Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Hadis ve Siyer Araştırmaları’nın 9. Cilt 2. Sayısı Çıktı

30 Nisan 2024 Salı Sonpeygamber.info / Güncel


Online olarak yayınlanan uluslararası hakemli dergi Hadis ve Siyer Araştırmaları’nın 9. cilt 2. sayısı çıktı. Hakemli makaleler, kitap değerlendirmeleri, tercüme ve araştırma notlarına yer verilen derginin bu sayısında yer alan içerikler şunlar:

Makaleler:

Emirhan Tambağ - Ignaz Goldziher ve Muarızları: Goldziher’in Metodu, Bazı Tezleri ve Bunlara Yöneltilen Eleştirilerin Tahlili

Tercümeler:

Musa Erkaya - Hadiste İsnâd - James Robson

Kitap Değerlendirmeleri:

Murat Akbana - Hadisleri Anlama Yöntemi Olarak Esbâb-ı Vürûd - İbrahim Saylan

Halil İbrahim Uçar - Beyhakî - Hakan Temir

Mustafa Öztürk - Hz. Peygamber ve Kadınlar - Feyza Betül Köse

Araştırma Notları ve Yazışmalar:

Güllü Yıldız - el-İşâre ilâ sîreti’l-Mustafâ’nın Yeni Neşri Bağlamında Siyer Yazmalarındaki Hâşiyeler ve Semâ Kayıtları

Ali Fuat Futsi - İbrahim en-Nehaî ve Ebû Hanîfe’nin Fıkhî Görüşlerinin Mukayeseli Analizi Adlı Eser Üzerine

Jonthan AC Brown - Did al-Albānī know uṣūl al-fiqh? The Use of Legal Maxims (qawāʿid) in the Works of Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī

Genel yayın yönetmenliğini Doç. Dr. Fatma Kızıl’ın yürüttüğü Hadis ve Siyer Araştırmaları Dergisi, uluslararası alan indeksi Index Islamicus’ta taranan Hadis ve Siyer merkezli tek dergi olarak öne çıkıyor. İndeksteki üç hadis ihtisas dergisi arasından ise Türkiye merkezli tek dergi konumunda. Derginin tüm sayılarına ve içeriklere hadisvesiyer.info adresinden online olarak ulaşabilirsiniz.