Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Gönül Tahtımızın Eşsiz Sultanı Efendimiz (sav)

13 Aralık 2009 Pazar Sonpeygamber.info / Kitaplık


Reşit Haylamaz, Işık Yayınları - 2007

Image

Bugün bizim, sadece savaşlardan ibaret bir siyer geleneğinden daha çok bir insan olarak Allah Rasûlu'nun toplum içindeki misyonunu anlatan kitaplara ihtiyacımız var ve işte elinizdeki bu eser, sözünü ettiğimiz ihtiyacı karşılamayı hedefleyen farklı bir gayreti ifade ediyor. Onun satırları arasında okurumuzun, kilometre taşlarını savaşların belirlediği bir hayat serüveninden ziyade, duygu ve tepkileriyle şefkat kesilmiş bir insan-ı kamil ve toplum içinde her yönüyle rehber ve yol gösterici bir mürşid-i ekmel bulacağı kanaatindeyiz

Bu kitap, siyer geleneğinden kopmadan, satır aralarında kalmış ve geleceğe yön veren ayrıntıları bugüne taşıyarak Allah Rasûlu'nun örnek hayatını anlatan, anlatırken insanı çağlar ötesine götüren veya o dünyayı yaşanılan asırla bütünleştiren yeni ve özgün bir eser; ölmeyen Ebû Leheb'e dikkat çekip kıtalar dolaşan Ebû Cehil'in farkına vardıran ve bunu yaparken de Ebû Bekir, Ömer, Osman ve Ali'leri vazifeye davet eden mesajlarla dolu bir baş ucu kitabı.

Dil açısından sade, üslup yönüyle akıcı ve olayları veriş biçimiyle de gerçekçi bir anlatımla kaleme alınan duygu yüklü bu eserle, aradaki mesafelerin bir süreliğine bile olsa kalkacağını düşünüyor, başkası adına yaşanılan bu hayatla, gaye-i hayal noktasında bugünü yaşayan her bir ümmet-i Muhammed'e bir vazife biçildiğinin farkına varılacağını ümit ediyor ve sizleri, Saadet Asrı'yla günümüzün iç içe nazara verildiğini düşündüğümüz böyle bir eserle baş başa bırakıyoruz.