Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Sempozyum: Peygamberimiz, Cami ve İrşat

27 Eylül 2022 Salı Sonpeygamber.info / Güncel


Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl, tarihlerinin birbirine yakın olması nedeniyle Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftası’nın birlikte kutlanmasına karar verdi. Bu vesileyle, 01-03 Ekim 2022 tarihleri arasında Ankara’da “Peygamberimiz, Cami ve İrşat” başlıklı Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu düzenleniyor.

Başkanlığın yayınladığı bildiride sempozyumun amacı şu cümlelerle ifade ediliyor:

“Hz. Peygamber’in davet ve irşat metodundan hareketle içinde bulunduğumuz toplumun ve zamanın ruhuna uygun bir strateji geliştirmeye çalışmaktır. İslam medeniyetinde caminin önemine güçlü bir şekilde vurgu yapmak, cami merkezli irşat faaliyetlerinin değerlendirmesini yaparak bu konuda bir gelecek perspektifi belirlemeye gayret etmektir. Günümüz dünyasında Başkanlığımızca toplumun farklı kesimlerine yönelik gerçekleştirilen irşat faaliyetlerinde kullanılması gereken dil, takip edilmesi gereken üslup ve metot noktasında ortaya konan fikir, düşünce ve tecrübelerden istifade etmektir.”

Ulusal ve uluslararası akedemyadan 27 araştırmacının tebliğlerini sunacağı sempozyumun katılımcıları ve sunulacak tebliğler şunlar:

Abdullah Hakim Quick:  Guidance from the Conveyance / Tabligh of Prophet Muhammad (s.a.w.) and the Wisdom of Da’wah (The Call) in the 21st Century

Ahmet Sünetci: Kuruluşundan Günümüze Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Hutbe Hizmetleri

Ersin Durmuş: Osmanlı Şairlerinin Dilinden Hz. Peygamber’in Davet ve İrşadı

Fahri Hoşab: Hz. Peygamber’in Mübelliğ Şahsiyeti ve Günümüz İslâm Davetinde Model Alınma Zarureti

Fatih Kurt: Allah Resulü (s.a.s)’in Tebliğ ve Davet Usulü

Fatma Yüksel Çamur:  İmam, Vaiz, Müftü, Mürşid, Dini Danışman: Bir Din Görevlisi Modeli Olarak Dini Danışmanlığın Sünnetteki İzdüşümleri

Gencal Şenyayla: Fonksiyonelliği Bağlamında Mescid-i Nebevî’nin Günümüz Camilerine Örnekliği

Kenan Oral: Hadis Kaynaklarında İbadet Mekânını İfade Etmek İçin Kullanılan Kelime ve Kavramlar - Semantik Bir Tahlil Denemesi

Kevser Özdoğan: Emevîlerin Kâbe ve Mescid-i Harâm Hizmetleri ile İlgili Evâil Haberlerinin Değerlendirilmesi

Keziban Gurbet Gülden:  Hz. Peygamber’in Mescidinin Birleştirici Rolü (Mescitte Erkek-Kadın, Yaşlı-Genç-Çocuk, Engelli-Engelsiz)

Mahmut Çınar: Güvenli Bölgelerde İrşad Faaliyetleri

Mustafa Alıcı: Postmodern Çağda Din Bilimlerine Göre “Kutsal”, “Mabet” ve “Dine Davet” Dikotomileri: Krizler, Meydan Okumalar ve Yanıtlar

Mustafa Genç: Resûlullah (s.a.s)’in Cemiyeti İnşa Sürecinde Cemaatle Namazın Yeri ve Önemi

Nurettin Gemici: Uluslararası İlahiyat Projesi Mezunu Öğrencilerinin Yurt Dışı Din Hizmetlerinde Katkısını Artırmaya Dönük Öneriler

Ömer Yılmaz: Çeşitli Yönleriyle Yurt Dışı Camilerinin Dünü-Bugünü-Geleceği (Almanca Kaynaklara Göre)

Samet Karahüseyin: Dinî Tebliğ Dilinde “Öteki” Vurgusunun Sorunları

Sevdegül Çekiç: Dijital Çağda İrşat: Neyi? Ne Zaman? Nasıl?

Süleyman Derin: İslam’ın Tanıtımında Selatin Camilerimiz ve Cami Rehberliği

Şenay Özgür Yıldız & Nilgün Çevik: Kadîm Mabed Kâbe Tarihinden İbret Almak

Vahdeddin Şimşek: Lise Çocuklarının Zihin Dünyasında Cami-Mescit: Bir Metaforik Algı Çalışması

Wael Shehab: Features of the Da’wah Discourse for Muslim Minorities A Contemporary Approach

Yasemin Çekiçoğlu: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri

Yusuf Batar: Din Hizmetlerinde Estetik Boyut

Zehra Gelici: İlk Çocukluk Dönemi Din Eğitiminde Camilerin Yeri

Daha detaylı bilgi almak için sempozyum sayfasını ziyaret bedebilirsiniz.