Kimdir

 

Dua

Hz. Muhammed / Kimdir / Prof. Dr. Nebi Bozkurt
Kur'ân'da iki yüz kadar âyet dua ile ilgili­dir. Kur'ân'ın ilk sûresi Fatiha bizzat Cenâb-ı Allah'ın kullarına öğrettiği bir dua özelliği taşır.
devamını oku 24 Ağustos 2021 Salı

İncinmeyen ve İncitmeyen Peygamber

Hz. Muhammed / Kimdir / Prof. Dr. H. Kâmil Yılmaz


Hz. Peygamber'in davranış ve sözlerinin incitmezliği ve yine Hz. Peygamber'in insanların ham ve çiğ davranışlarından incinmeyecek kadar yüce gönüllü oluşu.


devamını oku 25 Eylül 2019 Çarşamba

Hz. Peygamber'in İsim ve Sıfatları

Hz. Muhammed / Kimdir / Prof. Dr. Emine Yeniterzi


Bütünüyle dinî kültürle içice olan klasik edebiyatımızda mevlid, sîre, hilye, miracname, Hicretü'n Nebi, şefaatname, kırk hadis, yüz hadis gibi Hz. Peygamber'le ilgili zengin türlerden biri de "Esma-i Nebî"dir.


devamını oku 25 Eylül 2019 Çarşamba

Hz. Peygamber’in Beden Dili

Hz. Muhammed / Kimdir / Prof. Dr. Mustafa Karataş


Hz. Peygamber, şüphesiz bir insan olmanın yanı sıra Allah'ın en son peygamberidir. 


devamını oku 25 Eylül 2019 Çarşamba

Hz. Peygamber'in Güvenilirliği

Hz. Muhammed / Kimdir / Prof. Dr. M. Ali Kapar


Güven, birine veya bir şeye bel bağlama, kişinin kendisine duyduğu itimat, cesaret, yüreklilik, yiğitlik ve emniyet anlamına gelir. 


devamını oku 24 Nisan 2019 Çarşamba

Hz. Peygamber’in İbadetleri

Hz. Muhammed / Kimdir / Prof. Dr. İbrahim Bayraktar
Dindarlığın esasını iman vücuda getirirse de kalpteki imanın varlığını fiilen ibadetler ortaya koyar. Esasen insan, Allah'a ibadet etmek için yaratılmıştır. Bilindiği gibi İslam ahkamının bir kaynağı da Hz. Peygamber'in bizzat yaptığı ibadetlerdir.
devamını oku 25 Eylül 2018 Salı

Onların Ahlak Modeli Peygamberdi

Hz. Muhammed / Kimdir / Prof. Dr. Ayşe Sıdıka Oktay
Peygamberimiz risalet öncesi özünde ahlaki değerleri yaşayan, risalet sonrasında da Kur'ân'ın değerlerini uygulayan bir ahlak modeli oluşuna dair yazı.
devamını oku 6 Ekim 2017 Cuma

Hz. Peygamber'in Kulluğu

Hz. Muhammed / Kimdir / İhsan Ali Karamanlı


Hz. Peygamber, ibadetlerini mükemmel bir şekilde yerine getirmiş ve inananlara göstermiştir. Kur'ân-ı Kerim'de Hz. Peygamber'in kulluğu ve ibadetlerine bakıldığında ana hatlarıyla şu hususlar görülebilir:


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Cahiliye Toplumunun İdeal İnsan Tipi: Muhammed el-Emin

Hz. Muhammed / Kimdir / Prof. Dr. Ali Murat Daryal


Hz. Muhammed (sav) babasından yetim, anasından öksüz kalmıştı. Arkasında hiçbir otorite yoktu. Yine de cemiyet ona “Emin” diyordu.


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Hz. Peygamber'in Dilinden Dua Örnekleri

Hz. Muhammed / Kimdir / Editör


Hz. Peygamber'in dilinden dua örnekleri


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Kur'ân Peygamber'in Ümmi Olduğunu Söylüyor

Hz. Muhammed / Kimdir / Muhammed Raşid


Kur'ân'a göre Hz. Peygamber'in ümmi oluşunun anlatıldığı ve aksi iddiaların reddedildiği yazı.


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Rahmet ve Şefkati Herkesi Kuşatmıştı

Hz. Muhammed / Kimdir / Editör


 Hz. Peygamber'in nasıl ve ne ölçüde bir rahmet "Biz seni, ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik."  olduğunu anlamak için O'ndan önceki dünyanın durumunu gözden geçirmek gerekir. Tarihen sabittir ki o gün, dünyanın bir çok yöresinde..


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Hz. Peygamber Ümmi miydi?

Hz. Muhammed / Kimdir / Prof. Dr. Ahmet Önkal
Tereddüt etmeden katiyetle kabul etmek gerekir ki Peygamber Efen­dimiz, Cenâb-ı Hak tarafından ilahî vahyi tebliğle görevlendirilmeden ön­ce okuma-yazma bilmiyordu.
devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Gönülden Dile Muhabbeti Terennüm: Esma vü Evsafü'n-Nebî

Hz. Muhammed / Kimdir / Prof. Dr. İbrahim Hatipoğlu


Yüce Rabbimiz Hâlik-i Zülcelâl Hazretleri kainatı hiç yokken var edendir, onu donatan, ardından da en mükemmel varlığı; insanı yaratandır. Kendisine kulluk etmek üzere yarattığı insana merhametinin bir neticesi ve nişanesi olarak kitaplar..


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Dr. Hilal Kazan'dan Zarif Bir Esma-i Nebî Hattı Daha

Hz. Muhammed / Kimdir / Editör


Geçtiğimiz haftalarda Dr. Hilal Kazan'ın Esma-i Nebî hattını sizlere sunmuştuk. Bu hafta ise Hilal Kazan'ın sülüs nesih yazı biçimiyle kaleme alınmış yeni bir Esma-i Nebî levhasını sizlerle buluşturuyoruz.


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma