Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Doktora Dalı Ödül Sahibi Bekir Kuzudişli Sorularımızı Yanıtladı

18 Mayıs 2010 Salı Sonpeygamber.info / Röportajlar


Bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Hadis ve Siret Araştırmaları Yarışması”nda ödüle layık görülen isimler 11 Nisan 2010 Pazar günü Cemal Reşit Rey Konser Saolnu'nda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Vatikan Türk Büyükelçisi Prof. Dr. Kenan Gürsoy ve çok sayıda seçkin davetlinin katıldığı bir törenle açıklandı ve ödülleri kendilerine takdim edildi. Doktora ödülüne "Hadis Rivayetinde Aile İsnadları" başlıklı tezini Doç. Dr. Mustafa Karataş’ın danış-manlığında kaleme alan ve halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdüren Yar. Doç. Dr. Bekir Kuzudişli layık görüldü.

Bekir Kuzudişli ile akademik çalışmaları ve Hadis-Siret Araştırma Ödülleri hakkında konuştuk.

-İlahiyat alanını isteyerek mi tercih ettiniz? Neden uzmanlık sahası olarak Hadis’i seçtiniz?

İlahiyat benim ilk tercihimdi. Dolayısıyla isteyerek tercih ettiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Ama ilahiyatı seçerken ilim yolunda ilerlemek gibi kesinleşmiş bir fikrim yoktu. Sadece iyi bir öğretmen olmak istiyordum. Bu yüzden başta Arapça olmak üzere İlahiyat alanında okutulan derslere yoğunlaştım. İşin içine girdikçe de İslami ilimleri beni iyice sarmış oldu.

Yapılan tezler arasında jürideki hocalarımızın takdirleri sonucu iyi olanların belirlenmesi, hem tezi hazırlayanlar açısından ileride güzel çalışmalar yapmasına bir vesile, hem de şu an çalışanlar açısından ideal bir hedef gösterme olarak düşünüyorum.

Hadis alanını neden seçtiğim tek bir sebebe indirgenemez sanırım. Ama en önemli iki nedeni söyleyebilirim. O dönemde (94-98) hadisin sihhatine dindeki yerine yönelik yapılan yoğun tartışmalardan etkilenmiştim. İkincisi fakültemdeki hadis hocalarımın tavırları diğer alandaki hocalarımdan daha sıcak geldiğini hatırlıyorum.

-Tez konunuzu nasıl belirlediniz?

Tez konum, Nabia Abbott'un Studies in Arabic Literary Papyri kitabını Recep Şentürk ile birlikte tercüme ederken dikkatimi çekti. Bu konunun tüm yönleriyle çalışılmasının uygun olacağını düşünerek aile isnadlarını seçtim

-Tezinizin alana ne getirdiğini düşünüyorsunuz, hangi ihtiyaca cevap verdi?

Ana hatları ile konuşursak, tezi iki açıdan önemsiyorum. Birincisi, ilk iki asırda isnadların oluşumuna dair aile isnadlarını dikkate alarak bir bakış açısı oluşturulmaya çalışılmış ve bunların gerekçelendirilmesi amaçlanmıştır. İkinci olarak da "aile isnadı" isim olarak oryantalistik bir kavram olduğu için bu tür kavramları nasıl çalışmamız gerektiği hakkında bir perspektif sunmaya çalışıldı. Tabii bunların neticesinde doğrudan ya da dolaylı olarak konuyla ilgili oryantalistlerin fikirleri de değerlendirilmiştir.

Günümüzde yaşayan oryantalistler arasında hala basit bir şekilde seçici yaklaşımla sadece kendi teorilerini destekleyen bilgileri toparlayıp okuyucuya yanlış bilgiler sunanlar olduğu gibi, nispeten daha kapsamlı değerlendirme yapanlar da bulunmaktadır.

-Bundan sonraki hedefleriniz neler? Hadis/Siyer konusundaki çalışmalara devam etmeyi düşünüyor musunuz?

Hadis alanım. Dolayısıyla çalışmalarım özü itibariyle bu alanda olacak Allah'ın izniyle. Şu an "Şia'da hadis rivayeti ve İsnad" adlı bir konu üzerinde çalışıyorum.

-Bu yarışma hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bu tür yarışmaların alana nasıl bir katkısı olabilir?

Yarışmak, kazanılsa da kaybedilse de güzel. Her şeyden önce, İslami ilimlerde böyle bir yarışmanın tertip edilmiş olması başlı başına güzel bir olay. Tabii ki, yapılan tezler arasında jürideki hocalarımızın takdirleri sonucu iyi olanların belirlenmesi, hem tezi hazırlayanlar açısından ileride güzel çalışmalar yapmasına bir vesile, hem de şu an çalışanlar açısından ideal bir hedef gösterme olarak düşünüyorum.

-Oryantalist çalışmaların günümüzde geldiği nokta hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu gerçekten uzun ve esaslı bir soru. Zira oryantalist çalışmalar da kendi içlerinde farklı seyir izliyor. Farklı ekoller ve gelenekler oluşuyor. Kısaca değinmek gerekirse, günümüzde yaşayan oryantalistler arasında hala basit bir şekilde seçici yaklaşımla sadece kendi teorilerini destekleyen bilgileri toparlayıp okuyucuya yanlış bilgiler sunanlar olduğu gibi, nispeten daha kapsamlı değerlendirme yapanlar da bulunmaktadır. Ancak vahiy gibi dini din yapan bazı unsurlarda ayrılık yaşandığı için Müslüman ilim adamları ile oryantalistler arasında ciddi düşünme farklılıkları meydana geliyor.