. Dr. Kerim Buladı
Hz. Peygamber’in kendisinden öğüt isteyen bir sahabiye defalarca, “Kızma, kızma, kızma” diyerek tavsiyede bulunması, onun tebliğinin ve öğretiminin temel esasının öfkelenmeme olduğunu göstermektedir.
devamını oku 17 Ağustos 2021 Salı

Nebevi Mesajda Duanın Ehemmiyeti

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Dr. Emine Gümüş Böke


Dua ibadettir.


devamını oku 28 Şubat 2019 Perşembe

Kur’an Peygamberimiz’i Nasıl Tanıtıyor?

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Doç. Dr. İsmail Karagöz


Kur’ân’da birçok ayette Hz. Muhammed’in müjdeleyici (beşir ve mübeşşir) ve uyarıcı (nezir ve münzir) olarak gönderildiği bildirilmektedir...


devamını oku 23 Kasım 2018 Cuma

Peygamberimiz Döneminde Teravih Namazı

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Rıfat Oral


Teravih namazı aslında bir teheccüt eğitimidir. Asr-ı Saadet’te farz namazlar dışında Hz. Peygamber'in devamlı kıldığı tek namaz teheccüttür. Hatta teheccüt namazının tarihi, farz namazlardan daha eskidir.  


devamını oku 6 Mayıs 2018 Pazar

Nebevi Adalet: Hz. Peygamber'in Adalet Anlayışından Örnekler

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Doç. Dr. İshak Emin Aktepe


Kur’an-ı Kerim'in nazil olduğu ortamda adaletli bir yapı olmadığı anlaşılıyor. Akrabalık, kavmiyetçilik, düşmanlık, zenginlik, soyluluk ve güçlülük gibi faktörler adaletsiz davranışlar sergilemelerine sebep olmaktaydı. 


devamını oku 20 Nisan 2018 Cuma

Hz. Peygamber'in Tebliğ ve Terbiye Metodu

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Prof. Dr. Kerim Buladı


Rasûl-i Ekrem’in İslam’ı tebliğ etme ve insanları terbiye metodu, Kur’ân’ın tayin ettiği ve sınırlarını çizdiği ilkeler doğrultusunda gerçekleşmiştir. Onun davetinin ve taliminin temeli, hikmete, güzel öğüde, merhamet ve yumuşaklık prensiplerine dayanıyordu.


devamını oku 12 Mart 2018 Pazartesi

Hz. Peygamber'in İnsan Eğitimi

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Prof. Dr. Zekeriya Güler


Yüce Kur’ân, “Verdiği nimetler hususunda sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O’dur” (En’am, 6/165) ayetiyle insanın varoluş sebebinin ve yaratılış hikmetinin denemek olduğunu öğretir.


devamını oku 16 Haziran 2014 Pazartesi

Bağlayıcılık Bakımından Rasûlullah'ın Davranışları

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Prof. Dr. Hayrettin Karaman


Peygamberler akıl ve duyu organlarıyla ulaşılamayacak Allah, ruh, yaratılış, ölümden sonraki ebedi hayat gibi alanlarda insanoğluna vahye dayalı olarak bilgi vermiş ve onları aydınlatmışlardır. 


devamını oku 27 Ocak 2014 Pazartesi

Hz. Peygamberin Örnekliğini Anlamak

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal


İslam dininin Kur'an'dan sonraki temel kaynağı olan "sünnet", bu dini tebliğ eden Hz. Muhammed (sav)'in dini ve ahlaki örnekliğini ifade eden bir kavramdır. Allah Rasûlü (sav)'nün bu örnekliğinin farklı görüntülerini dikkate alan İslam alimleri sünneti, kavli (sözlü), fiili (uygulamalı) ve takriri (onaylı) olarak üçe ayırmışlardır.


devamını oku 21 Ekim 2013 Pazartesi

Güneşi Sağ Elime Ayı Sol Elime Verseler Yine de Vazgeçmem

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Mutlu Binici


Karanlık çöküp Mekke halkı uykuya daldığında yatağından uzakta secdeye kapanmış, yaşlı gözlerle Allaha dua eden, kavminin hidayeti için Rabbine yalvaran yüce bir davetçi vardı. 


devamını oku 20 Ağustos 2013 Salı

Peygamberimiz'in Tebliği ve Hayatı Kur'ân'dı (III)

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Ali Rıza Demircan


Bütün varlıkların yaratıcısı olan Yüce Allah, insanın da halikıdır. Allah, insanı en güzel kıvamda yaratmıştır. Bütün yeryüzü varlıklarını, güneşi, ayı ve yıldızları O'nun için halk etmiştir.


devamını oku 3 Mayıs 2013 Cuma

Peygamberimiz'in Tebliği ve Hayatı Kur'ân'dı (II)

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Ali Rıza Demircan


Bütün varlıkların yaratıcısı olan Yüce Allah, insanın da halikıdır. Allah, insanı en güzel kıvamda yaratmıştır. Bütün yeryüzü varlıklarını, güneşi, ayı ve yıldızları O'nun için halk etmiştir.


devamını oku 17 Nisan 2013 Çarşamba